Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lista tehtävistä, joihin yliopistojen on syytä varata riittävät resurssit Oodin elinkaareen loppuun saakka

TehtäväFrekvenssi (pääsääntöisesti)Toimijat (laitetaan postilistojen mukaan)Resurssitarve
Tikettimyllyt (WebOodi, rajapinnat) + valmistautuminen ja mahd. jälkitehtävätViikoittainProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat

Kokous x 1 h/vko

Valmistautuminen, tikettien seuraaminen

Kanbanmyllyt (WinOodi) + valmistautuminen ja mahd. jälkitehtävätViikoittainProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat

Kokous x 1,5h/vko

Valmistautuminen, tikettien seuraaminen

OKO/OVI-kokoukset + valmistautuminen ja mahd. jälkitehtävätKahden viikon väleinProjektivastaavat, OKO/ OVI asiantuntijat

Kokous x 2h/joka toinen evko

Valmistautuminen, tikettien seuraaminen

CMB + valmistautuminen ja mahd. jälkitehtävätKahden viikon väleinProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat, tekniset

Kokous 2 h

Valmistautuminen, tikettien seuraaminen

OIG

2 krt vuodessa (2 pv)Projektivastaavat, kaikki asiantuntijat

2+2 päivää + matkat + valmistautuminen

Tekninen iltapäivä + valmistautuminen ja mahd. jälkitehtävät1-2 krt vuodessaTekniset1-2 pv/v + matkat + valmistautuminen

Projektivastaavien kokoukset
+ valmistautuminen ja mahd. jälkitehtävät

muutaman kerran vuodessaProjektivastaavat1-5 h/v + valmistautuminen + jälkitoimet/viestintä omassa organisaatiossa

Johtoryhmän ja työvaliokunnan kokoukset
+ valmistautuminen

n. 4 + 4 krt vuodessaTVK + johtoryhmämin. 8 pv/v, ml. valmistautuminen ja jälkitoimet
ILPA-projektiryhmän kokoukset (ylläpito konsortiolla)kahden vkon välein
1 h/2 vkoa + valmistautuminen + jälkitoimet/viestintä omassa organisaatiossa

Kanban- ja kehitysversiotestaukset

 • WinOodi
 • WebOodi
 • Rajapinnat
 • OILI-Oodi-integraatio
 • Virta-tiedonsiirto
 • ILPA
 • teknologiapäivitykset
Lähes jatkuvaaProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat

Useita henkilötyöpäiviä vuodessa. Riippuu toteutettavista versioista ja asiantuntijan kokemuksesta.

Jatkuvaa asiantuntijan itsenäistä testausta, kun kehitysversiota julkaistaan

Hyväksymistestaukset

 • WinOodi
 • WebOodi
 • Rajapinnat
 • OILI-Oodi-integraatio
 • Virta-tiedonsiirto
 • ILPA
 • teknologiapäivitykset

Win- ja WebOodi, OKO, rajapinnat 2-4 krt /v

Muut: useita kertoja /v

Projektivastaavat, kaikki asiantuntijat

Useita henkilötyöpäiviä vuodessa. Riippuu toteutettavista versioista ja asiantuntijan kokemuksesta.

Aktiiviset testauskaudet vuodessa

 • 5-6 vkoa per Oodi-versio (2-4 kpl/v)
  • sovitut yhteistestauajat n. 5 h/vko
  • lisäksi asiantuntijan itsenäinen testaus
 • useita viikkoja vuodessa muita testauskausia, kuten Virta-tiedonsiirto, rajapinnat, ILPA jne.

Testi- ja kehitysversioiden asennukset yliopistojen
ympäristöihin yhdessä sovitussa aikataulussa

Vähintään:

Win- ja WebOodi, OKO, rajapinnat 2-4 krt /v

Muut: useita kertoja /v
Tekniset, projektivastaavat/asiantuntijat (kun voi itse asentaa omalle koneelle)Useita kymmeniä asennuksia /vuosi

Tarvittava aika riippuu sovelluksesta ja versioista. Tarvittava aika riippuu yliopiston ympäristöstä ja asennustavasta, myös siitä asentaako itse/ostaako palveluna


Tuotantoversioiden asennukset yliopistojen
ympäristöihin yhdessä sovitussa aikataulussa

Win- ja WebOodi, OKO, rajapinnat 2-4 krt /v

Muut: useita kertoja /v
Tekniset, projektivastaavat/asiantuntijat (kun voi itse asentaa omalle koneelle)

Teknisten asioiden suunnittelu ja tarpeiden määrittely

 • Lokitus ja lokidatan arkistointi
 • Uniface-, Oracle- tai muu teknologiapäivitys
 • OodiPoliisi-tarkistukset
 • Oodin rajapinnat
Jatkuvaa, aina tarpeen mukaanTekniset, projektivastaavat

Muutama tunti kuukaudessa jatkuvasti

Suurempien päivitysten osalta enemmän, esim. lokitus

Teknologiapäivitykset yliopistojen ympäristöihin
yhdessä sovitussa aikataulussa, esim.

 • Lokitus ja lokidatan arkistointi
 • Uniface-, Oracle- tai muu teknologiapäivitys
 • OodiPoliisi-tarkistukset
 • WebOodin käyttämät mikrorajapinnat
  (liittyen varmenteeseen ja opiskelijaraportteihin)
Tarpeen mukaanTekniset

Isompia päivityksiä ei kevään 2020 jälkeen ole todennäköisesti tulossa.

Pienempiä jatkuvasti. Tarpeen mukaan.

Oodin muutostarpeiden, tukipyyntöjen ja bugien raportointi Jira-tikettien kautta (versioiden sisällöt)

JatkuvaaProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat, teknisetViikoittain, tilanteen mukaan

Koulutussektorin asioiden seuranta, lakisääteisten muutostarpeiden tuominen
konsortion muutoshallintaan (Jira-tiketteinä, kokousasioina)

JatkuvaaProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat, työvaliokunta, teknisetViikoittain, tilanteen mukaan
Tikettien seuraaminen Jirassa, määrittely, reagointi ja sulkeminenJatkuvaa, erityisesti versioiden testausvaiheissaProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat, teknisetViikoittain, tilanteen mukaan

Viestinnän seuraaminen ja osallistuminen, Oodi-sivut, Flowdock,
Jira, postilistat, viestien välitys yliopistojen sisällä 

JatkuvaaProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat, työvaliokunta, tekniset, joryViikoittain, tilanteen mukaan
Konsortion yhteiseen muutostuki- eli Oodi-EXIT-työhön osallistuminenTarpeen mukaanProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat, työvaliokunta, tekniset, jory

Tarpeen mukaan.

Suurempana kokonaisuutena tulossa Oodin arkistokäytön suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto

VertaistukiJatkuvaaProjektivastaavat, kaikki asiantuntijat, työvaliokunta, tekniset, joryTarpeen mukaanEsimerkit jo tapahtuneista tilanteista

 • No labels