Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttötapauksen tila: Tunnistettu

Tunniste

 

Käyttötapauksen nimi

järjestelmäoikeuksien ylläpito

Prosessi

 

Toimijat

 

Tarkoitus

 

Esiehdot

 

Jälkiehdot

 

Tyypillinen työnkulku

 

Vaihtoehtoinen työnkulku

 

Poikkeustilanteet

 

Tiedot

 

Erityisvaatimukset

 

Huomioita

uusi, lisääminen, valtuuksien määrittely, poistaminen, arkistointi

Tekninen vastine henkilöiden käyttöoikeuksin hallintaan. Tuleeko edes olla erillinen?