Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 25 Current »

Kaikissa Oodi-yliopistoissa on Oodi-projektivastaava, joka toimii linkkinä yliopistojen asiantuntijoiden ja Oodi-konsortion välillä.

Katri Laaksonen -31.7.2019. N.N. 1.8.2019 -, Aalto-yliopisto
Jaana Sälekari, varaprojektivastaava Mikko Salojärvi, Helsingin yliopisto
Silja Pesonen, Itä-Suomen yliopisto
Seija Nevala / Maarit Tenhunen, Lapin yliopisto
Maiju Järvensivu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Aila Kanniainen, 6/2019 alkaen Sari Tossavainen Oulun yliopisto
Johanna Passiniemi, Vaasan yliopisto
Johanna Gröning, Svenska handelshögskolan
Heli Rautioaho, Taideyliopisto

  • No labels