Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä kansalaisen lisäksi keskeisiä KOSKI-palvelun tietojen hyödyntäjiä ovat viranomaiset.

KOSKI-palvelun tietoja voivat hyödyntää sellaiset viranomaiset, joilla on omassa lainsäädännössään tähän oikeutus. Tarkalleen ottaen tarvittaneen lakimaininta, jotta viranomaiset saavat oikeuden hakea tietoja Opetushallitukselta teknisen käyttöyhteyden avulla.


  • No labels