Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Ajankohta: 23.4.2019 klo 9.30-10.30

Paikka: https://connect.funet.fi/virta

Äänite:

Osallistujat:

Asialista (luonnos):

Ajankohtaista

 • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA -opintotietopalvelun ohjausryhmän kokouksen 2.4.2019 muistio
 • Opettajatiedonkeruun työpajan 25.4.2019 asialista
 • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet poiminnan työpaja järjestetään CSC:llä 2.5.2019. Asialista löytyy täältä.
 • VIRTA-Opintotietopalvelun viranomaistiedonkeruiden asiantuntijaryhmän kokouksen 7.5.2019 alustava asialista.

 

Tiedonkeruut ja raportointi

Eurostat

 • TK;n tiedonkeruu vuonna 2018 tutkinnon suorittaneiden liikkuvuusjaksoista
 • VIRTA-tiedot kuntoon 26.4. viimeistään
  • poiminta suoritetaan torstaina 2.5.2019

Opettajatiedonkeruut

 • OKM:n opettajatiedonkeruu (YO & AMK) vuodelta 2018 sekä TK:n erillinen opettajan pätevyyksien tiedonkeruu vuodelta 2018
 • VIRTA-tiedot kuntoon 31.5 viimeistään
  • poiminta suoritetaan maanantaina 3.6.2019

Tutkimuskäyttö

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) 2020

 • Tutkimukseen kutsuttavien yhteistiedot haetaan korkeakouluilta
  • Pyydetään rehtoreiden lupa yhteystietojen luovutukseen
  • Haettavat tiedot: hetu; oppilaitostunnus; opiskelija-avain; sukunimi; etunimet; sähköpostiosoite1 (korkeakoulun s-posti); sähköpostiosoite2 (henkilökohtainen s-posti); puhelinnumero1; puhelinnumero2
 • Satunnaisotanta VIRTA-tietokannasta
  • Tieto hetullisena, jotta voidaan yhdistää VRK tietoon (sukupuoli, siviilisääty, asuminen)
  • Poimitaan suhteellisesti läsnäolevaksi ilmoittautuneiden alle 35-vuotta täyttäneiden joukosta oppilaitoksen opiskelijamäärän ja koulutusalan opiskelijamäärän mukaan
  • VIRTA-tietokannan tietoja hyödynnetään myös tausta- ja vastemuuttujina (esim. opiskelupaikkakunta, koulutusala, opintojen eteneminen)

Esitetyt kysymykset

 

Muut asiat

Yhteistyössä järjestetyt erikoistumiskoulutukset VIRTAssa

 • lähde-organisaatio tiedon käyttö
 • No labels