Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ni kan grunda en mall för ansökningsblanketten och sammanställa anvisningar för blanketten. Följande delar ingår färdigt i ansökningsblanketten: fälten för personuppgifter, ansökningsmål och tillståndsuppgifter.

Ansökningsmålens status bör vara antingen Färdig eller Publicerad för att kunna läggas till i ansökningsblanketten.

I nedre delen av ansökningsblanketten väljer ni språk för ansökningsblanketten.

Förutom ansökningsblanketten kan ni bearbeta bekräftelsemeddelandets mall, som skickas till sökande efter att ansökan har skickats. Sökande får alltså en bekräftelse i sin e-post om att ansökan har skickats. I e-postmeddelandet ingår dessutom följande information:

Rubrik: Studieinfo: Din ansökan har mottagits, Ansökans nummer, ansökningsönskemål, begäran om bilagor och en bearbetningslänk. Du kan se och ändra din ansökan via länken ovan. Dela inte länken till utomstående. Kom ihåg att logga ut ur e-postprogrammet om du använder en dator i sambruk.

Om du har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort kan du alternativt logga in i tjänsten Min Studieinfo i Studieinfo.fi. I Min Studieinfo kan du förutom att ändra din ansökan se ditt antagningsresultat och ta emot studieplatsen.

Du kan inte svara på detta automatiska meddelande. 

Med vänlig hälsning

Studieinfo

Under ansökningsblankettens namn visas den ansökan till vilken ansökningsblanketten har bifogats i funktionen Upprätthållandet av ansökan. Genom att klicka på tangenten invid ansökans namn kan ni granska utbildningsutbudet och ansökan. Via länken testansökan kan ni fylla i en ansökan och granska resultatet. Länken kan användas bara en gång och adressen ska inte ges till utomstående. Länken är densamma som under ansökningstiden och den kan t.ex. läggas in på era egna webbsidor.

Ni kan grunda egna delar i blanketten enligt önskade teman. Det är möjligt att flytta på de olika delarna genom att dra dem till lämplig plats. I blanketten kan ni också spara begäran om bilagor.  

Att ansluta ett ansökningsmål till ett element: I alla element finns knappen Visas på blanketten: visas för alla. Genom att klicka på elementet kan ni välja det ansökningsmål eller grupp av ansökningsmål som ni vill lägga till elementet. Frågan syns bara för det ansökningsmål till vilket den har anknutits. Ansökningsmålet visas genom att klicka på tangenten Visas på blanketten: Endast för valda ansökningsmål.

Att radera en blankettdel eller ett element: i alla blankettdelar och element finns en Radera-knapp uppe i högra hörnet. Knappen ändrar färg till röd efter att man klickat på den. Därefter syns texten Bekräfta raderingen. Genom att klicka på denna text försvinner delen eller elementet.

Samtliga ändringar i ansökningstjänsten sparas automatiskt. Texten "Uppgifterna sparas" visas uppe till höger.

Samtidig bearbetning: Om flera personer samtidigt bearbetar samma ansökningsblankett, visas uppe på sidan följande meddelande: En annan användare har gjort en ändring i blanketten. Ladda ned sidan på nytt och granska dina egna ändringar.

  • No labels