Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Tervetuloa OODI:n uusille sivuille!

Oodi on yliopistojen opintohallinnon tietojärjestelmä, jota käyttää yli satatuhatta ihmistä kymmenessä suomalaisessa yliopistossa. Oodin tehtävänä on helpottaa opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan työtä kaikissa opintojen suunnitteluun, järjestämiseen ja rekisteröintiin liittyvissä vaiheissa. Oodia käyttää enemmistö Suomen yliopistoista.
Järjestelmän ylläpidosta vastaa Oodi-konsortio, joka muodostuu jäsenyliopistoista.
Käytännön Oodi-työtä tehdään sekä yliopistoissa että Oodi Kehityksessä CSC:llä.

-

-

-

-

-

-

Navigate space
  • No labels