Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjeistuksen avulla saat nopeasti käsityksen siitä, mitä tietoja varhaiskasvatustoimijan tulee tallentaa Vardaan ja miten tietoja tallennetaan verkossa eli Vardan käyttöliittymän kautta.

Vardaan tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat eli kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset palveluntuottajat (yksityiset perhepäivähoitajat, yksityiset ryhmäperhepäiväkodit ja yksityiset päiväkodit). Sivun sisältö on suunnattu kunnallisille varhaiskasvatustoimijoille, joiden on tallennettava tietoja Vardaan 1.1.2019 lähtien.

Kunnan tehtävät ennen Vardan käytön aloittamista

 • Kaikkien kuntien perustiedot löytyvät valmiiksi Opetushallituksen Organisaatiopalvelusta
 • Huolehdi käyttöoikeudet Vardaan
  • Opintopolun (koulutustoimijan) vastuukäyttäjä myöntää käyttöoikeudet kunnan Varda-pääkäyttäjälle
  • Huomaa, että kunnassa tulee olla 2 Varda-pääkäyttäjää
  • Käyttöliittymätallennus edellyttää lisäksi erillisiä tallennusoikeuksia jokaiseen tietokokonaisuuteen (varhaiskasvatustiedot, huoltajatiedot, henkilöstötiedot)
  • Lue lisää käyttöoikeuksista

Tietojen tallentaminen Vardaan verkossa

Käyttöliittymän kautta verkossa voit tallentaa tietoja Vardaan osoitteessa https://virkailija.opintopolku.fi/varda/.

Kunnat tallentavat vaaditut tiedot seuraavassa järjestyksessä:

 1. toimijan tiedot
 2. toimipaikan/toimipaikkojen tiedot
 3. niiden lasten tiedot, joiden varhaiskasvatuksen kunta järjestää
 4. huoltajia ja maksuja koskevat tiedot

Henkilöstöä koskevat tiedot kunnat tallentavat Vardaan 1.9.2020 lähtien.

Tutustu ohjeistuksiin:

 • Video-ohjeita käyttöliittymän käyttöön löydät Opetushallituksen Youtube-kanavalta suomeksi ja ruotsiksi
 • Tutustu Vardan käyttöliittymän käyttöohjeeseen suomeksi tai ruotsiksi

Muista tallentaa uudet tiedot ja päivittää jo tallennetut tiedot Vardaan käyttöliittymän kautta aina kuukauden 15. ja viimeiseen päivään mennessä.

Palvelusetelillä ja ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen tallentaminen Vardaan

Palvelusetelillä ja/tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietojen tallentamisesta vastaa oletuksena kunta/kuntayhtymä. Kunta/kuntayhtymä voi halutessaan siirtää tallentamistehtävän palveluntuottajalle.

Sekä ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä järjestetyn varhaiskasvatuksen järjestäjä että palveluntuottaja hallinnoivat ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan Vardan käyttöliittymässä kohdassa Toimijan tiedot – Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminta. Kunta/kuntayhtymä voi tallentaa palvelusetelillä ja/tai ostopalveluna järjestetyssä varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot vasta sen jälkeen, kun yksityinen palveluntuottaja on tallentanut toimipaikan tiedot Vardaan sekä tehnyt ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnoinnin. Hallinnoinnin voi hoitaa organisaation Varda-pääkäyttäjä.

Lue lisää

Tiedon laadun testaus

Kun olet tallentanut tiedot, varmista tallennuksen onnistuminen tiedon laadun testauksella ja raportoi siitä Opetushallitukselle. Kunkin käyttöönoton tiedon laadun testaamiseen liittyvät ohjeistukset löydät Testaus-sivun kautta.

Kerro lasten huoltajille ja työntekijöille tietojen tallentamisesta Vardaan

Varhaiskasvatustoimijan täytyy kertoa lasten huoltajille ja työntekijöille tietojen tallentamisesta Vardaan. Löydät Määräykset ja ohjeet -sivulta perheille ja työntekijöille suunnatut

 • mallitiedotepohjan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
 • tietosuojaselosteen pohjan eli mallilausekkeet suomeksi ja ruotsiksi

Lisätietoja


 • No labels