Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tätä ohjesivua täydennetään parhaillaan.


eHOKSiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ehoks@opintopolku.fi 


 Ensimmäisessä vaiheessa siirrettävät tiedot

Ensimmäisessä vaiheessa eHOKSiin tallennetaan vähintään seuraavat tiedot:

 • opiskeluoikeuden oid
 • oppijanumeron oid
 • HOKSin ensikertaisen hyväksymisen päivämäärä
 • opiskelijan ajantasainen sähköpostiosoite
 • tieto osaamisen hankkimisen tarpeesta
 Kenen tiedot eHOKSiin tallennetaan?

Katso tarkemmin Usein kysytyissä kysymyksissä: Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

 Palvelukäyttäjätunnus tiedonsiirtoja varten

Opintohallintojärjestelmästä tehtäviä tiedonsiirtoja varten koulutuksen järjestäjä tarvitsee eHOKS-palvelukäyttäjätunnuksen. Koulutuksen järjestäjä (Opintopolun vastuukäyttäjä) luo tunnuksen virkailijan Opintopolussa. Tunnus (käyttäjätunnus ja salasana) tallennetaan omaan opintohallintojärjestelmään. Salasanan pitää olla vähintään 10 merkkiä. Sen pitää sisältää isoja ja pieniä kirjaimia, numero ja erikoismerkki.

Jos tiedonsiirto ei ollenkaan onnistu (yksikään siirto ei mene läpi), tarkista, että käyttäjätunnus ja salasana on varmasti tallennettu opintohallintojärjestelmään täsmälleen siinä muodossa kuin se on luotu virkailijan Opintopolkuun. Huom. Käyttäjätunnus on koulutuksen järjestäjän antama käyttäjätunnus, ei OID-numero.

Varmista myös, että palvelukäyttäjätunnukseen on lisätty käyttöoikeus "eHOKS-palvelukäyttäjä (järjestelmän oikeus, ei henkilölle)" ja se on voimassa.

Ohje palvelukäyttäjätunnuksen tekemiseen: eHOKS-käyttöoikeudet (integraatiolla tietoa siirtävät)

Jos nämä toimenpiteet eivät auta, ota yhteyttä eHOKSin asiakaspalveluun ehoks@opintopolku.fi.

Kuvaa mahdollisimman tarkasti, mitä teit, mihin aikaan ja millaisen virheilmoituksen sait.

 Tiedonsiirron virhekoodit

Katso Usein kysytyt kysymykset, Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

 Mitä tehdä, jos yksikään siirto eHOKSiin ei mene läpi?
 1. Varmista, että palvelun käyttöönotto on tehty järjestelmätoimittajan ohjeistamalla tavalla.
 2. Tarkista palvelukäyttäjätunnus. Katso tarkemmin yllä oleva kohta palvelukäyttäjätunnuksesta.
 3. Jos kohta 1 näyttäisi olevan ok, mutta siirto ei mene läpi, kokeile vaihtaa palvelukäyttäjätunnuksen salasana. Tallenna uusi salasana opintohallintojärjestelmään. Sulje ja avaa opintohallintojärjestelmä. Kokeile siirtää. Jos virheellisellä salasanalla tehdään tiedonsiirtoyritys liian monta kertaa, palvelukäyttäjätunnus lukkiutuu määräajaksi (virhekoodi 423). Kts. alla erillinen kohta tästä asiasta.
 4. Jos tiedonsiirto ei edelleenkään onnistu, ota yhteyttä Opetushallituksen asiakaspalveluun ehoks@opintopolku.fi
 Tiedonsiirto ei onnistu (virhekoodi 423)

Virhekoodi 423 tarkoittaa sitä, että palvelukäyttäjätunnus on lukkiutunut. Jos tiedonsiirtoa yritetään liian monta kertaa esim. virheellisellä salasanalla, käyttäjätunnus lukkiutuu määräajaksi.

Toimi näin, jos saat virheilmoituksen 423:

 1. Lopeta siirtoyritykset. Jokainen uusi siirtoyritys lukkiutumisen jälkeen pidentää lukitusaikaa.
 2. Vaihda palvelukäyttäjätunnuksen salasana virkailijan Opintopolussa. Salasanan oppilaitoksen palvelukäyttäjätunnukseen voi vaihtaa koulutustoimijan vastuukäyttäjä. Pyydä tarvittaessa neuvoa eHOKSin asiakaspalvelusta ehoks@opintopolku.fi.
 3. Tallenna uusi salasana opintohallintojärjestelmään järjestelmätoimittajan ohjeiden mukaisesti.
 4. Odota, että lukituksen määräaika kuluu umpeen. Valitettavasti tarkka määräaika ei ole tarkistettavissa. Jos yritit siirtoa kerran pienellä määrällä opiskelijoita vielä sen jälkeen, kun olit jo saanut ensimmäisen kerran virhekoodin 423, odota 2-3 h ennen uutta siirtoyritystä. Jos yritit siirtää isoa määrää opiskelijoita lukittumisen jälkeen, määräaika voi olla melko pitkä, jopa 1-2 vrk.
 5. Yritä siirtoa uudestaan. Kokeile ensin yhden HOKSin siirtämisellä. Jos se onnistuu, siirrä loput.
 eHOKS ilmoittaa virheestä yksittäisen opiskelijan kohdalla tietojen siirrossa

Jos eHOKS ilmoittaa virheestä yksittäisen opiskelijan tietojen siirtymisessä (osalla opiskelijoista tiedot siirtyy, osalla ei) , syy saattaa olla jokin näistä:

 • jokin pakollinen tieto puuttuu (esimerkiksi HOKSin ensikertaisen hyväksymisen päivämäärä)
 • kyseiselle opiskeluoikeudelle on jo luotu eHOKS (tehty ensimmäinen tiedonsiirto)
 • oppijanumero tai opiskeluoikeuden oid on virheellinen (ei vastaa Koskessa olevaa tietoa)
 • opiskeluoikeutta (opiskeluoikeuden oid-numeroa, johon tietoja yritetään siirtää) ei löydy Koskesta. Syy voi olla esimerkiksi se, että opiskeluoikeus on mitätöity Koskesta.
 • opiskeluoikeus on päättynyt. Päättyneeseen opiskeluoikeuteen liittyvään HOKSiin ei voi tuoda enää uutta tietoa.
 • oppilaitoksella ei ole oikeutta päivittää tietoja kyseiseen opiskeluoikeuteen (opiskeluoikeus on jonkin muun oppilaitoksen antama).

Jos ongelman syy ei selviä virheilmoituksen pohjalta, ota yhteyttä asiakaspalveluun ehoks@opintopolku.fi. Ilmoita viestissäsi seuraavat asian tarkempaa tutkimista varten tarvittavat tiedot:

 • tiedonsiirtoyrityksen kellonaika

 • oppijanumero ja opiskeluoikeuden oid, joihin liittyviä tietoja yritettiin siirtää

 • palvelukäyttäjätunnus, jolla tiedonsiirtoyritys tehtiin.


Kuvaa mahdollisimman tarkasti, mitä teit, mihin aikaan ja millaisen virheilmoituksen sait.

 • No labels