Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oodin ja Oodi-konsortion ylläpitämien Oodiin liittyvien palvelujen käyttäjämäärät ja muu käyttö konsortioyliopistoissa

Mukana myös konsortioyhteistyönä toteutettu CSC:n Oodiin liittyvä Varmenne-palvelu

(Projektivastaaville lähetetty kysely 8.5.2019, deadline 24.5.2019)VaikuttavuusAaltoHYHankenLaYLUTOYTaiYUEFVY
Oodin käyttäjät

2018

 • 1 164 043 kirjautumista
 • max 15 000 /päivä
 • 25407 eri käyttäjätunnusta/vuosi
 • max 7000 eri käyttäjätunnusta /päivä

2017

 • 2,66 milj. kirjautumista
  • opiskelijat 2,28 milj
  • hlökunta 0,24 milj.
  • muut 0,14 milj.
 • WebOodin käyttäjät, ka/kk
  • opiskelijat 20 792
  • hlökunta 2 517
  • muut 2 341
 • WinOodista tulostetut raportit 77 381 kpl

2018

 • 2,4 milj.kirjautumista
  • opiskelijat 1,96 milj
  • hlökunta 0,29 milj.
  • muut 0,15 milj.
 • WebOodin käyttäjät, ka/kk
  • opiskelijat 19 989
  • hlökunta 2 940
  • muut 2 554
 • WinOodista tulostetut raportit 56 699 kpl

2017

 • 477 207 kirjautumista

2018

 • 378 875 kirjautumista  (vuonna 2018 Tuudon käyttöönotto vähentänyt)

2018

 • 6 822 aktiivista opiskelijakäyttäjää
 • 93 käyttäjätunnusta, henkilökunta
 • Karkea arvio WebOodiin kirjautumisille on n. 300 000 kertaa.

 

-
 2018

· 381 henkilökuntakäyttäjää

2018

 • WinOodin käyttäjiä 64
 • WebOodin käyttäjiä n. 4600/kk

 

OodiWS-rajapintojen käyttö

Asio → Oodi

Opetustapahtuma- ja lukujärjestystiedonsiirrot

--

Tuudo

ILPA

Opinto-opas

TuudoTuudo ja SLH

Tuudo

ILPA

 • OodiWS-rajapintoja käytetään Ilpassa

ILPA

----
2017
 • Kirjautumiset 2 293 kpl 
 • Myönnettyjä/siirrettyjä opiskeluoikeuksia 2 783 kpl

2018

 • Kirjautumiset 1 569 kpl
 • Myönnettyjä/siirrettyjä opiskeluoikeuksia 2 581 kpl
--

2018

 • Ilpan kautta haetut opinto-oikeudet  3636kpl

2018

 • Haka-kirjautumiset 7 699 kpl
 • Käyttäjät 2 359 opiskelijaa
 • N. 35 henkilökunnan jäsentä
 • Lisäksi suomi.fi-kirjautumisia, määrä ei tiedossa

ILPAn kautta haetut opinto-oikeudet ja opiskeljamäärä

2017

 • Yhteensä 15 204 kpl (itse maksettu)
 • N. 2 000 laskutettavaa, maksutonta,tai muuta
 • netto-opiskelijamäärä 12 943

2018

 • Yhteensä 11 539 opinto-oikeushakua (itse maksettu)
 • Noin noin 2 000 laskutettavaa, maksutonta tai muuta
 • netto-opiskelijamäärä 13 928

2018

 • Ilpan käyttäjät:
 • 6 hlökuntakäyttäjää ja n. 2500 opiskelijaa
 • Ilpan kautta haetut opinto-oikeudet 3 737 kpl
Varmenne-palvelu

Varmennetut suoritusotteet vuonna 2018 (vain konsortion integraatio käytössä):

 •  37 860 kpl
 • 11 345 eri opiskelijalle

Varmennetut suoritusotteet vuonna 2018 (vain konsortion integraatio käytössä):

 •  43 919 kpl
 • Opintosuoritusote 30 588 kpl
 • Opiskelutodistus 13 331 kpl

13.2.2019 jälkeen varmennettuja suoritusotteita:

 • opiskelijat 2 133
 • virkailijat 111
 • yhteensä 2 244

28.11.2018-5.2019 yhteensä  3 917 varmennettua tulostetta, joista 14 vuonna 2018 ja tämän vuoden puolella loput 3 903.


 

-

Varmennepalvelusta tilatut otteet/käyttäjät joulukuusta 2018 toukokuuhun 2019

 • suoritusotteet  6 729  
 • kyttäjämäärä 4 545
 • opiskelutodistukset  2 490
 • käyttäjämäärä 2 155
 • kaikki yhteensä  9 219 dokumenttia ja 5 257 käyttäjää
 • Varmenne-palvelun otteet (käyttöönotto VY:ssä 16.4.2019 joten määrät noin kuukaudelta): opiskelutodistus 141 kpl / kk, opintosuoritusote 479 kpl / kk •  

   

   


      

 • No labels