Skip to end of metadata
Go to start of metadata 1. csv-tarkistustiedosto

 2. Rahoitusmallin indikaattorien määritelmät

 3. extra.vipunen.fi raporttiluonnos

 4. Virta poimintakuvaus

 5. Esimerkkejä

 6. Raportin mittarit1. Virta csv tarkistustiedoston tietuekuvaus


tavoiteaika_tutkinnot_aineisto201X_kk.csv  tarkistustiedostot löytyy korkeakoulun (kk) VirtaSFTP hakemistosta \aineistot\tavoiteajantutkinnot

SarakeSeliteHuom.
kkKorkeakoulu nimi lyhenne 
oppilaitosnroKorkeakoulun oppilaitosnumero 
tutkintovuosiTutkinnon suoritusvuosi = Tilastovuosi 
tutkintokoodiTilastokeskuksen tutkintokoodi suoritetulle tutkinnolle 
on_aiempi_tutkintoOnko aiempi saman tason korkeakoulututkinto (0=ei, 1=kyllä) 
tavoite_ajassa_valmistunutOnko tutkinto suoritettu määräajassa (0=ei, 1=kyllä). 
tutkintokerroinTutkintokerroin, OKM tutkintokertoimien mukaan 
AlkamispvmTutkintooikeuden alkamispäivämäärä 
tutkinnonsuorituspvmTutkinnon suorituspäivämäärä 
tavoite_lukukaudetTutkinnon tavoiteajan lukukausien määrä 
vaadittu_opTutkinnon vaadittu laajuus 
kaytetyt_lukukaudetKäytetyt lukukaudet 
vuosiaTutkinnon suoritusaika vuosissa 
opiskelijaAvainOpiskelijan avain (tunniste Virrassa) 
opiskeluoikeusAvainOpiskeluoikeuden avain (tunniste Virrassa) 
opintosuoritusAvainTutkintosuorituksen avain (tunniste Virrassa) 
ikaIkä tutkinnon suoritushetkellä 
sukupuoliTutkinnon suorittajan sukupuoli 
on_enintaan_12kk

Tutkinto suoritettu enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen (0=ei, 1=kyllä)

 
on_yli_12kkTutkinto suoritettu yli 12 kuukautta määräajan jälkeen (0=ei, 1=kyllä) 
on_ryhma_Aryhmä A (0=ei, 1=kyllä) 
on_ryhma_Bryhmä B (0=ei, 1=kyllä) 
on_ryhma_Cryhmä C (0=ei, 1=kyllä) 
koulutuskuntaOpiskeluoikeuden koulutuskuntakoodi 
koulutuskieliOpiskeluoikeuden koulutuskieli 
lasnaoloLukukaudetLäsnäolo lukukaudet 
lasnaoloKuukaudetLäsnäolo kuukaudet 
poissaoloLukukaudetPoissolo lukukaudet 
poissaoloKuukaudetPoissolo kuukaudet 
tavoiteaika_kuukausiaTavoiteaika kuukausissa 
kaytetty_aika_kkTutkintoon käytetty aika kuukausissa (läsnä) 
kokonaisAika_kkKokonaisaika (läsnä+poissa) 

 


2. extra.vipunen.fi RAPORTTI LUONNOShttps://extra.vipunen.fi/Raportit/Tavoiteajassa%20tutkinnon%20suorittaneet(luonnos).xlsb?Web=1

[Alkuun]


3. Rahoitusmallin indikaattorien määritelmätRahoitusmallin indikaattorien määritelmät.pdf


[Alkuun]


Poimintakuvaus (6.2.2019) nykyisestä tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet poiminta VIRTAsta

4. Poimintakuvaus

 1. Poimitaan perusjoukkoon  AMK (tyyppi 1), Alempi korkeakoulu (tyyppi 2) ja ylempi korkeakoulututkinnot (tyyppi 4)
  tutkintosuorituksen suoritusvuoden mukaan (tilastovuosi=kalenterivuosi.  Virta opintosuoritus laji 1 (tutkintosuoritus)

 2. Poimitaan tutkintosuoritukseen liitetty opiskeluoikeus ja tutkintonimikekoodi (6 numeroinen Tilastokeskuksen koulutuskoodi).

  Tutkinnon suorittaneet perusjoukko  Expand source
 3. Tarkistetaan onko kyseiseen opiskeluoikeuteen liittyvyys, opiskeluoikeus tyyppi 4 maisteri (liittyvä tyyppi 2 kandi)

  "Mikäli opiskelijalle on annettu tutkinnon suoritusoikeus samaan aikaan sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, on tutkinnon tavoiteaika näiden
  opinto-oikeuksien yhteenlaskettu aika ja tutkinnon suorittamisaika lasketaan alemman korkeakoulututkinnon aloittamisajasta."

  Liittyvä oikeus  Expand source
 4. Tutkinnon vaadittu laajuus opiskeluoikeuden laajuus tiedosta (vaadittu laajuus opintopisteissä)
  Tutkintojen laajuudet poimitaan ensisijaisesti opiskeluoikeuden vaadittu laajuus tiedoista, jos puuttuu käytetään koulutuskoodin mukaan
  jonkun muun tutkinnon sama koulutuskoodin laajuustietoa.
  Jos vaadittu laajuus edelleen puuttuu tai on 0 op vakio arvot 180 op, 120 op, ynm. poikkeavat Tilastokeskuken koolutuskoodin mukaan.

   1. Tavoiteaika taulukko tutkinnon vaaditun laajuuden mukaan (1 vuosi = 60 op, 2 lukukautta, 12 kuukautta )

    tavoitevuodettavoitelukukaudettavoitekuukaudetvaadittu tutkinnon laajuus (op ) 
    1,53 90 
    24 120 
    2,55 150

     

    36 180 
    3,57 210 
    48 240 
    4,59 270 
    510 300 
    5,511 330 
    612 360 
         
         
    Vaadittu laajuus  Expand source
 5. Tausta lisätietoja raportille opiskelijasta tutkinnon suorittaneen lisätietoja: ikä suoritushetkellä, sukupuoli

  Ikä  Expand source
 6. Tarkistetaan onko aiempi saman tason Suomessa suoritettu tutkinto ( rajaus vuoden > 2000 jälkeen suoritettu korkeakoulu tutkinto)

  Aiempi tutkinto  Expand source
 7. Lasketaan tutkintoon käytetty aika, läsnäolon mukaan.

  Opiskeluaika = Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä ja tutkinnon suorituspäivämäärä, lukukausissa ja kuukausissa, pois laskettu mahdollinen poissaolo tästä ajasta.

  Käytetty aika kuukaudet = Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä - tutkinnon suorituspäivämäärä  kuukausissa
  (jos ei poissaoloja, käytetty aika on tämä)

  Käytetty aika kuukaudet = käytetty aika kuukaudet -  poissaolo kuukaudet
  (jos poissaoloja poistetaan poissaolot)

  Käytetyt lukukaudet =  läsnaolo lukukaudet   (ilmoittautumisten läsnälukukausia yhteensä  opiskeluoikeuden alkamispäivämäärän ja tutkinnon suorituspäivämäärän välillä)

   

  Läsnäolo  Expand source
  Poissaoloja  Expand source 8. Siirto-opiskelija, aiemmin käytetyt läsnäolot, poissaolot Opiskeluoikeuden siirtyvä opiskelijan littyvät lukukaudet

  Siirto-opiskelija  Expand source 9. Kerätään yhteen ja lasketaan onko tutkinto suoritettu määräajassa:

  käytetyt läsnälukukaudet <= tavoiteaika lukukausissa
     tai
  opiskeluaika kuukausissa (poislaskettu ajasta poissaoloaika kuukausissa) <= tavoiteaika kuukausissa

  Tavoiteajassa  Expand source 10. Ryhmäkohtaiset kertoimet

  Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5
  Tutkinto suoritettu enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1,3
  Tutkinto suoritettu yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: 1

  Mikäli tutkinnon suorittaja on aiemmin suorittanut suomalaisessa korkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon, painotetaan ko. tutkintoa kertoimella 0,7.

  Ryhmäkohtaiset kertoimet

  ryhmä A: kerroin 1
  ryhmä B: kerroin 1,75
  ryhmä C: kerroin 3

   

  Kertoimet  Expand source 11. Viedään tulosdata kuutioon, raportille:  https://extra.vipunen.fi/Raportit/Tavoiteajassa%20tutkinnon%20suorittaneet(luonnos).xlsb?Web=1

  Tilastokeskuksen tutkintokoodin avulla koulutusluokittelu, koulutusaste, ala, okm ohjauksen ala ynm.

[Alkuun]5. Esimerkkejä

Esimerkki 1. AMK 240 op Suoritettu määräajassa  Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:25.8.2014  
Tutkinto koodi:621102
= Muotoilija (AMK)
Vaadittu op 240 op = 4v = 8 lukukautta, 48 kuukautta 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:31.5.2018Kokonaisaika: 25.8.2014 - 31.5.2018 = 45 kkkerroin=1
Läsnäolo lukukaudet:6

1. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
2. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
3. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
4. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä  = 7 kk
5. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
6. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 
Läsnäoloaika kuukaudet:36  
Poissaolo lukukaudet:2

1. S2014 (01.08.-31.12.2014): poissa   = 5 kk
2. K2015 (01.01.-31.07.2016): poissa   = 7 kk

 
Poissaoloaika kuukaudet:121.8.2014 - 31.7.2015  ( 5 + 7 = 12 kk) 
Käytetty aika 33Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
45 - 12 = 33 kk (2 vuotta, 9 kuukautta)
 
Tutkinto suoritettu määräajassa:KylläLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  : 
                           6  < Kyllä

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet  :
                              33 <  48 Kyllä
Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5

kerroin = kerroin * 1.5
= 1.5
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Aiempi saman asteen tutkinto:Ei  
Ryhmä kerroin:B621102 = Ryhmä BRyhmä B: kerroin 1,75

kerroin = kerroin * 1.75
= 2.625
   kerroin = 2.625
Esimerkki 2. AMK 240 op Suoritettu määräajassa  Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:21.8.2013  
Tutkinto koodi:651409
= Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Vaadittu op 240 op = 4 v = 8 lukukautta, 48 kuukautta 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:26.1.2018Kokonaisaika: 28.8.2013 - 26.1.2018 = 53 kkkerroin = 1
Läsnäolo lukukaudet:9

1. S2013 (01.08.-31.12.2013): läsnä  = 5 kk
2. S2014 (01.08.-31.12.2014): läsnä  = 5 kk
3. K2015 (01.01.-31.07.2015): läsnä  = 7 kk
4. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
5. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
6. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
7. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä  = 7 kk
8. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
9. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 
Läsnäolo kuukaudet:53  
Poissaolo lukukaudet:1

1. K2014 (01.01.-31.07.2014): poissa   = 7 kk

 
Poissaolo kuukaudet:7  
Käytetty aika
46Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
53 - 7= 46  (3 vuotta, 10 kuukautta)
 
Tutkinto suoritettu määräajassa: KylläLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  :
                           9  >  8  Ei

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet :
                     46 < 48   Kyllä
Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5

kerroin = kerroin * 1.5
= 1.5
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: Ei  
Aiempi saman asteen tutkinto: Ei  
Ryhmä kerroin: B651409 = Ryhmä B
ryhmä B: kerroin 1,75
kerroin = kerroin * 1.75
= 2.625
   kerroin = 2.625
Esimerkki 3. AMK 210 op tutkintoa ei suoritettu määräajassa. Määräaika ylitetty yli 12 kk   
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:1.9.2011  
Tutkinto koodi:

631101   
= Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Vaadittu op 210 op =  3.5v = 7 lukukautta, 42 kk 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:31.5.2018Kokonaisaika: 1.9.2011 - 31.5.2018 = 81 kk 
Läsnäolo lukukaudet:11

Siirto-opiskelija, alkuperäinen oikeus alkanut 1.9.2011
4 läsnäolo lukukautta edellisestä:
1. S2011 (01.08.-31.12.2011): läsnä  = 5 kk
2. K2012 (01.01.-31.07.2012): läsnä  = 7 kk
3. S2012 (01.08.-31.12.2012): läsnä  = 5 kk
4. K2013 (01.01.-31.07.2013): läsnä  = 7 kk
----- Siirtynyt 21.8.2013
5. S2013 (01.08.-31.12.2013): läsnä  = 5 kk
6. K2014 (01.01.-31.07.2014): läsnä  = 7 kk
7. S2014 (01.08.-31.12.2014): läsnä  = 5 kk
8. K2015 (01.01.-31.07.2015): läsnä  = 7 kk
9. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
K2016 (01.01.-31.07.2016): puuttuu (passivoitu opiskeluoikeus)
S2016 (01.08.-31.12.2016): puuttuu (passivoitu opiskeluoikeus)
K2017 (01.01.-31.07.2017): puuttuu (passivoitu opiskeluoikeus)
10. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
11. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 

 
Läsnäoloaika kuukaudet:   
Poissaoloaika kuukaudet:0  
Käytetty aika
81Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
81 - 0 = 81 kk  (6 vuotta, 9 kuukautta)
 
Tutkinto suoritettu määräajassa:EiLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  :
                           11  >  7  Ei

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet  :
                              8142 Ei
 
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen:Kyllä Kerroin: 1
Aiempi saman asteen tutkinto:Ei  
Ryhmä kerroin:A631101 = Ryhmä ARyhmä A: kerroin 1.0
   kerroin = 1
Esimerkki 4. YO 180 op kandi tutkinto suoritettu määräajassa  Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:1.8.2014Maisteri tutkinto 712101 = Kasvatust. maist., luokanopettaja
120 op vielä kesken.
 
Tutkinto koodi:612102
=Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta)
Vaadittu op 180 op = 3 v = 6 lukukautta, 36 kuukautta 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:24.5.2018Kokonaisaika: 1.8.2014 - 24.5.2018 = 46 kk 
Läsnäolo lukukaudet:  61. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
2. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
3. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
4. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä  = 7 kk
5. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
6. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk
 
Läsnäoloaika kuukaudet:41  
Poissaolo lukukaudet:21. S2014 (01.08.-31.12.2014): poissa = 5 kk
2. K2015 (01.01.-31.07.2015): poissa = 7 kk
 
Poissaoloaika kuukaudet:12  
Käytetty aika
34Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
46 - 12= 34 ()
 
Tutkinto suoritettu määräajassa:Kyllä

Läsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  : 
                           6 <=  6  Kyllä

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet : 
                     34 < 36 Kyllä

Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5

kerroin = kerroin * 1.5 
= 1.5
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Aiempi saman asteen tutkinto:Ei  
Ryhmä kerroin:A612102 = Ryhmä A Ryhmä A: kerroin 1.0
   kerroin = kerroin * 1.5 
= 1.5
    
Esimerkki  5. YO (180 + 120 op = 300 op) tutkintoa ei suoritettu määräajassa
  Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:1.8.2010622101 = Taiteen kandidaatti (alempi) suoritettu 24.5.2013 
Tutkinto koodi:754101
= Arkkitehti
Vaadittu op 300 op  = 5 v = 10 lukukautta = 60 kk
 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:13.6.2018Kokonaisaika: 1.8.2010 -13.6.2018 = 95 kkkerroin=1
Läsnäolo lukukaudet:16

1. S2010 (01.08.-31.12.2010): läsnä  = 5 kk
2. K2011 (01.01.-31.07.2011): läsnä  = 7 kk
3. S2011 (01.08.-31.12.2011): läsnä  = 5 kk
4. K2012 (01.01.-31.07.2012): läsnä  = 7 kk
5. S2012 (01.08.-31.12.2012): läsnä  = 5 kk
6. K2013 (01.01.-31.07.2013): läsnä  = 7 kk
7. S2013 (01.08.-31.12.2013): läsnä  = 5 kk
8. K2014 (01.01.-31.07.2014): läsnä  = 7 kk
9. S2014 (01.08.-31.12.2014): läsnä  = 5 kk
10. K2015 (01.01.-31.07.2015): läsnä  = 7 kk
11. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
12. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
13. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
14. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä  = 7 kk
15. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
16. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 
Läsnäoloaika kuukaudet:96 kk  
Poissaolo lukukaudet:0  
Poissaoloaika kuukaudet:0 kk  
Käytetty aika
95 kkKäytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
95 - 0 = 95 kk
 
Tutkinto suoritettu määräajassa:EiLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  :  
                          16  >  10  Ei 

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet  : 
                              95 >  60 Ei
 
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen:Kyllä  
Aiempi saman asteen tutkinto:Ei  
Ryhmä kerroin:C754101 = Ryhmä CRyhmä C: kerroin 3
kerroin = kerroin * 3
= 3
   kerroin = 3
    

 

 

Esimerkki 6. AMK 210 op tutkinto suoritettu määräajassa   Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:25.8.2014  
Tutkinto koodi:671101
= Sairaanhoitaja (AMK)
Vaadittu op 210 op =  3.5v = 7 lukukautta, 42 kk 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:31.1.2019Kokonaisaika: 25.8.2014 - 31.1.2019 = 53 kk kerroin = 1
Läsnäolo lukukaudet:71K2015 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
2
. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
3. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
4. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
5. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä  = 7 kk
6. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk
7. S2018 (01.08.-31.12.2018): läsnä  = 5 kk
 
Läsnäoloaika kuukaudet:43  
Poissaolo lukukaudet:21. S2014 (01.08.-31.12.2014): poissa  = 5 kk
2. S2017 (01.08.-31.12.2017): poissa  = 5 kk
 
Poissaoloaika kuukaudet:10  
Käytetty aika
43Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
53 - 10 = 43 (3 vuotta, 7 kuukautta)
 
Tutkinto suoritettu määräajassa:KylläLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet: 
                    7 <=  7   Kyllä

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet:
                     43 > 42 Ei


Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5

kerroin = kerroin * 1.5 
= 1.5
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Aiempi saman asteen tutkinto:Ei  
Ryhmä kerroin:A671101 = Ryhmä ARyhmä A: kerroin 1.0
   kerroin = kerroin * 1.0
= 1.5
   kerroin = 1.5
    

 

 

[Alkuun]

6. Mittarit


Raportti versio 6.2.2019

1. Tutkinnot yhteensä (lukumäärä)
2. %-Osuus tutkinto suoritettu määräajassa
3. %-Osuus tutkinto suoritettu enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen
4. %-Osuus tutkinto suoritettu yli 12 kuukautta määräajan jälkeen
5. Tutkintopisteet yhteensä, laskettu tutkintokohtaisista kertoimista
6. Tutkinto suoritettu määräajassa yhteensä (lukumäärä)
7. Tutkinto suoritettu enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen (lukumäärä)
8. Tutkinto suoritettu yli 12 kuukautta määräajan jälkeen (lukumäärä)
9.  Aiempi saman asteen tutkinto suomalaisessa korkeakoulussa (lukumäärä)
10. %-Osuus Aiempi tutkinto suorittaneet tutkinnon suorittaneista


[Alkuun] • No labels

2 Comments

 1. Miten maisteritutkinnot, joiden vaadittava opintopistemäärä on 90 op (kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteri)?

  1. 1 v = 60 op

   90 op => 1.5 v