Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 70§ ja 76§ mukaan kunnat ja kuntayhtymän tallentavat Vardaan henkilöstöään koskevat tiedot sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot 1.9.2019 alkaen.

Tietosisältö

Tietovarantoon tallennetaan seuraavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot:

  1. nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
  2. toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä;
  3. henkilön työsuhde sekä henkilön työaika;
  4. suoritettu tässä laissa tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto;
  5. osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Linkki Vardan henkilöstö-tietoluettelon luonnokseen.Tietoluetteloa päivitetään ennen sen virallista julkaisua.

 

Tietovarantoon tallennetaan myös seuraavat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot:

  1. nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
  2. varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo;
  3. varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko;
  4. maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä.

Linkki huoltaja-tietoluettelon luonnokseen. Vardan huoltaja-tietoluettelon sisältö on lukittu, ja tietoluettelo julkaistaan virallisesti Opetushallituksen Vardan huoltaja-kokonaisuutta koskevan määräyksen liitteenä, arvioitu aikataulu toukokuu 2019.

 

Henkilöstötietojen selvitys

Opetushallitus lähetti henkilöstötiedoista kunnille ja kuntayhtymille selvityksen joulukuussa 2018. Selvityksessä kuntaa tai kuntayhtymää pyydetään määrittelemään, mistä kunnan käytössä olevasta tietojärjestelmästä mikäkin Vardaan tuleva henkilöstötieto löytyy. Jos tietoa ei löydy, selvityksessä kysyttiin myös, mihin tietojärjestelmään tieto voitaisiin tallentaa. Kuntien ja kuntayhtymien vastauksia hyödynnetään henkilöstöhallinnon järjestelmäintegraatioiden määrittelytyössä.

Aikataulu

Käyttöönoton tarkempi aikataulu julkaistaan tällä sivulla keväällä 2019.

Lisätietoa

  • No labels