Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

eHOKS-palvelun käyttöoikeudet jakautuvat kahdentyyppisiin käyttöoikeusrooleihin. Valtaosa koulutuksen järjestäjistä tarvitsee käyttöoikeusroolin, jonka ominaisuus liittyy integraatiolla toteutettuun tiedonsiirtoon (Ryhmän 1 roolit). Lisäksi on koulutuksen järjestäjiä, jotka tarvitsevat käyttöikeusroolin, joiden ominaisuudet liittyvät tiedon tallennukseen erillisellä syöttökäyttöliittymällä (Ryhmän 2 roolit). 

Käyttöoikeuksien hallinnoinnista vastaa pääasiassa koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjä päättää kenelle ja mille tasolle, koulutustoimija, oppilaitos vai toimipisteeseen käyttöoikeudet myönnetään. 

eHOKSissa olevien tietojen katselua ja jakamista varten käyttäjä tarvitsee eHOKS-käyttäjän oikeuden. Niillä koulutuksen järjestäjillä, jotka tallentavat tiedot syöttökäyttöliittymällä suoraan eHOKSiin, tietojen katselun ja jakamisen oikeus sisältyy eHOKS-tallentaja -käyttöoikeuteen. Kukin oppilaitos harkitsee itse, kenelle oikeus myönnetään.


Käyttöoikeudet voidaan myöntää koulutustoimijatasolle (y-tunnustasolle) tai oppilaitostasolle

1. taso: koulutustoimijataso → Käyttöoikeus myönnetään koulutustoimijan, kuten kunnan, kuntayhtymän tai korkeakoulun tasolle, jolloin virkailija näkee kaikki organisaation alla olevat oppilaitokset ja toimipaikat
2. taso: oppilaitos → Käyttöoikeus myönnetään yksittäiseen oppilaitokseen, jolloin virkailija näkee oppilaitoksen ja tämän alla olevien toimipisteiden tiedot


Ryhmä 1) eHOKS-käyttöoikeusroolit - tarkoitettu koulutuksen järjestäjille, jotka siirtävät integraatiolla tietoa eHOKS-palveluun

Opintopolun vastuukäyttäjä (koulutustoimijan vastuukäyttäjä)

 • myöntää eHOKS-pääkäyttäjän oikeudet organisaatiossaan.
 • luo tiedonsiirtoon tarvittavan palvelunkäyttäjän tunnuksen.

eHOKS-pääkäyttäjä 

 • myöntää eHOKS-käyttäjän oikeudet organisaatiossaan.
 • katsoo eHOKS-tietoa oman organisaationsa osalta
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle

eHOKS-käyttäjä

 • katsoo oman organisaationsa opiskelijan eHOKS-tietoja.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle.

eHOKS-palvelunkäyttöoikeus/ Koulutuksen järjestäjät, jotka siirtävät integraation avulla tietoa.

 • Koulutustoimijan vastuukäyttäjä luo palvelunkäyttäjän oikeuteen liittyvän tiedonsiirtotunnuksen.
 • Huom! Kyseessä on tiedonsiirtotunnus, joka tehdään järjestelmälle, eikä sitä voi myöntää virkailijalle. 


Katso käyttöoikeuksien haun ohjeita

Ryhmä 2) eHOKS-käyttöoikeusroolit - tarkoitettu koulutuksen järjestäjille, jotka tallentavat tietoa syöttökäyttöliittymällä eHOKS-palveluun.

eHOKS-tallentajan pääkäyttäjän oikeudet myöntää Opetushallitus. Oikeudet myönnetään ainoastaan niille koulutuksen järjestäjille, joilla ei ole mahdollisuutta siirtää tietoa suoraan rajapinnan kautta. 

eHOKS-pääkäyttäjän oikeuksien anominen Opetushallitukselta:

 • lähettämällä viestin ehoks@opintopolku.fi -osoitteeseen tai,
 • käyttäjä voi anoa oikeutta virkailijan opintopolussa Opetushallitukselta

eHOKS-tallentajan pääkäyttäjä

 • myöntää eHOKS-tallentajan oikeudet.
 • katsoo, luo ja muokkaa eHOKSissa olevia HOKS-tietoja.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle.

eHOKS-tallentaja 

 • katsoo, luo ja muokkaa eHOKSissa olevia HOKS-tietoja.
 • jakaa oman organisaation opiskelijan eHOKS-tietoja työpaikan toimijalle.


 • No labels