Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vardaan ei ole toistaiseksi toteutettu omaa virheraportointia. Sen vuoksi tälle sivulle on koottu yleisimpiä virhetapauksia ja Vardassa käytössä olevia validointeja avuksi Vardan käyttäjille ongelmien selvittämiseen. Sivua päivitetään tarvittaessa, mikäli esiin tulee uusia virhetilanteita.

Ole integraation kautta tapahtuvassa tiedonsiirron virhetilanteissa ensisijaisesti yhteydessä varhaiskasvatusjärjestelmäsi järjestelmätoimittajaan tilanteen selvittämiseksi. 

Mikäli siirretyissä/tallennetuissa varhaiskasvatustiedoissa havaitaan virhe Varda-tietovarastossa, tulee tieto korjata ja viedä korjattu tieto Vardaan mahdollisimman reaaliaikaisesti. Syynä tähän on, että Varda tarjoaa tietoa viranomaisille, ja virheellisen tiedon siirtyminen muille viranomaisille voi pahimmillaan aiheuttaa virhetulkinnan.

Rekisteröidyille ja heidän huoltajilleen toteutetaan näkymä Vardaan tallennettuihin tietoihin, ja Vardaan siirtyneet virheelliset tiedot näkyvät sitä kautta heille. Rekisteröidyillä ja heidän huoltajillaan on mahdollisuus tehdä Vardaan siirrettyjä tietoja koskeva korjauspyyntö varhaiskasvatuksen järjestäjälle.

Tyypillisiä virhetilanteita Vardan tiedonsiirroissa

Varhaiskasvatuksen toimipaikan tietoihin liittyvät tiedonsiirtovirheet

Virheen kuvausEsimerkki virhetilanteestaKorjaus
Toimipaikan pakollinen tieto puuttuu eikä toimipaikka siirry VardaanEsim. sähköposti, puhelinnumero tai alkamispäivämäärä puuttuu. Tiedon pakollisuus on merkitty Vardan tietoluetteloon.Lisää puuttuva tieto toimipaikan tietoihin, jonka jälkeen toimipaikan tiedot on mahdollista siirtää Vardaan.
Toimipaikan tieto on väärässä muodossaEsim. sähköpostiosoite on väärässä muodossa.Korjaa tieto oikeaan muotoon lähdejärjestelmässä, jonka jälkeen muuttunut tietosisältö siirtyy Vardaan.
Yritetään muuttaa sellaista toimipaikan tietoa, jota ei voi muuttaaEsim. toimipaikan nimi päivitetään omaan varhaiskasvatusjärjestelmään, mutta nimi ei päivity Vardaan.Ota yhteys Vardan asiakaspalveluun varda@opintopolku.fi. Opetushallitus korjaa tiedon Opetushallituksen organisaatiopalveluun ja Vardan kantaan.
Toimipaikkatiedot ovat kahteen kertaan (tuplana) VardassaToimipaikka on siirretty Vardaan 2 kertaa.Ota yhteys Vardan asiakaspalveluun varda@opintopolku.fi. Opetushallitus korjaa tiedon Opetushallituksen organisaatiopalveluun ja Vardan kantaan.


Lapsen tietoihin liittyvät tiedonsiirtovirheet


Virheen kuvausEsimerkki virhetilanteestaKorjaus
Lapsen lisääminen epäonnistuu puuttuvan henkilötunnuksen  vuoksiEsim. lapsella ei ole suomalaista henkilötunnustaVarda-pääkäyttäjä yksilöi lapsen Opintopolussa. Ks. ohjeistus.
Lapsen tietojen siirto epäonnistuuEsim. lapsen henkilötiedot löytyvät jo Vardasta.Jos lapsi on jo lisätty Vardaan ja Opintopolun oppijanumerorekisteriin, häntä ei voi enää lisätä kokonaan uutena henkilönä järjestelmään. Näissä tilanteissa lapsen tiedot haetaan Vardaan komennolla api/v1/hae-henkilo/ ja kirjoitetaan perään lapsen henkilötunnus tai oppijanumero.
Lapsen varhaiskasvatustiedot eivät siirryMitään tietoja ei saada siirrettyä.Tarkista, että toimipaikat ovat siirtyneet, etene tämän jälkeen lapsen varhaiskasvatustietoihin ja lisää mahdollisesti puuttuvat tiedot lähdejärjestelmään ja tee siirto uudelleen.
Lapsen varhaiskasvatustiedot ovat väärinEsim. varhaiskasvatuksen viikkotuntimäärä on väärinKorjaa tieto lähdejärjestelmässä ja tee siirto uudelleen.
Lapsen varhaiskasvatuspäätöksen tiedot eivät siirry VardaanEsim. hakemuspäivämäärä puuttuu.Lisää puuttuvat tiedot lähdejärjestelmään ja tee siirto uudelleen.
Lapsen varhaiskasvatussuhteen tiedoissa on puutteitaEsim. varhaiskasvatussuhteen alkamispäivämäärä puuttuu.Lisää puuttuvat tiedot lähdejärjestelmään ja tee siirto uudelleen.
Varhaiskasvatusjärjestelmän ja Vardan tiedot ovat ristiriidassaEsim. osapäiväinen varhaiskasvatus -tiedon arvo = ei, mutta Vardassa arvo = kylläTiedonsiirrossa on virhe, ole yhteydessä omaan varhaiskasvatusjärjestelmän järjestelmätoimittajaan.


Lapsen lisääminen käyttöliittymän kautta

LapsiKorjaus
Lapsen lisääminen, Lisää-painike ei aktivoidu käyttöliittymässä
 • Kutsumanimen täytyy olla yksi etunimistä
Lisättävä lapsi löytyy rekisteristä
 • Jos lisättävä lapsi löytyy jo rekisteristä / hänellä on oppijanumero, Vardan käyttöliittymän kautta syötetyt nimitiedot yliajetaan rekisterissä olevilla tiedoilla

Varhaiskasvatussuhteen ja varhaiskasvatuspäätöksen aloituspäivämäärät

 • Korjaa päivämäärä.
 • Varhaiskasvatussuhteen aloituspäivämäärä ei voi olla ennen varhaiskasvatushakemuksen tai varhaiskasvatuspäätöksen aloituspäivämääriä
 • Varhaiskasvatuspäätöksen aloituspäivämäärä ei voi olla ennen hakemuksen päivämäärää
Varhaiskasvatuspäätöksen tai -suhteen muokkaus ei onnistu
 • Mikäli varhaiskasvatussuhteen tai -päätöksen tiedot muuttuvat, luodaan uusi varhaiskasvatuspäätös ja -suhde. 
 • Ainoastaan päivämääriä voi muokata


Huoltaja-kokonaisuuden tietojen tallentamiseen liittyviä tyypillisiä virhetilanteita


Virheen kuvausKorjaus
Lasta, jolle huoltaja- ja maksutiedot tallennetaan, ei löydy Vardasta tallenna Vardaan ensin kaikki lapsen tiedot ja mahdollisesti myös kunnan varhaiskasvatuksen toimipaikat
Lapsi, jolle huoltaja- ja maksutiedot tallennetaan, on yksilöimätön Vardassa/Oppijanumerorekisterissätarkista Vardan asiakaspalvelusta, onko lapsi yksilöity. Kaikki henkilötunnukselliset henkilöt yksilöidään pääsääntöisesti automaattisesti, mutta jos henkilö on tallennettu Vardaan väärillä henkilötiedoilla (esim. väärä henkilötunnus, nimitiedot eivät täsmää Väestötietojärjestelmässä oleviin tietoihin), voi automaattinen yksilöinti epäonnistua, jolloin myös huoltajien haku epäonnistuu.
Huoltajan tiedot eivät tallennu
 • henkilötiedot ovat ristiriidassa Vardan Väestötietojärjestelmästä saatujen henkilötietojen kanssa -> tarkista huoltajan henkilötiedot
 • henkilö ei ole Väestötietojärjestelmän määrityksen mukaan lapsen huoltaja -> tarkista huoltajan henkilötiedot
Maksutiedot eivät tallennu
 • huoltajan tiedot eivät ole tallentuneet -> tarkista huoltajan henkilötiedot
 • Vardan pakollisena vaadittuja tietoja ei ole tallennettu -> tallenna kaikki vaaditut tiedot
 • lapsen tiedot on tallennettu saman päivänä -> tallenna huoltaja- ja maksutiedot 1 vrk. lapsen tietojen tallentamisen jälkeen. • No labels