Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

Aika: 17.6.2020 klo 9-10 (CMB:n yhteydessä)


Asialista


1. Ajankohtaiset asiat työvaliokunnasta ja johtoryhmästä

 • Pandemiaan varautumisen ohjeistusta on päivitetty. Seuraava tarkasteluajankohta elo-syyskuussa. Varautuminen poikkeustilanteeseen Oodi-palveluissa vuonna 2020
 • Työvaliokunta ja johtoryhmä ovat aloittaneet vuoden 2021 toiminnan ja budjetin suunnittelun siitä lähtökohdasta, että 2021 on Oodi-konsortion viimeinen vuosi
  • Varaudutaan resurssivarauksin exit-tukitarpeisiin ja siihen, että OKO- ja OVI-ylläpitoa on tehtävä ihan loppumetreille saakka
  • Huolehditaan resurssivarauksin myös siitä, että toimittajavarmuus pysyy myös vähenevän tekemisen tilanteessa
 • Johtoryhmän agendalla myös jatkuvan oppimisen murros tilanteessa, jossa ollaan siirtymässä järjestelmäkokonaisuudesta toiseen
 • Oodi-exit-tilannetta ja yliopistojen siirtymisaikatauluja seurataan aktiivisesti jokaisessa johtoryhmän kokouksessa
  • Kaikki yliopistot ovat 20.5. ilmaiseet jatkavansa konsortion jäseninä vuoden 2021 loppuun saakka
  • Kaikilla yliopistoilla tavoitteena Oodista luopuminen tuotantojärjestelmänä 2020-2021 (hetki jolloin Oodi vaihtuu tuotantojärjestelmästä arkistoksi, aikataulujen tilanne 20.5.)
   • Sisuun:
    • LUT 9/2020
    • HY 3/2021
    • Hanken n. 4/2021
    • Aalto 8/2021
   • Peppiin:
    • TaiY 1-3/2021
    • LaY 10-11/2021
    • UEF 10-11/2021
    • OY 10-11/2021
    • VY 10-11/2021
 • Johtoryhmä on myös käynyt läpi yliopistokohtaisen tilanteen muissa Oodiin liittyvissä palveluissa, joita CSC tarjoaa Oodi-konsortion jäsenille
  • Johtoryhmä on käynyt läpi eri palvelusopimusten irtisanomisajat ja palveluista luopumisen suunnittelu on alkanut yliopistoissa ja CSC:llä
  • OodiWS-käyttöpalvelu, ILPA-käyttöpalvelu, Oodi-UA-käyttöpalvelu, Oodi-pääkäyttäjäpalvelu
  • Oodiin liittyvien palvelujen EXIT
 • Johtoryhmä on päättänyt, että Oodin tietosisällön arkistoinnin osalta jatketaan vuosibudjetin puitteissa selvistystyötä kolmen eri kokonaisuuden osalta. Johtoryhmä keskustelee asiasta seuraavan kerran 17.6. kokouksessa.
  • Oodin tietokannan konvertointi toiseen muotoon, jotta tietokanta voitaisiin säilyttää ilman Oracle-lisenssimaksuja ja ilman tarvetta Oracle-osaamiselle.
   • Tätä testataan ja ratkaisumalli yliopistojen hyödynnettäväksi tuotetaan konsortion yhteisenä työnä
  • Oodin tietokannan säilytysratkaisu palveluna
   • Yliopistojen tarpeita on kesäkuussa selvitetty tarkemmalla tasolla
   • CSC:llä olevien säilytysratkaisujen soveltuvuutta yliopistojen tarpeeseen kartoitetaan suhteessa yliopistojen tarpeisiin 
   • On tunnistettu, että tämä on palvelutarve, joka edellyttää jatkuvaa ylläpitoa, kustannus- ja hallintamallin sekä sopimuksia.
  • Oodin Henkilörekisteriotteista tuotettavien PDF-A-dokumenttien säilytysratkaisu palveluna
   • Yliopistojen tarpeita tarpeita on kesäkuussa selvitetty tarkemmalla tasolla
   • CSC:llä olevien säilytysratkaisujen soveltuvuutta yliopistojen tarpeeseen kartoitetaan suhteessa yliopistojen tarpeisiin 
   • On tunnistettu, että tämä on palvelutarve, joka edellyttää jatkuvaa ylläpitoa, kustannus- ja hallintamallin sekä sopimuksia. Pitkäaikaissäilytykseen uuden palvelun rakentaminen on erittäin kallista. Ensisijainen tavoite on löytää olemassa oleva palvelu, joks soveltuisi tähän käyttöön


2. Seuraavan version 6.0 (syksyn pääversio) toteutuksesta ja aikataulusta päättäminen

ROADMAP tulevat ja ei hyväksytyt versiot

 • CSC esittää, että toteutetaan, koska jonossa on jo sekä WebOodin että WinOodin osalta tärkeitä tikettejä
 • CSC esittää, että aikataulu on ns. perusaikataulu eli julkaisu hyväksymistestaukseen olisi 1.10.
 • Versioon toivottuja tikettejä voivat yliopistot tehdä vielä 30.6. saakka
  • Huom! On hyvä pohtia tarvittavat muutokset pitkällä aikavälillä, koska versio ilmestyy vasta lokakuussa ja saadan näin tuotantoon vasta marraskuun vaihteessa.
 • Lukukäyttöversion julkaisuaikataulu
  • Suunnitelmana julkaista 1.10. version 6.0, joka on yhteensopiva lukukäyttöön Oodisovellusten osalta. WinOodista julkaistaan mahdollisesti oma 6.0. lukukäyttöä varten, mutta tämä tarkentuu lähempänä version julkaisua.
  • Varaudutaan vielä muutoksiin, mikäli testeissä sellaisia löytyy.
  • Edellyttää testaamista, jotta kaikki on kunnossa sitten, kun kullakin yliopistolla tulee eteen se päivä, jona Oodi suljetaan rekisterinä ja se jää lukumoodiin, jolloin tietoja voi lukea ja hyödyntää, mutta uusia tietoja ei enää Oodiin kirjata.

Päätös:

3. Arkistoratkaisuasiaa

4. Muut asiat


 • No labels