Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: Torstaina 2.5.2019 klo 12 - 15.30

Paikka: Auditorio, CSC, Keilaranta 14, Espoo (ei mahdollisuutta osallistua etänä)

Ilmoittautuminen työpajaan 25.4 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/45713E4DBD2306F2.par

 

Näin löydät CSC:lle: https://www.csc.fi/fi/nain-loydat-csc-lle

Työpajassa käsitellään erityisesti opintoajan laskemiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiä toivotaan etukäteen.

Ohjelma:

 

AikaOhjelma
Klo 12.00Tervetuloa ja esittäytyminen
Klo 12.10

Alustus päivän aiheeseen

Jukka Haapamäki, OKM

Klo 12.25

Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet poiminta ja VIRTA-tiedot

Helena Majamäki ja Fredrik Finnberg, CSC

Klo 13.00Kahvitauko
Klo 13.15Ohjeistus ja järjestäytyminen ryhmätöihin
Klo 13.25Ryhmätyöt
Klo 14.00Tauko
Klo 14.10Huomioiden ja kysymysten purkaminen
Klo 15.00Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Esitetyt kysymykset/huomiot:

KysymysVastaus
Olisi hyvä, jos poimintamäärittelyn esittelyn yhteydessä nostettaisiin esiin sellaiset Virta-tiedot, joita ei aiemmin ole käytetty rahoitukseen vaikuttavissa poiminnoissa (jos sellaisia on), jotta korkeakoulut voisivat kiinnittää huomiota niiden eheyteen ja luotettavuuteen. Eikö viimeistään nyt olisi aika lisätä koulutuksen/opiskeluoikeuden nimi Virtaan? Muiden korkeakoulujen tutkintotietoja ei tarvitsisi luovuttaa kotikorkeakoululle, jos Virran tietojen perusteella voisi muodostaa koulutuskohtaiset ja edelleen organisaatiokohtaiset tilastot. Toki alkuvaiheessa tarvitaan tietojen tarkistamista varten henkilötasoiset tutkintotiedot.Tällainen kai on opiskeluoikeuden vaadittu laajuus tieto. AMK tämä ei yleensä puutu. YO puolella on yleensä vanhoissa 90-luvullla tai 2000 luvun alussa alkaneet opiskeluoikeudet josta tieto puuttuu. Tämä on kuitenkin paikkaustoimilla hoidettu samaan tapaan kuin Kela tietoihin tehty.
Pitäisikö väh. 12 kk sisällä tavoiteajasta tutkinnon suorittaneissa huomioida myös tapaukset, joissa käytettyjen lukukausien määrä ylittää max. 2:lla tavoiteajan mukaisten lukukausien määrän, vaikka käytettyjen kuukausien ja tavoitekuukausien erotus olisikin > 12 kk. => Tällöin siis poimintaperiaate olisi analoginen kuin tavoiteajassa tutkinnon suorittaneiden kohdalla, joissa huomioidaan sekä kesto lukukausissa että kesto kuukausissa. (Jos ymmärsin nykyisen laskentatavan oikein, näin ei toimita tällä hetkellä...)
Esim. ao. tapauksessa, jos oletetaan, että tavoitelukukausien määrä on 10 ja tavoitekuukausien määrä 60, opiskelijan käytettyjen lukukausien määrä on 12 ja käytettyjen kuukausien määrä on 74. Jos käytettäisiin em. logiikkaa, hänet katsottaisiin 12 kk:n sisällä tavoiteajasta tutkinnon suorittaneeksi, koska 12 lukuvuotta - 10 lukuvuotta <= 2 lukuvuotta:
Syksy 2013 : Poissa : 0 kk
Kevät 2014 : Läsnä : 7 kk
Syksy 2014 : Läsnä : 5 kk
Kevät 2015 : Läsnä : 7 kk
Syksy 2015 : Poissa : 0 kk
Kevät 2016 : Läsnä : 7 kk
Syksy 2016 : Läsnä : 5 kk
Kevät 2017 : Läsnä : 7 kk
Syksy 2017 : Läsnä : 5 kk
Kevät 2018 : Läsnä : 7 kk
Syksy 2019 : Läsnä : 5 kk
Kevät 2020 : Läsnä : 7 kk
Syksy 2020 : Läsnä : 5 kk
Kevät 2021 : Läsnä : 7 kk
Tuossa siis puuttuu (ei ole läsnä eikä poissa) syksy 2018 ja kevät 2019?
Ajassa mitattuna kalenterin mukaan tällaiset tulee kaikille samanvertaiseksi. Onko puuttuu läsnäoloa vai poissaoloa=
Kysymys liittyy myös alla olevaan kertoinlaskentaan että olisi sekä ilmoituksien että käytetyn ajan mukaan?
Miksi käytettyä aikaa kuukausissa laskettaessa kestoon lasketaan mukaan kuukaudet niiltä lukukausilta, joilta ilmoittautumistieto puuttuu kokonaan, kun taas käytettyä aikaa lukukausissa laskettaessa ko. lukukausia ei huomioida osana opintojen kestoa?
(Johdonmukaisempaa olisi, että sekä kuukausien että lukukausien osalta huomioitaisiin pelkästään lukukaudet, joina opiskelija on ollut läsnä...)

On totta että kertoinlaskennassa mennään ajan laskennassa käytettyjen kuukausien mukaan, johtuen määritelmän tekstistä "enintään 12 kuukautta " ja "yli 12 kuukautta määräajan jälkeen".

Eli pitäsi olla myös näin?

( läsnälukukaudet - tavoiteaika lukukausissa ) < 2 lukukautta

Eli jos Tutkinto suoritettu enintään 2 lukukautta yli määräajan

ja

( läsnälukukaudet - tavoiteaika lukukausissa ) > 2 lukukautta

KunTutkinto suoritettu yli 2 lukukautta yli määräajan

 

 

Pitäisikö jotenkin ottaa huomioon seuraavat tilanteet: opiskelija on ollut poissaoleva tai opiskeluoikeuden menettänyt lukukauden. Ilmoittautuukin läsnäolevaksi tai saa opiskeluoikeuden palautuksen lukukauden loppupuolella esim. 3.5. tai 3.11. VIRTAan muuttuu tällöin lukukausi-ilmoittautumisen tila poissaolevasta/puuttuu -tilasta läsnäolevaksi. Ilmoittautumispäivämäärään tulee tieto tästä uudesta läsnäolosta eli ilmoittautumispvm onn 3.5. tai 3.11. Jos nyt lasketaan koko lukukausi läsnäolevaksi, sillä saattaa olla vaikutusta kertoimeen.

Tämä on jo huomioitu läsnololukukausien laskennassa.

SET O.lasnaoloKuukaudet =   
    ( SELECT sum(DATEDIFF(mm, L2.Alkamispaivamaara, L2.Paattymispaivamaara) +1)
 

Eli esim.                              

SELECT sum(DATEDIFF(mm, '2018-05-03', '2018-07-31') +1)

= 3 kuukautta, ei 7 kuukautta joka olisi 1.1-31.7

Mutta toisin lopulta jos alussa on tila 4 puuttuu niin lopputulos on sama, aikaa kuluu kuin olisi ollut läsnä koko lukukauden.

 

                             

Miten korkeakoulut toimivat vaihtoonlähtijöiden kanssa, ilmoittautuvatko he aina läsnäoleviksi? 
  • No labels