Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttötapauksen tila:Valmis

Rautalankamallit

6b-kayttooikeuksien+hallinta-hae+kayttooikeuksia-2012-08-20.pdf (Hakutoiminnallisuus) (Keskeneräinen työskentelydokumentti, 20.8.2012)

6b-kayttooikeuksien+hallinta-kasittele+kayttooikeusanomusta-2012-08-20.pdf (Anomuksen käsittely) (Keskeneräinen työskentelydokumentti, 20.8.2012)

Huom! Oikeuksien lisääminen ilman anomusta: ks. virkailija lisää uuden henkilön.

Aiemmat versiot: täällä. 

Tunniste

 

Käyttötapauksen nimi

pääkäyttäjä käsittelee käyttölupa-anomuksia

Prosessi

 

Toimijat

virkalija (pääkäyttäjä)

Tarkoitus

Pääkäyttäjä käsittelee käyttölupa-anomuksia.

Esiehdot

Pääkäyttäjällä on tarvittavat oikeudet ja on kirjautunut palveluun. Pääkäyttäjällä on käyttäjien käyttäoikeuksia hallinoitavana.

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

1. Pääkäyttäjä valitsee käyttöoikeuksien hallintapalvelun
2. Pääkäyttäjä valitsee yhden anomuksen
3. Pääkäyttäjä hyväksyy anomuksen
4. Järjestelmä asettaa käyttöoikeuden hakijalla anomuksen mukaiset käyttöoikeudet
5. Järjestelmä muuttaa anomuksen voimassaolevaksi käyttöoikeudeksi
6. Järjestelmä ilmoittaa pääkäyttäjälle onnistuneesta hyväksynnästä
7. Järjestelmä lähettää käyttöoikeuksia anoneelle käyttäjälle viestin hyväksynnästä

Vaihtoehtoinen työnkulku

3a1. Pääkäyttäjä hylkää anomuksen
3a2. Järjestelmä kysyy "oletko varma"
3a3. Pääkäyttäjä vahvistaa hylkäämisen
3a4. Järjestelmä muuttaa anomuksen tilan "hylätty"
3a5. Järjestelmä ilmoittaa pääkäyttäjälle onnistuneesta toimenpiteestä
3a6. Järjestelmä lähettää käyttöoikeuksia anoneelle käyttäjälle viestin toimenpiteestä

3b1. Pääkäyttäjä muuttaa anomuksen käyttöoikeuksia
3b2. Järjestelmä kysyy "tehdäänkö muutokset"
3b3. Pääkäyttäjä vahvistaa muutokset
3b4. Pääkäyttäjä hyväksyy anomuksen
3b5. Järjestelmä asettaa käyttöoikeuden hakijalla anomuksen mukaiset käyttöoikeudet
3b6. Järjestelmä muuttaa anomuksen tilan "hyväksytty muutoksin"
3b7. Järjestelmä ilmoittaa pääkäyttäjälle onnistuneesta hyväksynnästä
3b8. Järjestelmä lähettää käyttöoikeuksia anoneelle käyttäjälle viestin hyväksynnästä

3c. Pääkäyttäjä palaa anomukselta tekemättä sille mitään.

2d1. Pääkäyttäjä hakee näytölle käyttöoikeuksia tai anomuksia

Poikkeustilanteet

 

Tiedot

 

Erityisvaatimukset

Järjestelmä listaa hakunäkymään automaattisesti kaikki uudet anomukset uusimmasta vanhimpaan.

Huomioita

Pääkäyttäjä voi saada tiedon käyttöoikeuden anomuksesta viestiasetustensa puitteissa (aina uudesta, kootusti tietyin väliajoin, kun anomuksesta on kulunut jokin aika jne.).

2 Comments

  1. Ovatko käyttöoikeusanomukset yksi asiakaspalveluratkaisun työjono?

  2. Anomus voi olla myös paperinen, kuten organisaation pääkäyttäjän tapauksessa.