Blog

Blog

Uutiset elokuu 2013

Sähköisen tenttimisen uutisia elokuussa 2013

 

Tenttis-sovellukseen on nyt tehty pääosin se perustyö mitä RAKETTI-OPIn puitteissa on sovittu tehtäväksi. Sovellus on tietoturvaskannattu ja puutteet on korjattu. Vanhaa php-versiota on päivitetty uudempaan versioon ja sovellukseen on nyt integroitu ne tehdyt muutokset ja uudistukset jotka korkeakouluilta on saatu. Ulkoasumuutoksia ei ole integroitu mukaan. Myöskään sovelluksen Moodle-ydintä ei ole tässä kohtaa päivitetty. Sen tarpeellisuus on hyvä arvioida yhdessä, kun kehitysryhmä kutsutaan ensimmäistä kertaa koolle.

Päivitetty Tenttis-versio on saatavissa EDENin versionhallinnasta: https://source.csc.fi/scm/git/Tenttis/Tenttis.

Toivomme että ainakin muutama korkeakoulu ehtisi testata sovelluksen asentumista ja toimivuutta ennen kuin tehdään tuotantoasennuksia. Mikäli teillä on vielä itse tekemiänne muutoksia Tenttis-koodiin, otamme ne vielä mieluusti vastaan, jotta ne tulevat kaikkien saataville. Jatkossa muutoksista olisi hyvä tiedottaa meillekin, jotta pystymme tarjoamaan ne yhteisessä versiossa. Muutokset pitäisi tehdä aina versionhallinnasta löytyvään uusimpaan versioon.

 

KESKUSTELUPALAVERI PEDA-FORUM –PÄIVIEN OSALLISTUJILLE

Peda-Forum 2013 –päivien yhteydessä pidetään korkeakoulujen pyynnöstä sähköisen tenttimisen keskustelutilaisuus. Tilaisuus pidetään tiistaina 20.8. klo 9-12 verkostotapaamisten yhteydessä. Palaveriin voivat osallistua Peda-Forum –päivän kävijät ja tarkoituksena on tiedottaa nykyisestä Tenttis-sovelluksesta sekä käydä keskustelua yliopistojen tulevista tarpeista sähköisen tenttimisen suhteen. Tästä tapaamisesta saadaan työskentelypohjaa ELEX-verkoston omaan kehittäjätapaamiseen, joka järjestetään myöhemmin syksyllä.

Lisätietoja: https://confluence.csc.fi/display/ELEX/20130820_palaveri_Tampere.

 

Terveisin Soile Pylsy, soile.pylsy (at) csc,fi

Uutiset kesäkuussa 2013

Sähköisen tenttimisen uutisia kesäkuussa 2013

Arcusys Tenttiksen ylläpito- ja kehitystehtäviin

Tenttiksen ylläpito- ja kehitystehtäviin on valittu Arcusys. Alkuvaiheessa he tekevät sovellukseen tietoturvakorjaukset. Tämän jälkeen Tenttis viedään versiohallintaan ja suunnitellaan jakelumalli, jolla korjaukset ja uudet ominaisuudet saadaan jaettua sujuvasti käyttäjille.

Käyttäjiltä tullaan kohta kyselemään heidän omista muutoksistaan, jotka halutaan integroida mukaan yhteiseen versioon kaikkien käyttöön. Tämä tietoturvakorjaukset ja käyttäjämuutokset sisältävä versio nimetään versioksi 1.1.

 

Sähköisen tenttimisen (ELEX) projekti wikissä: https://confluence.csc.fi/display/ELEX/ELEX.

Terveisin Soile Pylsy, CSC

Uutiset helmikuussa 2013

Sähköisen tenttimisen uutisia helmikuussa 2013

Tenttiksen tekninen ryhmä

Teknisen ryhmän kokoaminen on tällä hetkellä vielä kesken. Ryhmään toivotaan 3-5 asiantuntijaa joista ainakin osalla tulisi olla hyvä ymmärrys sovelluksesta eli ainakin Tampereelta tarvitaan yksi osallistuja ryhmään. Ilmoittautua voi allekirjoittaneelle.

Teknisen ryhmän tarkoituksena on arvioida sovelluksen elinkaari sekä jatkokehityspolut ja tehdä niiden pohjalta ehdotus jatkotyön järjestämiseksi.  Kuten työpajassa sovittiin, CSC tekee Tenttis-sovellukselle tietoturvaskannauksen.  Skannaus tehdään helmikuun loppupuolella ja tulokset saataneen ryhmälle maaliskuun alkupuolella. Samalla päätetään mitkä korjaukset ja muutokset tietoturvanäkökulmasta tulee toteuttaa.

Tenttiksen asentaminen

Tenttiksen nykyisen version saa käyttöönsä CSC:ltä. Versionhallinnan tunnukset saa Ossi Raatikaiselta (ossi.raatikainen(at)csc.fi). Wikiin kerätään asennusohjeita ja asennuskokemuksia: https://confluence.csc.fi/display/ELEX/Parhaat+kaytannot.

Yhteyshenkilölista

Mikäli haluatte saada tai tarjota vertaistukea sekä osallistua jatkossa järjestettäviin sähköisen tenttimisen tilaisuuksiin, niin ilmoittakaa yhdyshenkilönne allekirjoittaneelle. Yhteyshenkilölista muodostaa pohjan myös mahdollisesti myöhemmin perustettavalle  kehittämisryhmälle. Tiedotamme sähköisen tenttimisen asioista yleisesti sähköpostilistoilla. Yhteyshenkilöt wikissä: https://confluence.csc.fi/display/ELEX/Korkeakoulujen+yhteyshenkilot

Kiitos vielä kaikille työpajasta! Työpajan materiaalit ovat saatavissa wikissä: https://confluence.csc.fi/display/ELEX/ELEX.

 

Terveisin Soile Pylsy, soile.pylsy(at)csc.fi

Uutiset tammikuussa 2013

Sähköisen tenttimisen uutisia tammikuussa 2013

ELEX osaksi RAKETTI-OPI-osahanketta

RAKETTI-OPI-osahankkeen ohjausryhmän eilisessä (21.1.2013) kokouksessa sovittiin sähköisen tenttimisen projekti ELEX:in tulevan osaksi OPI-osahanketta. Osahanke tukee projektin etenemistä allokoimalla sille vuonna 2013 neljän henkilötyökuukauden verran resursseja. Resurssi käytetään Tampereen yliopiston kehittämän palvelun siirtämiseen CSC:n hallintaan ja käyttöönoton organisointiin muissa korkeakouluissa.

OPI-ohjausryhmän kokouksen muistio: https://confluence.csc.fi/display/OPI/2013_01_21_OPI_ohry_muistio

OPI-osahanke kehittää ja tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa sekä tietojen siirrettävyyttä tietojärjestelmien välillä, että johtamisessa ja ohjauksessa käytettyjen tietojen vertailukelpoisuutta. Tämä edellyttää yhdessä työstettyä ja sovittua, aktiivisesti kehitettävää yhteentoimivuuden määritysten kokonaisuutta. Lisätietoa osahankkeesta: http://raketti.csc.fi/opi ja https://confluence.csc.fi/display/OPI.

Sähköpostilistat

[elex-uutiset] on virallinen postilista, jolla ilmoitellaan sähköisen tenttimisen työpajoista ja seminaareista. Tämä on julkinen kaikille ja listalle voi vapaasti liittyä. Nämä uutiset on lähetetty tälle listalle. Tiedot: https://postit.csc.fi/sympa/info/elex-uutiset.

[elex-sahkoinententti] on postilista sähköistä tenttimistä koskevaa, yleistä keskustelua varten kaikille sähköisestä tenttimisestä kiinnostuneille korkeakoulujen henkilökuntiin kuuluville. Tämä postilista on perustettu yleisön pyynnöstä, jotta keskustelu korkeakoulujen välillä olisi helpompaa ja vapaampaa. Postilistalle liittyminen vaatii listan omistan hyväksynnän (CSC). Vain listalla olevat voivat sille postittaa. Tiedot: https://postit.csc.fi/sympa/admin/elex-sahkoinententti.

Työpaja 30.1.2013

Työpajaan on ilmoittautunut yhteensä 31 henkilöä noin 18:sta eri korkeakoulusta sekä yksi ylioppilaskunnan edustaja. Ilmoittautuminen on päättynyt. Ohjelma julkaistaan tällä viikolla ja lähetämme sen uutiskirjeen postilistalle mahdollisimman pian. Ilmoittautuneita pyydetään ilmoittamaan ruoka-aine-allergioistaan välittömästi allekirjoittaneelle.

Lisätietoa työpajasta: https://confluence.csc.fi/display/ELEX/20130130_tyopaja_Helsinki.

 

Kirjoittanut Soile Pylsy 22.1.2013