Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

1 Comment

 1. Listasin otsikkotasolla mahdollisia "hakeutumisen prosessin" käyttötapauksia. Listaa ei ole tarkemmin perattu suhteessa varsinaisesti wikiaineistossa jo oleviin käyttötapauksiin nähden, siksi se on tässä kommenttikentässä.

  Perusta sähköinen hakemus

  Perusta paperisen hakemuksen aihio

  Tulosta paperinen hakulomake

  Tallenna sähköinen hakemus

  Lähetä viesti sähköisen hakemuksen tallentumisesta

  Tallenna tiedot paperihakemuksen aihioon

  Muokkaa sähköistä hakemusta virkailijana

  Muokkaa sähköistä hakemusta hakijana

  Tallenna muokattu hakemus

  Lähetä viesti muokatun hakemuksen tallentumisesta

  Peruuta sähköinen hakemus virkailijana

  Peruuta sähköinen hakemus hakijana

  Lähetä viesti hakemuksen peruuttamisesta

  Siirrä hakukohdekorissa olevat hakukohteet hakulomakkeelle (osa tai kaikki)

  Tallenna keskeneräinen hakemus asiointitilille

  Hae pohjakoulutustiedot rekisteristä

  Hae henkilötiedot vrk:sta

  Siirrä kirjautuneen hakijan tiedot lomakkeelle

  Tallenna tieto saapuneesta liitteestä (virkailija)

  Lähetä tieto puuttuvista liitteistä

  Lisää tieto puuttuvasta liitteestä

  Tallenna saapuneen pohjakoulutusliitteen tiedot

  Tallenna saapuneen kielitaitoliitteen tiedot

  Tallenna saapuneen hakukohdekohtaisen liitteen tiedot

  Lähetä sähköinen liite

  Lähetä tieto saapuneesta sähköisesti liitteestä käsittelijälle

  Poista sähköinen liite

  Lähetä sähköinen liite edelleen käsittelijälle

  Tarkista ovatko vaaditut liitteet saapuneet

  Prosessin päättäminen puutteellisen hakemuksen vuoksi

  Prosessin päättäminen määräajan umpeutuessa

  Prosessin päättämisen ohittaminen

  Yksilöi hakija tunnisteen perusteella

  Yksilöi hakija virkailijana

  Tarkista hakijan hakukelpoisuus automaattisesti

  Tarkista hakijan hakukelpoisuus virkailijana

  Kirjaa merkintä tehdystä toimenpiteestä lokiin

  Passivoi hakijan hakemus virkailijana

  Passivoi hakemus hakijana

  Tulosta hakulomake (pdf)

  Tarkastele lokiin kirjattuja merkintöjä

  Hakukohteiden hakeminen hakulomakkeelle (anonyymi hakija)

  Hakukohteiden keskinäisten rajausten hakeminen hakulomakkeelle

  Samaan yhteishakuun kuuluvien eri hakuaikojen huomioiminen lomakkeella

  Hakulomakkeen valinta

  Henkilötietojen täyttäminen hakulomakkeelle

  Yhteystietojen täyttäminen hakulomakkeelle

  Hakukohteiden valinta hakulomakkeella

  Täydentävien tietojen täyttäminen hakulomakkeelle

  Pohjakoulutustietojen täyttäminen hakulomakkeelle

  Kielitaidon täyttäminen hakulomakkeelle

  Lupatietojen täyttäminen hakulomakkeelle

  Tutkinto- ja opinto-oikeustiedon noutaminen hakulomakkeelle

  Tallennetun hakulomakkeen muokkaaminen

  Hakijan yhteystietojen muuttaminen (hakulomaketta muuten muuttamatta, virkailija)

  Hakija muuttaa yhteystietojaan lomakkeelle (lomaketta muuten muuttamatta)

  Muodosta vapaa raportti hakijoista/hakemuksista

  Muodosta määrämuotoinen raportti hakijoista/hakemuksista

  Poista hakemus (virkailija)

  Aktivoi hakemus (virkailija)

  Siirrä yksittäisen hakemuksen tiedot ulkopuoliseen järjestelmään

  Siirrä hakemusjoukon tiedot ulkopuoliseen järjestelmään

  Hakemusten hakeminen rajausehdoilla (virkailija)

  Lisätietojen tallentaminen hakemukseen (virkailija)

  Hakutoivejärjestyksen siirtäminen sijoittelutoiminnon käyttöön (tietokantatauluun?)

  Hakutoiveiden priorisointi hakutoivejärjestyksen sisällä

  Työkokemuksen täyttäminen hakulomakkeelle

  Motivaatiokirjeen täyttäminen hakulomakkeelle

  Hae aiemman hakukierroksen hakemustiedot (virkailija)

  Siirrä hakemus arkistoon

  Hakutoiveiden keskinäisen priorisoinnin tekeminen tai muuttaminen lomakkeella

  Asiointitilille kirjautuminen kesken hakulomakkeen täyttämisen

  Asiointitilin luomiseen siirtyminen kesken hakulomakkeen täyttämisen

  Hakemusnumeron antaminen hakemukselle

  Hakijanumeron/Asiointinumeron antaminen hakijalle