Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttötapauksen tila: Tarkistettava

Tunniste

 

Käyttötapauksen nimi

valtuutusten ylläpito

Prosessi

 

Toimijat

oppija, toisen henkilön puolestava toimiva henkilö (valtuuttaja, valtuutettu)

Tarkoitus

Henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön tekemään toimenpiteitä puolestaan tai näkemään tietoja. Valtuutus voi syntyä toimenpiteen kautta tai tulla viranomaistietona (huoltajasuhde VRK:sta).

Esiehdot

Järjestelmässä on tieto valtuutuksesta. Valtuutetulla on vahvaan tunnistautumiseen tai siihen rinnastettavaan tapaan mahdollisuus.

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

1. Alaikäinen oppija (15-17v.) on tehnyt hakemuksen. Tämän huoltajalla on oikeus saada hakemus nähtäväksi.
2. Järjestelmä hakee alaikäisen oppijan hetun perusteella VRK:sta tiedon huoltajasta ja tämän hetusta.
3. Järjestelmä muodostaa huoltajalle katseluoikeuden tämän huollettavan hakemukseen.
4. Huoltaja kirjautuu järjestelmään käyttäen vahvaa tunnistautumista tai siihen rinnastettavaa tapaa.
5. Huoltaja voi katsella huollettavan hakemusta, muttei voi muuttaa sitä.
6. Huoltaja kirjautuu ulos palvelusta
7. Järjestelmä kirjaa huoltajan kirjautumisen

Vaihtoehtoinen työnkulku

1a. Alaikäinen oppija (-14v.) on tehnyt hakemuksen. Tämän huoltajan tulee hyväksyä hakemus.
2a. Järjestelmä hakee alaikäisen oppijan hetun perusteella VRK:sta tiedon huoltajasta ja tämän hetusta.
3a. Järjestelmä muodostaa huoltajalle tallentajaoikeuden tämän huollettavan hakemukseen.
4a. Huoltaja kirjautuu järjestelmään käyttäen vahvaa tunnistautumista tai siihen rinnastettavaa tapaa.
5a. Huoltaja voi katsella huollettavan hakemusta, ja hänen tulee hyväksyä se.
6a. Järjestelmä kysyy "hyväksytykö hakemuksen"
7a. Huoltaja hyväksyy hakemuksen.
8a. Järjestelmä kirjaa hakemuksen hyväksytyksi
9a. Järjestelmä ilmoittaa hakemuksen hyväksymisestä huoltajalle ja hakijalle
10a. Huoltaja kirjautuu ulos palvelusta
11a. Järjestelmä kirjaa huoltajan kirjautumisen

4b. Huoltaja valitsee huollettavan, jonka hakemusta aikoo katsoa / hyväksyä (jos huoltajalla on useampi huollettava järjestelmässä)

Poikkeustilanteet

4. Huoltajalla ei ole tunnistautumiseen vaadittavia välineitä.

Tiedot

 

Erityisvaatimukset

 

Huomioita

Voidaan luovuttaa näkymä omiin tietoihin tai osaan tiedoista määräajaksi. Tietoja voidaan jakaa kertakäyttölinkin välityksellä.Huoltaja voi saada tiedoksi huollettavansa tekemistä toimenpiteistä.
Valtuutettu voi tehdä toimenpiteitä valtuuttajan puolesta.

Huoltaja voi saada hakemuksen nähtäväksi jos näin tahtoo (on kuultava).
Prosessiin: oppilaitos tiedottaa huoltajaa mahdollisuudesta tutustua hakemukseen sähköisesti.
Järjestelmä kirjaa huoltajan kirjautumisen hakemuksen katseluun. Tätä kautta voidaan muodostaa raportteja tai tarkistuslistoja ketkä ovat katsoneet hakemuksia ja ketkä eivät (opoille).

3 Comments

 1. Käyttötapauksen käsittelyn yhteydessä nousi kysymys, kuinka moni hakija on alle 15 vuotta ja tarvitsee siis huoltajan aktiivisen hyväksynnän hakemukseen. Tilaston mukaan:

  Vuoden 2009 peruskoulunsa päättävien keskimääräinen syntymävuosi oli 1993. Vuonna 1994 syntyneitä koulunsa päättäviä oli 533 opiskelijaa.

  Vuoden 2010 peruskoulunsa päättävien keskimääräinen syntymävuosi oli 1994. Vuonna 1995 syntyneitä koulunsa päättäviä oli 417 opiskelijaa.

  Vuoden 2011 peruskoulunsa päättävien keskimääräinen syntymävuosi oli 1995. Vuonna 1996 syntyneitä koulunsa päättäviä oli 355 opiskelijaa.

 2. Työnkulku on prosessina vähän vaikea esim. oppilaanohjaajien selittää vanhemmille ja lisää heille työtä.

  Entä näin: alle 15-vuotias tekee hakemuksen. Hetun perusteella järjestelmä lähettää linkin alaikäisen tekemään hakemukseen alaikäisen koulun WILMA-järjestelmään. Huoltaja seuraa WILMAn linkkiä Opintopolku-palveluun ja häneltä pyydetään vahvaa tunnistautumista ennen hakemuksen näyttämistä. Huoltaja hyväksyy hakemuksen.

  1. Wilma-tapaukseen infot: http://www.starsoft.fi/public/?q=fi/node/8980 (hoidettaneen muutosjohtamisen ja sidosryhmätyön ja toimittajatapaamisten kautta).