Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


I denna del beskrivs olika åtgärder som anknyter till funktioner för utbildningsutbudet i tilläggsansökan till gymnasieutbildning. Vid problem kan ni skicka e-post till info(at)studieinfo.fi eller ringa ansökningstjänsten tfn. 029 5331010.

 Grunda ett nytt ansökningsmål

Grunda ett nytt ansökningsmål

Du kan anmäla lediga studieplatser till tilläggsansökan genom att lagra ett nytt ansökningsmål i utbildningsutbudet.  

Sök först den utbildning du vill anmäla till tilläggsansökan genom att välja ”Utbud >> Upprätthållande av utbildningar och ansökningsmål”.

Utbildningens status bör vara ”Publicerad”, inledningsår ”2019” och inledningsperiod ”Höst”. Välj sedan ”Sök”.

Som sökresultat får du fram en lista över gymnasiet utbildningar som ingick i gemensam ansökan våren 2019. Klicka på den blå pilen invid gymnasiet för att få fram utbildningarna.


Välj utbildningen genom att fylla krysset bredvid utbildningen. Genom att trycka på ”Fortsätt” får du fram en blankett för grundande av ansökningsmålet.

Börja med att spara uppgifterna under fliken ”Basuppgifter". Därefter aktiveras flikarna ”Urvalsprov” och ”Bilagor”. Lagra ansökningsmålet med status "Färdig".

 Publicera utbildning och ansökningsmål

Publicera utbildning eller ansökningsmål

Du kan publicera utbildningen med status "Färdig" genom att trycka på menyikonen till vänster om utbildningens eller ansökningsmålets namn på fliken "Ansökningsmål". Välj ”Publicera”.

  • No labels