Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Kaikissa Oodi-yliopistoissa on Oodi-projektivastaava, joka toimii linkkinä yliopistojen asiantuntijoiden ja Oodi-konsortion välillä.

Katri Laaksonen, Aalto-yliopisto
Sari Zitting, Helsingin yliopisto
Silja Pesonen, Itä-Suomen yliopisto
Seija Nevala / Maarit Tenhunen, Lapin yliopisto
Maiju Järvensivu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Aila Kanniainen, Oulun yliopisto
Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto
Johanna Gröning, Svenska handelshögskolan
Hanna Hakala, Taideyliopisto

  • No labels