Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sprintti 1 (5.2.-22.2.)

Sisältö: Sprintissä toteutettiin virkailijan kirjautuminen ePerusteet -palveluun, vanhan käyttöliittymän toimintoja uuteen käyttöliittymään, opetussuunnitelman pohjan luominen - toimintoa sekä teknistä valmistelua palvelulle. Käyttöliittymäprototyypissä toteutettiin näkymä uudesta etusivusta, oppiaineiden tarkastelu- sekä opintojaksojen muokkausnäkymä. Käyttöliittymäprototyyppi löytyy täältä: https://gofore.invisionapp.com/share/JMQEZD22A38#/screens/345744824

Sprintti 2 (25.2.-8.3.)

Sisältö: Sprintissä toteutetaan opetussuunnitelman oletuspohjan sisältöjen määrittäminen, perusteen sisällön määrittäminen osaksi omaa sisältöä, puuttuvien tietojen tarkistaminen, moduulin, oppiaineen ja oppimäärän sisällön tarkasteleminen, pdf-dokumentin luominen

Sprintti 3 (11.3.-25.3.)

Sisältö: Sprintissä toteutetaan oman organisaation usein kysyttyjen kysymyksien hallinnointi, sisällön versiohistorian tarkastelu sekä paikallisen opetussuunnitelman laatiminen eri tasoille. Opintojaksojen laadinta.

Sprintti 4 (25.3.-8.4.)

Sisältö:  Tekstikappale-nappien lisääminen rakenteeseen, paikallisten opintojaksojen luominen. Sprintin aikana pyritään saamaan palvelu testiympäristöön.

Sprintti 5 (8.4.-18.4.)

Sisältö: Kommentointi-toiminnallisuus, paikallisten opintojaksojen luominen, lukiodiplomin liittäminen opintojaksoon, kielen/uskonnon oppimäärän lisääminen, puuttuvien tietojen tarkistamistoiminnallisuus, versiohistorian tarkastelu, opetussuunnitelman sisältöjen järjestäminen

Sprintti 6 (23.4.-3.5.)

Sisältö: Kommentointi-toiminnallisuus, paikallisten opintojaksojen luominen, lukiodiplomin liittäminen opintojaksoon, puuttuvien tietojen tarkistamistoiminnallisuus, versiohistorian tarkastelu, opetussuunnitelman sisältöjen järjestäminen - edellisen sprintin sisällön työstäminen jatkuu

Sprintti 7 (6.5.-17.5.)

Sisältö: Kommentointi-toiminnallisuus, paikallisten opintojaksojen luominen, puuttuvien tietojen tarkistamistoiminnallisuus, oppiaineet -koostesivu, versiohistorian tarkastelu, opetussuunnitelman sisältöjen järjestäminen - edellisen sprintin sisällön työstäminen jatkuu

Sprintti 8 (20.5.-31.5.)

Sisältö: Kommentointi-toiminnallisuus, oppiaineet -koostesivun hiontaa, opetussuunnitelman julkaisu, opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelman sisältöjen järjestäminen, etusivun sisältöhaku

Sprintti 9 (3.6.-14.6.)

Sisältö:

Sprintti 10 (17.6.-28.6.)

 

  • No labels