Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnat alkavat siirtää varhaiskasvatuksen järjestäjään, toimipaikkoihin sekä lapsiin liittyviä tietoja 1.1.2019 alkaen. Tämän takia Vardan käyttöönottoon liittyvät koulutukset ja materiaali  suunnataan aluksi erityisesti kunnille.

Koulutuksissa ja materiaalissa keskitytään etenkin varhaiskasvatuksen järjestäjän, toimipaikkojen ja lasten tietoihin, sillä tiedonsiirto aloitetaan 1.1.2019 näistä tietokokonaisuuksista.

 

Käyttöönoton tuki kohdennetaan kahdelle kohderyhmälle:

  1. kohderyhmä: kunnat, joilla on käytössä Vardaan integroituva operatiivinen tietojärjestelmä
  2. kohderyhmä: käyttöliittymän käyttäjät eli kunnat, joilla ei ole käytössä Vardaan integroituvaa operatiivista tietojärjestelmää

Tammikuu 2019

Joulukuu 2018

Marraskuu 2018

Lokakuu 2018

  • Opetushallitus julkaisee määräyksen, ohjeen ja tietoluettelon Vardaan tallennettavista tiedoista
  • Varda-klinikat 5.10. alkaen joka perjantai klo 10-11

Syyskuu 2018

Kesä 2018

Varda-tietovastaava: Koordinoi ja vastaa varhaiskasvatuksen tiedontuotannon käytänteiden jalkauttamisesta kunnassa ja vastaa kunnan Varda-tietosisältöjen laadusta tietovarannon tiedonsyötössä. Tietovastaavalla on valmiudet hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja raportointityökaluilla.

Varda-järjestelmävastaava: koordinoi ja vastaa kunnassa Vardan käyttöönoton teknisestä valmistelusta sekä jatkossa yhteydenpidosta tekniseen ylläpitoon liittyen.


 

  • No labels