Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här finns samlat svenskspråkigt material om kontinuerlig ansökan (utbildningsutbud, ansökan och antagning).  

Informationsmaterialet från 2.5.2019

Kontinuerlig ansökan i Studieinfo 2019.pdf

Materialet från utbildning 1 9.5.2019

 Kontinuerlig ansökan_utbildningsdel 1.pdf

Materialet från utbildning 2 16.5.2019

Kontinuerlig ansökan_utbildningsdel 2.pdf

 

  • No labels