Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Tampereen yliopistossa opiskeltavat tutkinto-ohjelmat on esitelty yliopiston opiskelu-sivuilla. Opetusta järjestetään kuudessa eri tiedekunnassa.

Tampereen yliopistoon haetaan ensisijaisesti sähköisen JOO-hakujärjestelmän kautta. Jos opiskelet sähköistä hakua käyttävässä yliopistossa, kirjaudu hakujärjestelmään osoitteessa haku.joopas.fi. Muiden kuin sähköistä hakua käyttävien yliopistojen opiskelijat hakevat JOO-opintoihin paperisella hakulomakkeella, joita saa kaikista korkeakouluista. Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa tutustua hyvin hakulomakeohjeisiin.

Hakuajat JOO-opintoihin

JOO-opintoihin hakeutumisessa on käyttökatko ajalla 15.12.2018 - 31.3.2019 Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdistymisen vuoksi. Käyttökatkon aikana hakemuksia ei oteta vastaan Joopas-järjestelmässä. Mikäli tarkoituksesi on hakeutua kevään 2019 opintoihin, huomaathan että hakemuksesi on oltava perillä ennen 15.12.2018.

Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien JOO-opintoihin on jatkuva haku, eli opintoihin voi hakeutua milloin vain lukuvuoden aikana. Hakeminen tulee kuitenkin tehdä hyvissä ajoin, viimeistään kuukausi ennen opintojakson alkamista. Lisätietoja saat tiedekuntien JOO-yhteyshenkilöiltä. Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat hakeutuvat viestintätieteiden tiedekunnan TAUCHI-IHTE - ja luonnontieteiden tiedekunnan matematiikkayhteistyösopimuksen mukaisiin opintoihin Tampere3-ristiinopiskelupalvelun kautta.

Opinto-oppaat

Tampereen yliopiston opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Joustavia opinto-oikeuksia myönnetään yliopiston ja vastaanottavan yksikön resurssien mukaan. Opintoihin hyväksytään ensisijaisesti perus- ja aineopintoihin hakevia opiskelijoita. Syventäviin opintoihin ja yksittäisille kursseille JOO-opiskelijoita voidaan hyväksyä vain erityisistä syistä. Mikäli kursseille on ruuhkaa, oman yliopiston opiskelijat ovat etusijalla. Joissain oppiaineissa, kuten kieliaineissa, järjestetään lähtötasokokeet. Opinto-oikeus Tampereen yliopistossa koskee vain myönnettyjä opintoja.

Lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa JOO-opiskelijat voivat suorittaa korkeintaan kaksi opintojaksoa. JOO-opiskelija voi osallistua jaksoissa tutoristuntoihin ja luennoille, mutta ei harjoitustöihin, vuorovaikutus- tai kliinisten taitojen opetukseen, koska näissä opinnoissa käsitellään potilasasioita. Opinnoista saatava opintopistemäärää on pienempi kuin jaksolle on opinto-oppaassa määritelty.

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään enintään kahdeksi vuodeksi. JOO-opinto-oikeus päättyy myös kun opiskelijan tutkinnonsuorittamisoikeus kotiyliopistossa päättyy.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisessä hakujärjestelmässä haku.joopas.fi.

Paperihakua käyttävien yliopistojen puolletut hakemukset toimitetaan osoitteella: Tiedekunnan nimi, 33014 Tampereen yliopisto.

JOO-opiskelun aloittaminen

Syyslukukaudella alkavien opinto-oikeuksien osalta hyväksymiskirjeet ja ilmoittautumisohjeet postitetaan kesäkuussa, kevätlukukaudella alkavien opinto-oikeuksien osalta joulukuussa. Joustava opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi vuotta, ja opinto-oikeutensa säilyttääkseen JOO-opiskelijan tulee ilmoittautua Tampereen yliopistoon lukuvuosittain. Lisätietoja ilmoittautumiskäytännöistä löytyy  aktuaarinkanslian kotisivuilta.

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Jo kahdeksan yliopiston opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös JOO-hakujärjestelmän etusivulta.

Mikäli opiskelijan kotiyliopistossa ei ole Puro-palvelu käytössä, opiskelijan tulee opintojen päättyessä pyytää aktuaarinkansliasta maksuton virallinen opintosuoritusote opintosuoritusten siirtämiseksi kotiyliopiston opintorekisteriin.

JOO-hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot Tampereen yliopistossa

Johtamiskorkeakoulu

Hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmat:

  • Nimi: Aino Nordling, opintokoordinaattori
  • Puhelin: 050 318 6822
  • Sähköpostiosoite: aino.nordling@uta.fi

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma:

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kielikeskus

  • Nimi: Hanna Nurmi, opintokoordinaattori
  • Puhelin: 050 318 0413
  • Sähköpostiosoite: hanna.nurmi@uta.fi

Luonnontieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

  • Nimi: Nina Pietilä, opintopäällikkö
  • Puhelin: 050 303 4276
  • Sähköpostiosoite: nina.pietila@uta.fi

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

 

  • No labels