Skip to end of metadata
Go to start of metadata

eHOKS-palvelun käyttöoikeudet jakautuvat kahdentyyppisiin käyttöoikeusrooleihin. Valtaosa koulutuksen järjestäjistä tarvitsee käyttöoikeusroolin, jonka ominaisuus liittyy integraatiolla toteutettuun tiedonsiirtoon (Ryhmän 1 roolit). Lisäksi on koulutuksen järjestäjiä, jotka tarvitsevat käyttöikeusroolin, joiden ominaisuudet liittyvät tiedon tallennukseen erillisellä syöttökäyttöliittymällä (Ryhmän 2 roolit). 

Käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaa pääasiassa koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjä päättää kenelle ja mille tasolle käyttöoikeudet myönnetään (koulutustoimija, oppilaitos vai toimipiste).

eHOKSissa olevien tietojen katselua ja jakamista varten käyttäjä tarvitsee eHOKS-käyttäjän oikeuden. Niillä koulutuksen järjestäjillä, jotka tallentavat tiedot syöttökäyttöliittymällä suoraan eHOKSiin, tietojen katselun ja jakamisen oikeus sisältyy eHOKS-tallentaja -käyttöoikeuteen. Kukin oppilaitos harkitsee itse, kenelle oikeus myönnetään.

Käyttöoikeudet voidaan myöntää koulutustoimijatasolle (y-tunnustasolle) tai oppilaitostasolle

1. taso: koulutustoimijataso → Käyttöoikeus myönnetään koulutustoimijan eli koulutuksen järjestäjän tasolle, jolloin virkailija näkee kaikkien tämän organisaation alla olevien oppilaitosten antamiin opiskeluoikeuksiin liittyvät HOKS-tiedot.
2. taso: oppilaitos → Käyttöoikeus myönnetään yksittäiseen oppilaitokseen, jolloin virkailija näkee tämän oppilaitoksen antamiin opiskeluoikeuksiin liittyvät HOKS-tiedot.

eHOKS-käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta Oppijan palvelukokonaisuuteen (ns. virkailijan Opintopolku)

Henkilöllä, jolle annetaan eHOKS-palvelun käyttöoikeus koulutuksen järjestäjän edustajana (esim. opettaja, ohjaaja tai muu tietojen katseluoikeutta tarvitseva koulutuksen järjestäjän virkailija), on oltava käyttäjätunnus Oppijan palvelukokonaisuuteen eli ns. virkailijan Opintopolkuun (https://virkailija.opintopolku.fi). Koulutuksen järjestäjä kutsuu uuden virkailijan palvelukokonaisuuden käyttäjäksi. Käyttöliittymän kautta uusia virkailijoita kutsutaan yksitellen. Jos koulutuksen järjestäjällä on paljon sellaisia eHOKS-käyttöoikeutta tarvitsevia henkilöitä, joilla ei ennestään ole käyttäjätunnusta Oppijan palvelukokonaisuuteen, koulutuksen järjestäjä voi halutessaan hyödyntää useiden käyttäjien kutsumiseen tarkoitettua ratkaisua. Ratkaisun kuvaus ja dokumentaatio löytyy Opetushallituksen Käyttöoikeuspalvelun wikisivulta.

Ryhmä 1) eHOKS-käyttöoikeusroolit - tarkoitettu koulutuksen järjestäjille, jotka siirtävät rajapinnalla tietoa eHOKS-palveluun

Opintopolun vastuukäyttäjä (koulutustoimijan vastuukäyttäjä)

 • myöntää eHOKS-pääkäyttäjän oikeudet organisaatiossaan.
 • luo tiedonsiirtoon tarvittavan palvelunkäyttäjän tunnuksen.

eHOKS-pääkäyttäjä 

 • myöntää eHOKS-käyttäjän oikeudet organisaatiossaan.
 • katsoo eHOKS-tietoa oman organisaationsa osalta
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle
 Miten haen eHOKS-pääkäyttäjän oikeuksia


eHOKS-käyttäjä

 • katsoo oman organisaationsa opiskelijan eHOKS-tietoja.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle.

eHOKS-palvelunkäyttöoikeus/ Koulutuksen järjestäjät, jotka siirtävät integraation avulla tietoa.

 • Koulutustoimijan vastuukäyttäjä luo palvelunkäyttäjän oikeuteen liittyvän tiedonsiirtotunnuksen.
 • Huom! Kyseessä on tiedonsiirtotunnus, joka tehdään järjestelmälle, eikä sitä voi myöntää virkailijalle. 

 Miten luon palvelukäyttäjän tunnuksen?

Neuvoja palvelukäyttäjätunnuksen tallentamiseen opintohallintojärjestelmään saat parhaiten oman järjestelmätoimittajasi asiakastuesta.


Ryhmä 2) eHOKS-käyttöoikeusroolit - tarkoitettu koulutuksen järjestäjille, jotka tallentavat tietoa syöttökäyttöliittymällä eHOKS-palveluun.

eHOKS-tallentajan pääkäyttäjän oikeudet myöntää Opetushallitus. Oikeudet myönnetään ainoastaan niille koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole mahdollisuutta siirtää tietoa suoraan rajapinnan kautta. 

Huom. Tallentaja-oikeudet annetaan oppilaitostasolle. HOKSin päivittäminen syöttökäyttöliittymällä ei ole mahdollista koulutustoimija-tasoon liitetyllä käyttöoikeudella.

eHOKS-pääkäyttäjän oikeuksien anominen Opetushallitukselta:

 • lähettämällä viestin ehoks@opintopolku.fi -osoitteeseen tai,
 • käyttäjä voi anoa oikeutta virkailijan opintopolussa Opetushallitukselta.

eHOKS-tallentajan pääkäyttäjä

 • myöntää eHOKS-tallentajan oikeudet.
 • katsoo eHOKSissa olevia HOKS-tietoja.
 • tallentaa HOKS-tietoja eHOKSiin syöttökäyttöliittymällä.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle.

eHOKS-tallentaja 

 • katsoo eHOKSissa olevia HOKS-tietoja.
 • tallentaa HOKS-tietoja eHOKSiin syöttökäyttöliittymällä.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle.


 • No labels