Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kaikissa Oodi-yliopistoissa on Oodi-projektivastaava, joka toimii linkkinä yliopistojen asiantuntijoiden ja Oodi-konsortion välillä.

Oodi-postilista kannattaa laittaa muodossa (at). Yliopiston postilistan käyttötarkoitus: muiden yliopistojen ja CSC:n yhteydenotot poikkeustilanteissa, joissa on tiedotettava projektivastaavan lisäksi laajemmalle joukolle yliopiston Oodi-asiantuntijoita. 

Aalto-yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Mira Harjunpää, varalla Wille Leppämäki
 • Oodi-postilista: oodi-admin@aalto.fi

Helsingin yliopisto

Päivitetty 8.6.2020

 • Jaana Sälekari, varalla Piia Susiluoto
 • Oodi-postilista:  oodi-tuki@helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Silja Pesonen, varalla Kaisu Kärkkäinen
 • Oodi-postilista: oodituki(at)uef.fi

Lapin yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Maarit Tenhunen, varalla Seija Nevala
 • Oodi-postilista: oodi(at)ulapland.fi

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Päivitetty 18.3.2020

Oulun yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Sari Tossavainen, varalla Sanna Waris 
 • Oodi-postilista: oodituki@oulu.fi

Vaasan yliopisto

Päivitetty 18.3.2020

 • Joona Luhta, varalla Aila Markus
 • Oodi-postilista: oodituki@univaasa.fi

Svenska handelshögskolan

Päivitetty 07.10.2020'

 • Oskari Lappalainen, varalla Johanna Lepola
 • Oodi-postilista: etunimi.sukunimi(at)hanken.fi

Taideyliopisto

Päivitetty 18.3.2020 • No labels