Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 50 Next »

Kaikissa Oodi-yliopistoissa on Oodi-projektivastaava, joka toimii linkkinä yliopistojen asiantuntijoiden ja Oodi-konsortion välillä.

Oodi-postilista kannattaa laittaa muodossa (at). Yliopiston postilistan käyttötarkoitus: muiden yliopistojen ja CSC:n yhteydenotot poikkeustilanteissa, joissa on tiedotettava projektivastaavan lisäksi laajemmalle joukolle yliopiston Oodi-asiantuntijoita. 

Aalto-yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Mira Harjunpää, varalla Wille Leppämäki
 • Oodi-postilista: oodi-admin@aalto.fi

Helsingin yliopisto

Päivitetty 8.6.2020

 • Jaana Sälekari, varalla Piia Susiluoto
 • Oodi-postilista:  oodi-tuki@helsinki.fi

Itä-Suomen yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Silja Pesonen, varalla Kaisu Kärkkäinen
 • Oodi-postilista: oodituki(at)uef.fi

Lapin yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Maarit Tenhunen, varalla Seija Nevala
 • Oodi-postilista: oodi(at)ulapland.fi

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Päivitetty 18.3.2020

Oulun yliopisto

Päivitetty 18.03.2020

 • Sari Tossavainen, varalla Sanna Waris 
 • Oodi-postilista: oodituki@oulu.fi

Vaasan yliopisto

Päivitetty 18.3.2020

 • Joona Luhta, varalla Aila Markus
 • Oodi-postilista: oodituki@univaasa.fi

Svenska handelshögskolan

Päivitetty pp.kk.2020

 • Johanna Gröning, varalla ___________
 • Oodi-postilista:

Taideyliopisto

Päivitetty 18.3.2020 • No labels