Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttötapauksen tila: Tarkistettava 

 

  File Modified
PDF File YSHJ_virkailijasovellus_ohje_2012.pdf YSHJ-yksilöintiohje 28.2. 2012 by Joonas Mäkinen

Tunniste

 

Käyttötapauksen nimi

Henkilön yksilöiminen

Prosessi

 

Toimijat

virkailija, jolla on oikeus käsitellä henkilön tietoja

Tarkoitus

Virkailija yksilöi henkilötunnuksettoman henkilön, jonka jälkeen henkilölle annetaan kansallinen oppijanumero (= Oppijan uniikki yksilöivä id). Virkalija vertailee samalla syntymäajalla olevia henkilöitä keskenään ja yhdistää saman henkilön ilmentymät yhdeksi yksilöidyksi henkilöksi.

Esiehdot

Virkailijalla on 1-n kpl yksilöitävää henkilöä. Virkailija on henkilön yksilöintipalvelussa ja hänellä on riittävät oikeudet yksilöimisen tekemiseen.

Jälkiehdot

Virkailija on yksilöinyt henkilön, joilloin yksilöidylle henkilölle on annettu kansallinen oppijanumero.

Tyypillinen työnkulku

1. Virkailija hakee yksilöitävät henkilöt näytölle (kaikki yksilöimättömät, nimi, syntymäaika, koska henkilö lisännyt hakemuksen, organisaatio-tasot, hakukohde, oppija/virkailija)
2. Virkailija valitsee hakutuloksista henkilön käsittelyyn
3. Järjestelmä hakee valitun lisäksi kaikki samalla syntymäajalla olevat henkilöt näytölle, jotka löytyvät Oppijasta (myös hetulliset)
4. Virkailija vertailee henkilöitä ja näiden tietoja keskenään
5. Virkailija yhdistää saman henkilön tiedot ”yhdistä henkilön tiedot”
6. Järjestelmä yhdistää henkilön tiedot ja antaa henkilölle kansallisen oppijanumeron
7. Järjestelmä ilmoittaa virkailijalle henkilön yksilöinnistä

Vaihtoehtoinen työnkulku

5a1. Henkilölle ei löydy toista ilmentymää
5a2. Virkailija painaa nappia "yksilöi henkilö"
5a3. Järjestelmä antaa henkilölle OID-koodin
5a4. Järjestelmä ilmoittaa virkailijalle henkilön yksilöinnistä

Poikkeustilanteet

2a1. Haku ei tuota toivottua tulosta.
2a2. Virkailija suorittaa uuden haun.

3a1. Virkailija ei valitse yhtään henkilöä ja palaa hakuun

Tiedot

Yksilöity henkilö siirtyy henkilörekisteriin. Tätä ennen henkilö on toisessa tietokannassa. 
henkilörekisteri, "henkilölimbo"

Erityisvaatimukset

 

Huomioita

5. Järjestelmä yhdistää henkilön tiedot siihen ilmentymään, jolla on kansallinen oppijanumero / hetu.
6. ja 5a3. Kansallinen oppijanumero päivittyy henkilölle näkyviin. Tästä lähtee viesti oppijalle, jolle on lisätty kansallinen oppijanumero.


Oppija:
- yksilöinti vasta kun on hakenut
- yksilöintiä voi tehdä jatkuvasti
- automaativiesti virkailijalle yksilöitävistä henkilöistä (valinnainen: tuleeko viesti, kuinka usein, miten)
- ei yksilöidy ikinä automaattisesti
- tulee yksilöidä ennen valintoja
- henkilön uusimmat tiedot jäävät voimaan, eli yhdistetään uusimpaan
- yksilöidylle hekilölle lähetään viesti vain lisätystä kansallisesta oppijanumerosta
Hetuton virkailija:
- virkailijan yksilöinti tarvitaan ja suoritetaan lisäämisen yhteydessä
- toinen virkailija lisää ja yksilöi -> kansallisen oppijanumeron
- itserekisteröinti ei ole mahdollinen


- Henkilö voi lisätä itse henkilötunnuksen tietoihinsa, jolloin tälle voidaan antaa kansallinen oppijanumero. Henkilöllä voi olla kansallinen oppijanumero ja tälle lisätään hetu.

- Jos henkilöllä on hakemuksia, miten ne yhdistetään, mikä jää voimaan (tällöin tulee ainakin viestiä henkilöä)?

1 Comment

  1. Tästä puuttuu kuvaus tilanteesta, jossa henkilöllä on suomalainen hetu, mutta joka on aikaisemmin yksilöity palvelussa ilman suomalaista hetua. Esim. opiskelija on ollut ilman suomalaista hetua aikaisemmin vaihto-opiskelijana korkeakoulussa A ja hänet on yksilöity palvelussa. Seuraavana vuonna hän pääsee tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun B, opiskelija hankkii suomalaisen hetun ja hänet mennään taas yksilöimään palveluun.

    Jos opiskelijan (alkuperäinen) kotimaa on muu kuin Suomi, tulee hänen kohdallaan käydä yllä kuvattu prosessi läpi vaikka hänellä olisi suomalainen hetu. Poikkeuksena tästä tapaus, jossa opiskelijan hetulle löytyy vastaavuus palvelusta.