Skip to end of metadata
Go to start of metadata

- ryhmä A: kerroin 1
- ryhmä B: kerroin 1,75
- ryhmä C: kerroin 3

kooditutkintonimikeryhmä
612101Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettajaA
612102Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta)A
612103Kasvatust. kand. (alempi), erityisopettaja (ei opettajankelpoisuutta)A
612104Kasvatust. kand. (alempi), kotitalousopettaja (ei opettajankelpoisuutta)A
612105Kasvatust. kand. (alempi), käsityönopettaja (ei opettajankelpoisuutta)A
612107Kasvatust. kand. (alempi), peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja (ei opettajankelpoisuutta)A
612201Kasvatust. kand. (alempi), kasvatustiedeA
612202Kasvatust. kand. (alempi), aikuiskasvatusA
612203Kasvatust. kand. (alempi), erityispedagogiikkaA
612204Kasvatust. kand. (alempi), varhaiskasvatusA
612205Kasvatust. kand. (alempi), tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalousA
621101Artenomi (AMK)A
621104Vestonomi (AMK)A
621601Medianomi (AMK)A
621702Kulttuurituottaja (AMK)A
623101Hum. kand., suomen kieliA
623102Hum. kand., ruotsin kieliA
623103Hum. kand., englannin kieliA
623104Hum. kand., saksan kieliA
623105Hum. kand., ranskan kieliA
623106Hum. kand., venäjän kieliA
623107Hum. kand., espanjan kieliA
623108Hum. kand., italian kieliA
623109Hum. kand., saamen kieliA
623112Hum. kand., balttilaiset kieletA
623113Hum. kand., klassilliset kieletA
623114Hum. kand., slaavilaiset kieletA
623115Hum. kand., viittomakieliA
623199Hum, kand., muu tai tuntematon kieliA
623202Hum. kand., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkausA
623203Hum. kand., englannnin kielen kääntäminen ja tulkkausA
623204Hum. kand., saksan kielen kääntäminen ja tulkkausA
623205Hum. kand., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkausA
623206Hum. kand., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkausA
623207Hum. kand., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkausA
623208Hum. kand., italian kielen kääntäminen ja tulkkausA
623301Hum. kand., historiaA
623401Hum. kand., kirjallisuuden tutkimusA
623402Hum. kand., kulttuurien tutkimusA
623403Hum. kand., kielentutkimusA
623404Hum. kand., puhetieteetA
623501Hum. kand., taidehistoria ja taidekasvatusA
623502Hum. kand., musiikkitiede ja musiikkikasvatusA
623601Hum. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimusA
623701Hum. kand., filosofia (humanistinen ala)A
623999Hum. kand., muu tai tuntematon alaA
624101Teologian kandidaatti (alempi)A
631101Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointiA
631104Tradenomi (AMK), sihteerityö ja kieletA
631109Tradenomi (AMK), kirjasto- ja informaatiopalvelutA
631199Tradenomi (AMK), muu tai tuntematon alaA
632101Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteetA
632105Kauppat. kand. (alempi), yhteiskuntatieteetA
633101Valtiot. kand. (alempi), politiikkatieteetA
633102Valtiot. kand. (alempi), taloustieteetA
633103Valtiot. kand. (alempi), sosiaalitieteetA
633105Valtiot. kand. (alempi), psykologiaA
633106Valtiot. kand. (alempi), viestintätieteetA
633107Valtiot. kand. (alempi), filosofiaA
633199Valtiot. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmäA
633201Yhteiskuntat. kand. (alempi), politiikkatieteetA
633202Yhteiskuntat. kand. (alempi), taloustieteetA
633203Yhteiskuntat. kand. (alempi), sosiaalitieteetA
633205Yhteiskuntat. kand. (alempi), psykologiaA
633206Yhteiskuntat. kand. (alempi), viestintätieteetA
633207Yhteiskuntat. kand. (alempi), filosofiaA
633209Yhteiskuntat. kand. (alempi), matkailuA
633210Yhteiskuntat. kand. (alempi), alue- ja ympäristötieteetA
633301Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteetA
633310Hallintot. kand. (alempi), alue- ja ympäristötieteetA
633501Psykologian kandidaatti (alempi)A
634101OikeusnotaariA
651601Insinööri (AMK), tuotantotalousA
652999Muu tai tuntematon tekniikan ammattikorkeakoulututkintoA
655601Tekn. kand., tuotantotalousA
661501Ympäristösuunnittelija (AMK); ympäristöohjaaja (AMK)A
662104Maat. ja metsät. kand. (alempi), kotitalousalaA
671101Sairaanhoitaja (AMK)A
671103Terveydenhoitaja (AMK)A
671115Apuvälineteknikko (AMK); apuneuvoteknikko (AMK)A
671201Sosionomi (AMK), sosiaalialaA
671202Sosiaali- ja terveysalan AMK, rikosseuraamusalaA
671901Geronomi (AMK)A
672501Terveystieteiden kandidaatti (alempi)A
681101Restonomi (AMK), majoitus- ja ravitsemisalaA
681102Restonomi (AMK), matkailuA
681103Restonomi (AMK), liikkeenjohtoA
681104Restonomi (AMK), puhdistuspalvelu ja talousalaA
681199Restonomi (AMK), muu tai tuntematon alaA
681301Estenomi (AMK)A
681502Insinööri (AMK), palopäällystön koulutusA
681901Tradenomi, turvallisuusalaA
712101Kasvatust. maist., luokanopettajaA
712102Kasvatust. maist., erityisopettajaA
712104Kasvatust. maist., kotitalousopettajaA
712105Kasvatust. maist., käsityönopettajaA
712108Kasvatust. maist., peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajaA
712201Kasvatust. maist., kasvatustiedeA
712202Kasvatust. maist., aikuiskasvatusA
712203Kasvatust. maist., erityispedagogiikkaA
712204Kasvatust. maist., varhaiskasvatusA
712205Kasvatust. maist., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalousA
712299Kasvatust. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmäA
726101Fil. maist., suomen kieliA
726102Fil. maist., ruotsin kieliA
726103Fil. maist., englannin kieliA
726104Fil. maist., saksan kieliA
726105Fil. maist., ranskan kieliA
726106Fil. maist., venäjän kieliA
726107Fil. maist., espanjan kieliA
726108Fil. maist., italian kieliA
726109Fil. maist., saamen kieliA
726110Fil. maist., itämerensuomalaiset kieletA
726112Fil. maist., balttilaiset kieletA
726113Fil. maist., klassilliset kieletA
726114Fil. maist., slaavilaiset kieletA
726115Fil. maist., viittomakieliA
726199Fil. maist., muu tai tuntematon kieliA
726202Fil. maist., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkausA
726203Fil. maist., englannin kielen kääntäminen ja tulkkausA
726204Fil. maist., saksan kielen kääntäminen ja tulkkausA
726205Fil. maist., ranskan kielen kääntäminen ja tulkkausA
726206Fil. maist., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkausA
726207Fil. maist., espanjan kielen kääntäminen ja tulkkausA
726208Fil. maist., italian kielen kääntäminen ja tulkkausA
726301Fil. maist., historiaA
726401Fil. maist., kirjallisuuden tutkimusA
726402Fil. maist., kulttuurien tutkimusA
726403Fil. maist., kielentutkimusA
726404Fil. maist., puhetieteetA
726501Fil. maist., taidehistoria ja taidekasvatusA
726502Fil. maist., musiikkitiede ja musiikkikasvatusA
726503Fil. maist., teatteritiedeA
726601Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimusA
726701Fil. maist., filosofia (humanistinen ala)A
726999Fil. maist., muu tai tuntematon humanistinen alaA
727101Teologian maisteriA
732101Kauppat. maist., liiketaloustieteetA
732105Kauppat. maist., yhteiskuntatieteetA
733101Valtiot. maist., politiikkatieteetA
733102Valtiot. maist., taloustieteetA
733103Valtiot. maist., sosiaalitieteetA
733105Valtiot. maist., psykologiaA
733106Valtiot. maist., viestintätieteetA
733107Valtiot. maist., filosofiaA
733201Yhteiskuntat. maist., politiikkatieteetA
733202Yhteiskuntat. maist., taloustieteetA
733203Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteetA
733205Yhteiskuntat. maist., psykologiaA
733206Yhteiskuntat. maist., viestintätieteetA
733207Yhteiskuntat. maist., filosofiaA
733210Yhteiskuntat. maist., alue- ja ympäristötieteetA
733211Yhteiskuntat. maist., matkailuA
733299Yhteiskuntat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmäA
733301Hallintot. maist., hallintotieteetA
733310Hallintot. maist., alue- ja ympäristötieteetA
733405Fil. maist., psykologiaA
733501Psykologian maisteriA
734101Oikeustieteen maisteri, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkintoA
734102Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisteriA
751601Dipl.ins., tuotantotalousA
762204Maat. ja metsät. maist., kotitalousalaA
772501Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)A
612108Kasvatust. kand. (alempi), musiikinopettaja (ei opettajankelpoisuutta)B
621102Muotoilija (AMK)B
621299Muu tai tuntematon musiikin ammattikorkeakoulututkintoB
621703Yhteisöpedagogi (AMK)B
623302Hum. kand., arkeologiaB
623503Hum. kand., teatteritiedeB
631107Tradenomi (AMK), tietojenkäsittelyB
632114Kauppat. kand. (alempi), tilastotiedeB
632115Kauppat. kand. (alempi), tietojärjestelmätiedeB
633108Valtiot. kand. (alempi), tilastotiedeB
642101Luonnont. kand., matematiikkaB
642102Luonnont. kand., tilastotiedeB
642201Luonnont. kand., tietojenkäsittelytiedeB
642301Luonnont. kand., fysiikkaB
642302Luonnont. kand., geofysiikkaB
642303Luonnont. kand., meteorologiaB
642304Luonnont. kand., tähtitiedeB
642401Luonnont. kand., kemiaB
642501Luonnont. kand., geologiaB
642601Luonnont. kand., maantiedeB
642701Luonnont. kand., biologiaB
642702Luonnont. kand., biotieteet, biokemiaB
642703Luonnont. kand., ympäristötiedeB
642999Luonnont. kand., muu tai tuntematon alaB
651101Insinööri (AMK), konetekniikkaB
651102Insinööri (AMK), energiatekniikkaB
651103Insinööri (AMK), LVI-tekniikkaB
651104Insinööri (AMK), kuljetustekniikkaB
651201Insinööri (AMK), sähkötekniikkaB
651202Insinööri (AMK), automaatiotekniikkaB
651203Insinööri (AMK), elektroniikkaB
651299Muu tai tuntematon sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK)B
651301Insinööri (AMK), tietotekniikkaB
651302Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikkaB
651399Muu tai tuntematon tieto- ja tietoliikennetekniikan insinööri (AMK)B
651401Insinööri (AMK), kemiaB
651402Insinööri (AMK), prosessitekniikkaB
651403Insinööri (AMK), ympäristötekniikkaB
651404Insinööri (AMK), puunjalostustekniikkaB
651408Insinööri (AMK), materiaalitekniikkaB
651409Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikkaB
651410Insinööri (AMK), paperi-, tekstiili- ja kemiantekniikkaB
651501Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikkaB
651502Insinööri (AMK), maanmittaustekniikkaB
651503Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuriB
651602Insinööri (AMK), logistiikkaB
651901Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikkaB
651902Insinööri (AMK), graafinen ja viestintätekniikkaB
651903Insinööri (AMK),Energia- ja YmpäristötekniikkaB
651999Insinööri (AMK), muu tai tuntematon tekniikkaB
652101Rakennusmestari (AMK)B
652401Laboratorioanalyytikko (AMK)B
652501Rakennusarkkitehti (AMK)B
655101Tekn. kand., konetekniikkaB
655102Tekn. kand., energiatekniikkaB
655201Tekn. kand., sähkötekniikkaB
655202Tekn. kand., automaatiotekniikkaB
655203Tekn. kand., teknillinen fysiikkaB
655204Tekn. kand., teknis-luonnontieteellinen koulutusB
655301Tekn. kand., tietotekniikkaB
655302Tekn. kand., tietoliikennetekniikkaB
655401Tekn. kand., kemian tekniikkaB
655402Tekn. kand., prosessitekniikkaB
655403Tekn. kand., ympäristötekniikkaB
655404Tekn. kand., puunjalostustekniikkaB
655408Tekn. kand., materiaalitekniikka, kalliotekniikkaB
655409Tekn. kand., biotekniikkaB
655499Tekn.kand.,muu prosessi ja materiaalitekniikkaB
655501Tekn. kand., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikkaB
655502Tekn. kand., maanmittaustekniikkaB
655999Tekn. kand., muu tai tuntematon tekniikkaB
661101Agrologi (AMK)B
661201Hortonomi (AMK)B
661301Metsätalousinsinööri (AMK)B
661401Iktyonomi (AMK)B
662101Maat. ja metsät. kand. (alempi), maatalousB
662102Maat. ja metsät. kand. (alempi), metsätalousB
662103Maat. ja metsät. kand. (alempi), ympäristöalaB
662105Maat. ja metsät. kand. (alempi), biotekniikkaB
662199Maat. ja metsät. kand. (alempi), muu tai tuntematon alaB
662201Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)B
671104Bioanalyytikko (AMK); laboratoriohoitaja (AMK)B
671105Röntgenhoitaja (AMK)B
671106Kätilö (AMK)B
671107Suuhygienisti (AMK); hammashuoltaja (AMK)B
671108Hammasteknikko (AMK)B
671111Optometristi (AMK); optikko (AMK)B
671112Fysioterapeutti (AMK)B
671113Jalkaterapeutti (AMK)B
671114Toimintaterapeutti (AMK)B
671116Ensihoitaja (AMK)B
671117Osteopaatti (AMK)B
671118Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)B
671119Naprapaatti (AMK)B
672401Farmaseutti (1994-)B
681202Liikunnanohjaaja (AMK)B
682201Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi)B
682402Insinööri (AMK), liikennealaB
712109Kasvatust. maist., musiikinopettajaB
726302Fil. maist., arkeologiaB
732114Kauppat. maist., tilastotiedeB
732115Kauppat. maist., tietojärjestelmätiedeB
733108Valtiot. maist., tilastotiedeB
742101Fil. maist., matematiikkaB
742102Fil. maist., tilastotiede (luonnontieteellinen ala)B
742201Fil. maist., tietojenkäsittelytiedeB
742301Fil. maist., fysiikkaB
742302Fil. maist., geofysiikkaB
742303Fil. maist., meteorologiaB
742304Fil. maist., tähtitiedeB
742401Fil. maist., kemiaB
742501Fil. maist., geologiaB
742601Fil. maist., maantiedeB
742701Fil. maist., biologiaB
742702Fil. maist., biotieteet, biokemiaB
742703Fil. maist., ympäristötiedeB
742999Fil. maist., muu tai tuntematon luonnontieteellinen alaB
751101Dipl.ins., konetekniikkaB
751102Dipl.ins., energiatekniikkaB
751201Dipl.ins., sähkötekniikkaB
751202Dipl.ins., automaatiotekniikkaB
751203Dipl.ins., teknillinen fysiikkaB
751204Dipl.ins., teknis-luonnontieteellinen koulutusB
751301Dipl.ins., tietotekniikkaB
751302Dipl.ins., tietoliikennetekniikkaB
751401Dipl.ins., kemian tekniikkaB
751402Dipl.ins., prosessitekniikkaB
751403Dipl.ins., ympäristötekniikkaB
751404Dipl.ins., puunjalostustekniikkaB
751408Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikkaB
751409Dipl.ins., biotekniikkaB
751501Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikkaB
751502Dipl.ins., maanmittaustekniikkaB
762201Maat. ja metsät. maist., maatalousB
762202Maat. ja metsät. maist., metsätalousB
762203Maat. ja metsät. maist., ympäristöalaB
762205Maat. ja metsät. maist., biotekniikkaB
762299Maat. ja metsät. maist., muu tai tuntematon alaB
762301Elintarviketieteiden maisteriB
772401ProviisoriB
772601Fil. maist., translationaalinen lääketiedeB
782201Liikuntatieteiden maisteriB
611101Musiikkipedagogi (AMK)C
611201Tanssinopettaja (AMK)C
621103Konservaattori (AMK)C
621201Muusikko (AMK)C
621301Kuvataiteilija (AMK)C
621501Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)C
621701Viittomakielentulkki (AMK)C
621704Tulkki (AMK)C
622101Taiteen kandidaatti (alempi)C
622201Musiikin kandidaatti (alempi)C
622301Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)C
622501Teatteritaiteen kandidaatti (alempi)C
622502Tanssitaiteen kandidaatti (alempi)C
651105Insinööri (AMK), merenkulkuC
655801Tekn. kand., arkkitehtuuriC
672301Eläinlääketieteen kandidaattiC
681401Merikapteeni (AMK)C
722101Taiteen maisteriC
723111Musiikin maisteriC
724101Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkintoC
725111Teatteritaiteen maisteriC
725201Tanssitaiteen maisteriC
754101ArkkitehtiC
754201Maisema-arkkitehtiC
772101Lääketieteen lisensiaattiC
772201Hammaslääketieteen lisensiaattiC
772301Eläinlääketieteen lisensiaattiC
  • No labels