Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 21 Next »

Ajankohta: 28.1.2020 klo 9.30 - 11.00

Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/442255172

Äänite:

Osallistujat:


Asialista:

Ajankohtaista

Tutkimuskäyttö

 • THL:n KOTT-tutkimus
  • Kirje VIRTA-yhteyshenkilöille
  • Tiedosto nimetään seuraavasti: THL_KOTT_KK.csv (KK korkeakoulun lyhyt tunnus, esim. LAMK)
  • Tiedostomuoto on peräkkäistiedosto (csv), jossa data on eroteltu puolipisteellä. Etunimet erotetaan välilyönnillä. Merkkikoodauksessa käytetään utf8-koodaustapaa. Tiedoston nimeä ei tule muuttaa.
  • Tiedostosta tulisi löytyä seuraavat tiedot: oppilaitostunnus;opiskelija-avain;opiskeluoikeuden avain;hetu;sukunimi;etunimet;sähköpostiosoite1;sähköpostiosoite2;puhelinnumero1;puhelinnumero2  • VIRTAsta poimitaan valmiiksi siirtotiedostoon annettujen ehtojen mukaan satunnais otannalla ne opiskelijat, joiden yhteystiedot korkeakoulut lisäävät tiedostoon eli VIRTA muodostaa tiedoston THL_KOTT_KK.csv valmiiksi jokaiselle korkeakoululle.
   • korkeakoulut eivät itse poimi 20.1.2020 läsnäolevien läsnäolo- ja henkilötietoja vaan ainoastaan yhteystiedot lisätään VIRTAsta jo poimittuun tiedostoon
  • Aikataulu
   • VIRTA muodostaa THL_KOTT_KK.csv valmiiksi jokaiselle korkeakoululle, kun THL:ltä on saatu otanta suuruudet per korkeakoulu
   • VIRTA-yhteyshenkilöitä pyydetään palauttamaan oman oppilaitoksen tiedosto (csv) otoksen poimintaa varten VIRTAn sftp-palvelimen kautta 18.2.2020 mennessä

Viranomaisintegraatiot

 • Valvira ohjeistanut terveydenhuollon sähköisestä asiointipalvelusta terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille

Tiedonkeruut ja raportointi

 • Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu

  • AMK
  • YO
  • Tiedot VIRTAssa viimeistään 31.1.2020
  • Tarkistustiedostot:
   • aineistot\tktutk2019_KK.csv
   • aineistot\tktutk2019_KK_tarkistus.csv
  • VIRTA ohjevideot


Muut asiat

 • No labels