Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Tervetuloa OODI:n uusille sivuille!

Oodi on yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmä, jota käyttää yli satatuhatta ihmistä yhdessätoista suomalaisessa yliopistossa. Oodin tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa. Oodia käyttää enemmistö Suomen yliopistoista.

Järjestelmän ylläpidosta vastaa Oodi-konsortio, joka muodostuu jäsenyliopistoista.

Päätösvaltaa käyttää johtoryhmä, jossa on edustajat jokaisesta mukana olevasta yliopistosta.

Operatiivista toimintaa johtaa työvaliokunta.

Käytännössä konsortion rahoittamia Oodi-palveluja yliopistoille tarjoaa Oodi Kehitys, joka on osa CSC:tä.

Navigate space
  • No labels