Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  File Modified
PDF File käyttäjähallinta05032012.pdf käyttäjähallinnan prosessikuvaus: rekisteröityminen ja kirjautuminen 05.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttäjähallinta9.3.2012.pdf käyttäjähallinnan prosessikuvaus: rekisteröityminen ja kirjautuminen 09.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttäjähallinta oppija rekisteröityminen ja kirjautuminen 14032012.pdf käyttäjähallinnan prosessikuvaus: oppijan rekisteröityminen ja kirjautuminen 14.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttäjähallinta virkailija rekisteröityminen ja kirjautuminen 14032012.pdf käyttäjähallinnan prosessikuvaus: virkailijan rekisteröityminen ja kirjautuminen 14.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttäjähallinta pääkäyttäjä rekisteröityminen 14032012.pdf käyttäjähallinnan prosessikuvaus: oppilaitoksen pääkäyttäjän rekisteröityminen 14.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttöoikeuden tilakaavio 14.3.2012.pdf käyttöoikeuden tilakaavio 15.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File Käyttäjähallinta, käyttötapauskaavio.pdf käyttötapauskaavio 15.3. 2012 by laura.alalaakkola@oph.fi
JPEG File Käyttäjänhallinta roolientiteetti.jpg roolientiteeti ja sen koostuminen 16.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttäjähallinta_valtuutus_hakemuksen_katselu_19032012.pdf käyttäjähallinta: valtuutus hakemuksen katselu 19.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttäjähallinta_virkailijan_käyttöoikeuden_anominen19032012.pdf käyttäjähallinta: virkailijan käyttöoikeuden anominen 19.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File käyttöoikeuden tilakaavio 19.3.2012.pdf käyttöoikeuden tilakaavio 20.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File identiteettimuna 23.3.2012.pdf Indentiteettimuna: henkilö - kansallinen opiskelijanumero 26.3. 2012 by Joonas Mäkinen
PDF File henkilölle kansallinen opiskelijanumero 22.3.2012.pdf miten henkilölle annetaan kansallinen opiskelijanumero 26.3. 2012 by Joonas MäkinenKäyttäjähallinnan tavoitetilan kuvaus ("proosaa")

Wanha valtuusmalli ("proosaa")

Toiminnallisia vaatimuksia

- käyttäjä saa ilmoituksen tunnuksen vanhentumisesta ja voi valita miten usein, millä tavalla ja kuinka paljon aiemmin ilmoitus tulee
- pääkäyttäjä saa ilmoituksen hallinnoimansa tunnuksen vanhentumisesta ja voi valita miten usein, millä tavalla ja kuinka paljon aiemmin ilmoitus tulee
- käyttäjä syöttää salasanan väärin kolme kertaa ja tili lukkiutuu tunniksi
- henkilö pyytää saada tietää, ketkä ovat tutkineet häneen liittyviä tietoja
- järjestelmän lokitus (tarkastelu)
- jos käyttäjätunnus lukittuu toistuvasti 3 kertaa peräkkäin, käyttäjätunnus lukittuu "pysyvästi" ja tästä lähtee ilmoitus käyttäjätunnuksen/käyttöoikeuden myöntäjälle, myöntäjän tulee avata lukkiutunut käyttäjätunnus/käyttöoikeus, käyttäjä voi itse poistaa lukituksen käyttämällä vahvaa tunnistusta tai siihen rinnastettavaa tapaa 
- Järjestelmän tulee tehdä välitallennusta (jokin draftitila tms.) ettei tehty työ mene hukkaan.

- Käyttäjähallinnan tavoitetilan kuvauksen vaatimukset