Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yliopistojen yhteinen tietojärjestelmä


Oodi on yliopisto-opetusta ja -opiskelua tukeva tietojärjestelmä, jonka tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa.

Oodia käyttää enemmistö Suomen yliopistoista. Se tukee niin pieniä kuin isoja yliopistoja, tiede-ja taidekorkeakouluja, Helsingistä Rovaniemelle. Järjestelmää on yhdessä kehitetty siten, että se tukee monenlaisia opintohallinnon prosesseja. Pääpaino on ollut yhteisissä käytännöissä ja yhdenmukaisissa toiminnoissa, mutta Oodi-yliopistojen monimuotoisuutta on haluttu tukea myös yksilöllisin ominaisuuksin. Tuloksena on yksi yhteinen järjestelmä jota voidaan kuitenkin joiltakin osin käyttää omien yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Oodin käyttäjiiä ovat opiskelijat, opettajat ja virkailijat Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lapin yliopistoissa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Svenska handelshögskolanissa, Taideyliopistossa, Aalto-yliopistossa sekä  Itä-Suomen yliopistossa.

Oodi-yliopistoissa opiskelee yhteensä yli 110 000 ja työskentelee lähes 20 000 ihmistä. Jatkuvasti käynnissä on tuhansia opetustapahtumia, ja opintosuorituksia on Oodiin tallennettu miljoonien opintopisteiden edestä. Näiden tietojen luotettava varastointi ja helppo hyödynnettävyys on Oodin olemassaolon perusta.

Opiskelijoille Oodi mahdollistaa sähköisen lukukausi-, kurssi- ja tentti-ilmoittautumisen sekä omien opintosuoritusten tarkastelun. Oodissa opiskelija voi tutustua tutkintovaatimuksiin ja tulevaan opetukseen ja laatia niiden pohjalta henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Opiskelijoiden Oodi on web-pohjainen, joten siihen voi kirjautua omilla tunnuksillaan yhtä hyvin kotoa, kahvilasta tai kännykästä kuin koulun koneeltakin.

Opettajille Oodi toimii omien kurssien ja opetuksen tarkastelun ja muokkauksen työkaluna. Oodissa opettaja voi tarvittaessa muuttaa kurssin tietoja, perustaa uusia opetusryhmiä tai tarkastella kurssille ilmoittautuneita opiskelijoita sekä kirjata opintosuorituksia. Oodin välityksellä opettaja voi myös lähettää sähköpostia kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille. Ohjaajina toimivat opettajat voivat myös tarkastella, kommentoida ja hyväksyä omien opiskelijoidensa hopseja. Opettajien käyttöliittymä Oodiin on web-pohjainen.

Yliopistohallinnon virkailijoille Oodi on kolmiosainen: se koostuu opiskelija-, opetus- ja opintotietojärjestelmästä. Opiskelijatietojärjestelmässä käsitellään ja muokataan opiskelijoihin liittyviä tietoja, opetustietojärjestelmässä tutkintovaatimuksia ja opetustarjontaa ja opintotietojärjestelmässä rekisteröidään opintosuorituksia ja --kokonaisuuksia. Virkailijat käyttävät Oodia webin kautta, kuten opiskelijat ja opettajat, ja erillisen WinOodi-sovelluksen kautta.

Kansallista ja kansainvälistä kehitystyötä

Oodia edelleenkehitetään yliopistojen tarpeiden pohjalta. Omat haasteensa jatkokehitykselle luo myös muuttuva lainsäädäntö. Joukolla näihin haasteisiin vastaaminen on helpompaa ja samalla luodaan yliopistoihin yhtenäisiä käytäntöjä. Yhteisen järjestelmän kehittäminen onkin muodostanut Oodin ympärille merkittävän opintohallinnon osaamisverkoston, jonka jäsenet voivat hyödyntää syntyneitä taitoja ja tietoja, jakavat hyviä käytäntöjä ja saavat vertaistukea. Oodin johtoryhmässä keskustelevat säännöllisesti Oodi-yliopistojen opintoasiainpäälliköt sekä tietohallintojohtajat. Kehittämisryhmissä kokoontuvat mm. yliopistojen opintohallinnon virkailijat, kehittäjät ja ylläpitäjät.

Järjestelmän kehitystä ja konsortion päivittäistä toimintaa koordinoi CSC:llä toimiva Oodi-asiantuntijatiimi, joka on osa CSC:n Opintohallinnon palvelut -ryhmää (OHA). Kehittämistä tehdään projektiryhmissä ja tekninen toteutus ostetaan ohjelmistotaloilta.

Oodi-lukuja

Oodia käyttää:

  • 9 yliopistoa
  • 103 317 opiskelijaa (2010)
  • yli 28 000 opettajaa tai muuta henkilöstöä (2010)

 
Helsingin yliopistossa lukuvuonna 2008-2009:

  • WebOodi kirjautumisia yli 2,7 miljoonaa
  • 200 000 kurssi-ja tentti-ilmoittautumista
  • yli 26 000 kirjattua opetustapahtumaa vuosittain  
  • lähes 3000 tehtyä hopsia
  • No labels