Blog

Blog

RAKETTI-uutiskirje_03-2014

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 03/2014
1.4.2014

 

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat
 • Ohjausryhmä
 • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • Korkeakoulujen tietomalli


****************************************************

 

Hankkeen tapahtumat


RAKETTI-hankkeen päätösseminaari järjestettiin perjantaina 28.3.2014 tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Tilaisuuteen osallistui noin 120 kuulijaa paikan päällä ja 40 etäyhteydellä. Seminaarin esityskalvot löytyvät täältä, minne lisätään myöhemmin myös tapahtuman videotallenne. Kiitos tapahtumaan osallistuneille!


RAKETTI-hanke, RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto, on päättynyt 31.3.2014. Kiitos hankkeeseen osallistuneille!

 

RAKETTI-hankkeen ja osahankkeiden loppuraportit on julkaistu.

Raketti-kalenterista löydät edelleen RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat, sillä alkuun saatettu työ jatkuu hankekauden jälkeenkin.

 


Ohjausryhmä

RAKETTI-ohjausryhmä kokoontui viimeisen kerran 7.3.2014, ja käsitteli kokouksessaan hankkeen loppuraportin ja syntyneet tulokset.

 

VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto


Petri Sane on aloittanut Virta-projektin projektipäällikkönä 1.3.2014.

Korkeakoulun valtakunnallinen tietovarantoseminaari yhteyshenkilöille ja rekisterinpitäjille järjestetään Espoon Dipolissa 8.4.2014. Työpajatyöskentelyä sisältävässä seminaarissa käsitellään mm. rekisterinpitäjän velvollisuuksia, henkilötietolakia, koodiston määrittelyä, tietosisällön laadun parantamista ja valtakunnallisen tietovarannon käyttöä korkeakoulujen omissa palveluissa.
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/2014_04_08+Korkeakoulujen+valtakunnallinen+tietovaranto+-seminaari

Korkeakoulujen siirto tuotantokäyttöön etenee vahvasti. Valtaosa korkeakouluista on siirtynyt tuotantoon ennen huhtikuun alkua.  
https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Korkeakoulujen+tiedonsiirtoihin+liittyvien+toteutusten+tilanne

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

OPI-osahankkeen jälkeisen yhteisön ohjausrakenteita valmistellaan yhteistyöryhmässä, johon kuuluvat edustajat molempien sektoreiden opintohallinto- ja tietohallintoverkostoista. Verkostojen edustajat päättävät valtakunnallisesta ohjausrakenteesta yhteiskokouksessa 3.6.2014.

Synergiaryhmä jatkaa työskentelyään OPI-osahankkeen päättymisen jälkeen. Ensimmäinen RAKETTI-hankkeen jälkeinen työpaja järjestetään jo 2.4.-3.4. Tampereen Hervannassa.

Opintopolkuryhmä jatkaa myös RAKETTI-hankkeen jälkeen Opetushallituksen toteuttaman Opintopolku.fi -palvelun ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen tukemista.

Opetushallitus järjesti yhdessä Opintopolkuryhmän kanssa 4.3. tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpajan, jossa käsiteltiin mm. koulutustarjontaa ja käyttäjänhallintaa tutkintoon johtamattoman koulutuksen näkökulmasta. Opintopolkuryhmä järjesti myös tutkintoon johtavaa koulutustarjontaa käsittelevän työpajan 19.3. Seuraava työpaja tulee käsittelemään valintaperusteiden mallintamista ja se järjestetään 16.4. Korkeakoulujen koulutustarjonnan syöttäminen voi alkaa Opintopolun tuotantojärjestelmään 14.4. syksyn 2014 sekä kevään 2015 koulutustarjonnan osalta.

OILI-projektointi etenee. Kevään aikana on tehty projektisuunnitelman sekä ilmoittautumisprosessin tarkentamista. Korkeakoulujen tarvitsemia tietoja on tarkennettu yhdessä ekosysteemiryhmän sekä Opetushallituksen kanssa. Näiden tietojen pohjalta on aloitettu tekninen rajapintojen suunnittelu. Tavoitteena OILI-projektoinnissa on edelleen se, että palvelu on mahdollista ottaa käyttöön syksyllä 2014.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet


TUTKI-osahankkeen loppuraportti julkaistiin 12.3.2014.

TUTKI-ohjausryhmä käsitteli viimeisessä kokouksessaan mm. RAKETTI-hankkeen jälkeistä organisoitumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella. Ks. pöytäkirja.

TUTKI-ohjausryhmä käsitteli tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston käynnistämisehdotusta kokouksessaan 12.3.2014. Verkoston käynnistämistä varten perustettu koordinaatioryhmä viimeistelee ehdotusta parhaillaan. Kick off -tilaisuuden osallistujille ja korkeakoulujen yhteyshenkilöille lähetetään lisätietoa huhtikuussa.

CSC toteutti OKM:n toimeksiannosta esiselvityksen valtion tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden julkaisutiedonkeruusta. Raportti on julkaistu 27.3.2014 ja löytyy täältä.

 

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö

KOKOA-osahankkeen koordinaatioryhmä kokoontui viimeisen kerran 17.3.2014. Kokouksen pääasiana oli korkeakoulujen tietomallin kehittäminen, josta lisää seuraavassa kohdassa.

Tämän lisäksi kokouksessa käsiteltiin Tapani Kellan ehdotusta korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiksi. Kokous päätti, että ne julkaistaan työryhmän toimeksiannosta valmisteluna ehdotuksena CSC:n wikissä: https://confluence.csc.fi/display/RAKETTI/Materiaalit.

Kokonaisarkkitehtuurityö korkeakouluissa ja korkeakoululaitoksessa jatkuu edelleen. RAKETTI-hankkeen jälkeiset rakenteet tulevat vastaamaan kukin sisällöllisesti omasta kohdealueestaan ja OKM:n nimittämällä Tietohallinto ja ICT- ryhmällä on koordinoiva vastuu. Ryhmät asetetaan ja niiden toiminta käynnistetään kevään aikana. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy tukee työskentelyä tarjoamalla asiantuntijapalveluita ja koordinaatiota.

Korkeakouluissa paikallisesti tehtävää kokonaisarkkitehtuurityötä tukee korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöstä vastaavien toimijoiden verkosto KA-SIG. Tämän verkoston puheenjohtajana toimii 2014 Hämeen ammattikorkeakoulun tietohallintojohtaja Ari Kuusio, ja sen sihteerinä toimii kokonaisarkkitehti Jussi Koskivaara Helsingin yliopistosta.

KOKOA-hankkeen aikana syntyneet materiaalit käydään läpi kuluvan kevään aikana ja niiden tulevasta jakelusta päätetään yhdessä uusien ryhmien kanssa. KOKOA-hankkeen tuottamien materiaalien lisäksi on hyvä huomata julkishallinnon yhteentoimivuus.fi-sivusto ja esimerkiksi sieltä löytyvät koulutusmateriaalit: https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/Koulutus_ja_tuki/KA_oppimateriaalit.xhtml

 

Korkeakoulujen tietomalli

OPI-osahankkeen Synergiaryhmä käsitteli tietomallin termi- ja määritelmämuutoksia etäkokouksessaan 11.3. KOKOA-koordinaatioryhmä vahvisti muutokset kokouksessaan 17.3., ja ne toteutetaan mallin versioon 2.3.1.

Aalto-yliopistossa on valmisteltu tietomallista yleiskuva, jonka tavoitteena on helpottaa laajan tietovarastomallin omaksumista. Yksityiskohtaisen tietokantakuvauksen kokoava kuva lisätään versiopäivityksen yhteydessä mallin sivustolle.

Korkeakoulujen tietomalli on alunperin kehitetty RAKETTI-XDW-osahankkeessa tietovarastointiin. Tästä mallista saadun käyttäjä- ja asiakaspalautteen perusteella on valmisteltu ehdotusta korkeakoulujen tietomallityön kehittämisestä. Tavoitteena on kehittää korkeakoulukentän eri tietomallitoteutuksia harmonisoiva ja kokoava malli tukemaan entistä paremmin semanttista yhteentoimivuutta ja mahdollistamaan tietomallien kehittäminen eri käyttötarkoituksiin. Ehdotusta on käsitelty RAKETTI-hankkeen ohjausryhmissä ja valmistelua jatketaan. Lisätietoa kehitysehdotuksesta ja -suunnista on saatavilla työskentelyn sivustolta.     

Korkeakoulujen tietomalli on käsitteistä, niiden tekstimuotoisista määritelmistä, käsitteisiin liittyvistä attribuuteista, koodistoista ja edellisten välisistä suhteista koostuva kokonaisuus.

  

*****************************************************

 

Voit lähettää palautetta uutiskirjeestä osoitteella raketti@csc.fi.              

 

 

RAKETTI-uutiskirje_02-2014

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 02/2014

17.2.2014
 
 

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat
 • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • Korkeakoulujen tietomalli
 • TIPTOP-projektiHankkeen tapahtumat

RAKETTI-hankkeen päätösseminaari järjestetään perjantaina 28.3.2014 tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!  

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.


VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto

Lakisääteisten opintotietojen tuonti valtakunnalliseen tietovarantoon on loppusuoralla. Lähes neljäsosalla korkeakouluista toteutus on edennyt tuotantovaiheeseen, mutta useimmilla korkeakouluilla on vielä haasteita tietosisältöjen kanssa. Toteutusten tilanne näkyy täällä.

Tietovaranto-palvelun tietoturva-auditointi toteutetaan CSC:llä huhtikuussa korotetun tietoturvatason vaatimusten mukaisesti. Valmistautumisesta ja auditoinnin toteuttamisesta tiedotetaan yhteyshenkilöiden kokouksissa.

CSC järjestää maalis-huhtikuun vaihteessa seminaarin korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietoturvasta ja ylläpidosta vastaaville yhteyshenkilöille.


  

OPI ja sen liitännäishankkeet 

OPI-osahankkeen ohjausryhmä kokoontui 24.1. Ohjausryhmä linjasi 2014 toiminnan painopistealueeksi opiskelijavalintajärjestelmäuudistuksen tukemisen. Ohjausryhmän viimeinen kokous järjestetään 10.3. 

Synergiaryhmän vuoden ensimmäinen etäkokous järjestettiin 28.1. ja kevätkauden avaava työpaja pidettiin 11.-12.2. Arcadassa. Työpajassa käsiteltiin OPI-viitearkkitehtuurissa tunnistettavia palveluita ja prosesseja, täydennettiin AAPA:n ja FUCIO:n Lisenssi-SIG:n systeemikyselyn 2013 tuloksia OPI-alueen osalta sekä todettiin katselmoinnin perusteella Eduixin toteuttama E-lomake-järjestelmä soveltuvaksi Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun (OILI) pohjaksi. OILI:n projektointi jatkuu ja syksyn 2014 tarpeita varten on selvitetty palvelun minimitoiminnallisuudet sekä rajaukset.

Synergiaryhmän alainen Ekosysteemiryhmä tuottaa aiempien määrittelyjen pohjalta Opetushallituksen ja korkeakoulujen järjestelmätoimittajien hyödynnettäväksi määrittelyn niistä tiedoista, joita Opintopolusta tarvitaan paikan vastaanottaneista opiskelijoista OILI-palveluun ja sitä kautta korkeakouluihin.

Synergiaryhmä on myös vastannut kommenttipyyntöön korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesääntöluonnoksesta yhteiskommentillaan.

 Opintopolkuryhmä jatkaa korkeakoulujen ja Opetushallituksen tukemista opiskelijavalintajärjestelmäuudistuksessa myös RAKETTI-hankekauden jälkeen. Opintopolkuryhmä ja OPI-Integraatioryhmä toteuttavat yhteistyössä OPH:n kanssa CodeCampin 9.4.-10.4 Opintopolun korkeakoulujen käyttöönottoon liittyvistä rajapinnoista. CodeCampin suunnittelupalaveri pidettiin 7.2. Korkeakoulujen liitäntöjen etenemistä Opintopolku-kokonaisuuteen voi seurata koostetaulukosta. Lisäksi Opintopolkuryhmä organisoi tutkintoon johtamattoman koulutuksen työpajan Opetushallitukselle 4.3.2014.

KSHJ-hyväksymistestausryhmä testasi Opintopolun organisaatiotietojen hallintaa sekä koulutustarjonnan tallentamista 6.2.

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön organisoimista RAKETTI-hankekauden jälkeen valmisteleva yhteistyöryhmä kokoontui 10.2. 


   

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

TUTKI-ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 29.1.2014 tutkimushallinnon verkoston perustamissuunnitelmia sekä pohti tutkimuksen alueen viitearkkitehtuurityön käynnistämistä; tutustu pöytäkirjaluonnokseen.

Tutkimushallinnon verkoston aktiiviryhmä tekee parhaillaan ehdotusta verkoston agendasta ja organisoinnista. Ehdotus käsitellään TUTKI-ohjausryhmän kokouksessa. Verkoston wiki-sivusto.

TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu viimeisen kerran 12.3.2014.

Valtion tutkimuslaitoksille ja yliopistollisille sairaaloille on lähetetty kysely niiden julkaisutiedonkeruun nykytilanteesta ja kehittämissuunnitelmista sekä mahdollisesta kiinnostuksesta raportoida julkaisutietojaan kansalliselle tasolle. Lisätietoa esiselvityshankkeesta ja kyselystä.


  

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö

Tapani Kella esitteli laatimansa ehdotuksen korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiksi KOKOA-koordinaatioryhmälle 11.2.2014. Ehdotus perustuu Kellan syksyn aikana tekemään korkeakoulukierrokseen sekä tekijän laajaan asiantuntemukseen. Ehdotuksen taustalla ovat myös julkishallinnon ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet, joita ehdotus sovittaa korkeakoululaitoksen ja korkeakoulujen tilanteeseen. Ehdotusta käsiteltiin myös kokonaisarkkitehtien verkoston (KA-SIG) tapaamisessa 13.2.2014. Ehdotuksen vastaanottaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka päättää sen jatkosta koordinaatioryhmän ja KA-SIG-verkoston palautteiden perusteella.


  

Korkeakoulujen tietomalli

Tietomallityössä on selvitetty korkeakoulujen tietomallin eri käyttötarkoituksia ja -kohteita harmonisoivan ylemmän mallitason toteutusvaihtoehtoja ja tarvittavia työkaluja. Lisäksi on tehty yhteistyötä OPI-osahankkeen kanssa tietomallin kytkemiseksi viitearkkitehtuurityöhön.

Korkeakoulujen tietomalli on käsitteistä, niiden tekstimuotoisista määritelmistä, käsitteisiin liittyvistä attribuuteista, koodistoista ja edellisten välisistä suhteista koostuva kokonaisuus.


   

TIPTOP-projekti 

Tiptopissa AHOT-palvelun suunnitelmat keväälle ovat tarkentumassa. Korvaavuksien lisäksi mukaan otetaan sisällyttäminen. Monikohteiset hakemukset kehitetään, osaamispankki on jo loppusuoralla ja vastaavuustietokannan suunnitteleminen ja toteuttaminen otetaan mukaan myöhemmin keväällä.

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop


 

RAKETTI-uutiskirje_01-2014

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 01/2014

22.01.2014


Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat
 • Tietohallinto-ohjausryhmä
 • VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • Korkeakoulujen tietomalli
 • TIPTOP-projekti


---------------------------------------------------------------------------------

Hankkeen tapahtumat


RAKETTI-hankkeen päätösseminaari järjestetään perjantaina 28.3.2014 tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Tiedot ohjelmasta julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan helmikuun alussa.


Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

 


Tietohallinto-ohjausryhmä


RAKETTI-VIRTA-projektin ohjausryhmänä käsittelyssä on luonnokset määräyksiksi ja ohjeiksi korkeakouluille näiden tallentaessa tietojaan korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon (laki 1058/1999). Kokous on 3.2.2014.

 


VIRTA - Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto


Lakisääteisten opintotietojen tuonti valtakunnalliseen tietovarantoon on loppusuoralla, korkeakoulujen omilla toteutusprojekteilla on aikaa vielä maaliskuun loppuun saakka. Tekniset ratkaisut ovat lähes poikkeuksetta jo olemassa, mutta useimmilla korkeakouluilla on haasteita tietosisältönsä tuotantokuntoon saattamisessa tai testaaminen vielä kesken. Toteutusten tilanne näkyy täällä.  


CSC valmistautuu yhdessä ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa tietovarantopalvelun tietoturva-auditointiin. Auditointi toteutetaan keväällä korotetun tietoturvatason vaatimusten mukaisesti. Valmistautumisesta ja auditoinnin toteuttamisesta tiedotetaan yhteyshenkilöiden kokouksissa.


Opintotietoja sisältävän tietovarannon ylläpitoa ja tietovarannon jatkokehitystä varten VIRTA-tiimiin ovat liittyneet Ulf Nyström ja Mariikka Kekäläinen CSC:llä. Projektipäällikkö Kirsi Pispa puolestaan on siirtynyt CSC:llä valtiovarainministeriön perustaman JulkICT Labin projektipäälliköksi ja Antti Mäki vastaa VIRTA-projektin johtamisesta. virta@csc.fi -osoite tavoittaa aina oikeat henkilöt.

 


OPI ja sen liitännäishankkeet


Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin tuorein luonnosversio 0.8 löytyy nyt Confluencesta. Työ viitearkkitehtuurin parissa jatkuu Synergiaryhmän kevään työpajoissa.


Synergiaryhmä valmistelee kahdessa etäkokouksessa 16.1. ja 23.1. yhteiskommentin korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesääntöluonnoksesta.


Synergiaryhmän vuoden ensimmäinen etäkokous on 28.1. ja kevätkauden avaava työpaja järjestetään 11.-12.2. Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.


Korkeakoulujen liitäntöjä Opintopolku-kokonaisuuteen voi seurata koostetaulukosta.


KSHJ-hyväksymistestausryhmä kokoontuu 6.2. ensimmäiseen hyväksymistestaukseen, jonka aikana testataan korkeakoulujen osalta Opintopolun organisaatiotiedot, koulutustarjonta ja koodistojenhallinta.


Integraatioryhmän puheenjohtajahaku on käynnissä ja uusi puheenjohtaja valittaneen 28.1. synergiaryhmän etäkokouksessa. Puheenjohtajaehdokkaat voivat ilmoittaa halukkuutensa tehtävään ryhmän sihteerille, ossi.raatkainen(at)csc.fi.


Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun (OILI) projektisuunnitelma on kommenttikierroksella korkeakoulujen opintoasiainjohtajien ja -päälliköiden verkostoilla.


Osahankkeen ohjausryhmän kevään kokoukset järjestetään 24.1. ja 10.3.


Opintoasiainjohtajien ja IT-johtajien verkostot kokoontuivat 13.12.2013 yhteistapaamiseen laatimaan osana hankekauden jälkeistä organisoitumista yhteisesityksensä perustettavasta korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmästä. Esitys on kokouksessa perustetun valmistelevan yhteistyöryhmän työstössä.


Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon tapahtumakalenteri.
TUTKI ja sen liitännäishankkeet


TUTKI-osahanke järjesti kick off -tilaisuuden korkeakoulujen yhteistyön käynnistämiseksi tutkimuksen hallinnon alueella 14.1.2014. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä noin 75 ja etäyhteydellä 25 henkilöä. Tilaisuudessa esiteltyjen  verkostojen puheenjohtajista sekä muista vapaaehtoisista koottiin laajemman verkoston käynnistämistä varten aktiivijäsenten ryhmä, jota vetää Sipo Vanhanen (HY).  Ryhmä tekee yhdessä TUTKI-ohjausryhmän kanssa RAKETTI-hankekauden loppuun mennessä ehdotuksen verkoston perustamisesta


Tutkijan identifiointi -esiselvityksen toimenpide-ehdotukset lähetetään lausuntokierrokselle korkeakouluille ja muille sidosryhmille. OKM järjestää aiheesta seminaarin 25.2.2014.


CSC toteuttaa OKM:n toimeksiannosta esiselvityksen valtion tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden julkaisutiedonkeruusta. Esiselvitys valmistuu 31.3.2014 mennessä. OKM järjestää aiheesta seminaarin 25.3.2014.


TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu vielä kaksi kertaa: 29.1.2014 ja 12.3.2014.
Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö


Tapani Kella on syksyn 2013 aikana kiertänyt korkeakouluissa ja tavannut korkeakoulujen johtoa ja kokonaisarkkitehtuurityöstä vastaavia tahoja ja keskustelut näiden kanssa kokonaisarkkitehtuurista yleisesti ja KA-periaatteista erityisesti. Tapani on viimeistelemässä tämän kierroksen ja oman erityisasiantuntemuksensa pohjalta laatimaansa ehdotusta korkeakoulujen yhteisiksi kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiksi. Valmistuttuaan tämä ehdotus menee KOKOA-koodinaatioryhmän käsiteltäväksi 11.2.2014, minkä jälkeen periaatteet julkaistaneen pikapuoliin.


Periaatteita koskevan ehdotuksen lisäksi Tapani laatii myös kuvauksen kokonaisarkkitehtuurityön ja KA-periaatteiden määrittämisen tilanteesta suomalaisissa korkeakouluissa. Tämän raportin tarkoituksena on antaa kokonaisarkkitehtuurityöstä korkeakouluissa vastaaville käsitys vertaistoimijoiden tilanteesta, haasteista ja näkemyksistä.


Kokonaisarkkitehtien verkosto KA-SIG jatkaa edelleen toimintaansa ja kokoontuu 13.2.2014 Haaga-Helian tiloissa Helsingissä. Verkoston kokousta edeltävällä viikolla järjestetään ensimmäisen korkeakoulujen kokonaisarkkitehdeille suunnatun koulutuskokonaisuuden viimeinen jakso Aalto-yliopistolla 4.2.2014-5.2.2014. Pian tämän jälkeen on seuraavan vastaavan koulutuskokonaisuuden tarkoitus käynnistyä, lisätietoa Jussi Koskivaaralta (etunimi piste sukunimi miuku helsinki piste fi).


KOKOA-koordinaatioryhmän viimeiset  kokoukset järjestetään 11.2.2014 ja 17.3.2014.

 

Korkeakoulujen tietomalli


Korkeakoulujen tietomallista on julkaistu versio 2.3. Malliin on lisätty RAKETTI-TUTKI-osahankkeen TUTKI-tietomallityöryhmän työn tuloksena käsitteet Meriitti ja Tutkimusryhmä.


RAKETTI-OPI-osahankkeen Synergiaryhmän toimeksiantona on edistetty koulutustarjontatietojen ja haun ja valinnan aihealueen tietomallityötä. Lisäksi on aloitettu nykyistä laajaa kokonaisuutta kokoavan ylemmän tason käsitemallin valmistelutyö. Synergiaryhmän tietomalli-iskuryhmää on vuoden alusta vahvistettu uusilla jäsenillä, jotka osallistuvat työhön omaan asiantuntemukseensa sopivilla aihealueilla. Tietomallityö kytketään myös korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen käynnissä olevaan viitearkkitehtuurityöhön.


CSC:llä aloitti vuoden alusta linkitetyn datan ja tietomallien laadunhallinnan asiantuntija Miika Alonen.


Korkeakoulujen tietomalli on käsitteistä, niiden tekstimuotoisista määritelmistä, käsitteisiin liittyvistä attribuuteista, koodistoista ja edellisten välisistä suhteista koostuva kokonaisuus.

 

TIPTOP-projekti


Tiptopissa erityisesti AHOT-palvelu on kehittynyt. Virrasta haetaan testi-käyttäjien suorituksia, käyttäjä voi lisätä non-formaalista osaamistaan ja tehdä ahot-hakemus. Projektissa on myös päätetty hakea projektille lisäaikaa heinäkuun loppuun asti, jolla varmistetaan että esim ahot-palvelu saadaan mahdollisimman lähellä tuotantovalmiutta.


Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop

 

 

--------------------------------------------------

 

Voit lähettää palautetta uutiskirjeestä osoitteella raketti@csc.fi.              

 

 

RAKETTI-uutiskirje_12-2013

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 12/2013, 5.12.2013

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat ja viestintä
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen tietomalli
 • TIPTOP-projekti

*********************

Hankkeen tapahtumat ja viestintä

RAKETTI-hankkeen päätösseminaari järjestetään 28.3.2014 Heurekassa. Lisätietoa tilaisuudesta lähetetään ensi vuoden puolella.

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

Soile Pylsy siirtyy pois RAKETTI-hankkeen viestinnästä ja toivottaa kaikille iloista Joulun aikaa!

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

RAKETTI-ohjausryhmä on opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun (OILI) projektointisuunnitelmaan saatujen 31 lausunnon perusteella 12.11. kokouksessaan linjannut, että projektin toteuttamisen edellytykset täyttyvät ja CSC voi organisoida korkeakoulujen välisen projektisopimuksen.

Synergiaryhmän vuoden viimeinen työpaja järjestettiin 3.-4.12. Vaasassa. Työpaja alkoi opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun määrittelyn kick off  -tilaisuudella, jälkimmäisenä päivänä puolestaan syvennyttiin korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuuriin. Synergiaryhmän seuraava etäkokous järjestetään 18.12. Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.

Ekosysteemiryhmä sorvasi 29.11. ehdotuksen yhteisistä käytännöistä terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyystietojen toimittamiseksi korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon.

Osahankkeen ohjausryhmän kevään kokoukset järjestetään 24.1. ja 10.3.

Hyödynnä kevään tapaamisista sopiessasi opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon tapahtumakalenteria, jonne yhdessä kootaan lukkoon lyötyjen tilaisuuksien ajankohdat.

OPI-osahankkeen alainen CSC:n EDEN-kehitysympäristö tarjoaa korkeakouluille modernit ylläpidetyt projektityökalut järjestelmäkehitykseen. Ympäristö ja työkalut tukevat ketteriä kehitysmalleja ja ne on suunniteltu palvelemaan erityisesti sellaisia kehitysprojekteja, joissa on useita toteuttajia ja useita asiakkaita eri toimipisteissä. Palvelu skaalautuu niin pienille muutaman hengen projekteille kuin laajoille monitoimittajaprojekteillekin.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

TUTKI järjestää tutkimushallinnon korkeakouluyhteistyön kick off -tilaisuuden 14.1.2014. Tilaisuus on suunnattu monipuolisesti tutkimuksen hallinnon eri osa-alueita edustaville henkilöille korkeakouluissa. Ilmoittautumisaika päättyy 3.1.2014. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet.

Julkaisutietoportaali JUULIin on päivitetty yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vuoden 2012 julkaisutiedot.

TUTKI-tietomallityöryhmän 8.11.2013 järjestämässä workshopissa käsiteltiin tutkimuksen asiantuntijatehtäviin liittyvien käsitteiden määrittelyä sekä luokittelua.

Tietomallityöryhmä luovutti loppuraporttinsa TUTKI-ohjausryhmälle. Ohjausryhmä kannatti raportin toimenpide-ehdotuksia, jotka koskivat tietomallin laajennuksia, jatkokehittämiskohteita ehdotuksen pysyvän työryhmän nimeämiseen tutkimuksen alueen tietomallityöhön. Laajennusehdotukset viedään vielä KOKOA-koordinaatioryhmän käsiteltäviksi.

TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu vielä kaksi kertaa ennen RAKETTI-hankekauden päättymistä: 29.1.2014 ja 12.3.2014.

 

Korkeakoulujen tietomalli

OPI-osahankkeen Synergiaryhmä käsittelee Vaasan työpajassaan myös tilannekatsauksen koulutustarjontatietojen esittämisestä tietomallissa.  

TUTKI-osahankkeen tietomallityöryhmä on saanut valmiiksi asiantuntijatehtävien luokittelua käsittelevän työnsä. Kokonaisuus ehdotetaan lisättävän tietomalliin meriitit -käsitteen nimellä. Lisäksi työryhmä ehdottaa tutkimusryhmä -käsitteen lisäämistä tietomalliin.

Korkeakoulujen tietomalli on joukko käsitteiden kuvauksia, jotka on laadittu tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja tietojen yhteismitallisuuden kehittämiseksi.

 

TIPTOP-projekti

Tiptopissa on luotu rajapinta Virta testiympäristöön, jonne myös on viety Tiptopin demo-oppijoiden suoritukset. Lisäksi Tiptop:iin on lisätty muun muassa OAMK:n liiketalouden tutkintorakennepuun tiedot sekä Peppi-konsortion OPS-tietoja. Näin olleen Tiptopissa lähestytään pistettä, jossa HOPS- ja AHOT palvelut voivat hyödyntää Virran tietoja ja oikeita tutkintorakenteita.
Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop.

 

Rakettilaiset toivottavat kaikille hyvää Itsenäisyyspäivää, rauhaisaa Joulun aikaa sekä menestyksekästä Uutta Vuotta!

 

Voit lähettää palautetta uutiskirjeestä osoitteella raketti(at)csc.fi.              

 

RAKETTI-uutiskirje_10-2013

RAKETTI-hankkeen uutiskirje 10/2013, 8.10.2013

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat
 • Ohjausryhmä
 • Tietohallintoryhmä
 • Korkeakoulujen tietovaranto
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • Korkeakoulujen tietomalli
 • TIPTOP-projekti

******

Hankkeen tapahtumat

RAKETTI-KOKOA -osahankkeen yhteistyössä korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa järjestämä Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari järjestetään 10.10.2013 Kuopiossa.

RAKETTI-hanke ja CSC ovat mukana valtakunnallisilla korkeakoulujen IT-päivillä Tampereella 5.-6.11.2013. Osasto numeromme on 23, tervetuloa juttusille!

RAKETTI-hankkeen viestintää on uudistettu ja hankkeen www-sivujen tiedotus on siirretty Confluence wikiin: confluence.csc.fi/display/RAKETTI/. Wikistä löydät kaikki uusimmat uutiset, pöytäkirjat ja raportit. Tervetuloa tutustumaan!

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

 

Tietohallintoryhmä

Tietohallinto-ohjausryhmän kokouksessa 2.9.2013 oli esillä OPH:n katsaus KSHJ -uudistukseen sekä OID -palveluun. Tietohallinto-ohjausryhmä pitää tärkeänä selvittää OID -yksilöintipalvelun laajentamista muuhunkin kuin oppijan palveluita koskevaan käyttöön siten, että korkeakoulu voisi hyödyntää yksilöintiä sisäisessä arkkitehtuurissaan.

Uudistunut ja entistä laajempi BencHEIT -kysely on lähdössä korkeakouluille viikolla 42.  

 

Korkeakoulujen tietovaranto (VIRTA)

Korkeakoulujen tietointegraatiot valtakunnallisen tietovarannon toteutukseen liittyen ovat nyt testausvaiheessa jo yli puolella korkeakouluista. Tavoite on edelleen saada kaikki toteutukset mahdollisimman pitkälle valmiiksi marraskuun loppuun mennessä. Integraatioiden täyden valmiuden takaraja on 31.3.2014.

Valmistelu Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon tietosisällön käytön laajentamiseksi koskemaan viranomaistietovirtoja on aloitettu. Ensimmäisinä työstetään Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruiden toteuttamista suoraan tietovarannon tietosisällöstä. Seuraavaksi valmistellaan OKM:n suorien opintopisteiden tiedonkeruiden korvaamista eli valtakunnallisen tietovarannon ja Vipunen.fi -palvelun integraatiota, mikä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 alussa. Lisäksi valmistellaan viranomaisen valvomia pätevyyksiä koskevien tietojen keräämisen laajentamista koskemaan Valviran keräämiä tietoja. Työtä tehdään Valviran Terhikki-rekisterijärjestelmän uudistuksen edistymisen mukana. Vuoden 2014 aikana toteutetaan lisäksi opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvien tiedonkeruiden malli, jonka avulla voitaisiin toteuttaa vuonna 2016 kerättävät uudet, entistä tarkemmat Tilastokeskuksen (Euroopan Unionin tilastoviranomaisen) edellyttämät tiedot.

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

Synergiaryhmän työpaja järjestetään 16.-17.10. Helsingin yliopistolla. Työpajan ensimmäisenä päivänä tarkastetaan ja viimeistellään korkeakoulujen tietomallin haku & valintaosuuden uudistusehdotuksia. Jälkimmäisen päivän aamuna pureudutaan Oulun työpajassa aloitettuun palvelut ja prosessit -ristiintaulukointiin ja työstetään 18.9. etäkokouksessa hyväksytyille prosesseille kuvaustekstit. Viimeisessä sessiossa käsitellään RAKETTI-Tietohallintoryhmän antaman toimeksiannon mukaisesti opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjausmenettelyitä ja tilastointia. Työpajan ohjelma ja materiaalit sekä ilmoittautuminen.

Synergiaryhmän seuraavat etäkokoukset ovat 12.11. ja 18.12. Kaksipäiväiset työpajat järjestetään 16.-17.10. Helsingissä ja 3.-4.12. Vaasassa. Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.

Osahankkeen ohjausryhmä piti syksyn ensimmäisen kokouksensa 24.9.2013. Ohjausryhmä painotti osahankkeen resursseja opiskelijaksi-ilmoittautumispalvelun projektoinnin läpivientiin. Syyskauden seuraavat kokoukset ovat 25.10. ja 28.11.

Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun projektointisuunnitelma on lähetetty korkeakouluille ja sidosryhmille lausuntokierrokselle. Lausuntoaikaa on 1.11. asti.

Opintopolkuryhmän ensimmäinen työpaja järjestetään 11.10.2013 Helsingin yliopistolla. Työpajan aiheina ovat koulutustarjonta ja siihen liittyvät tietomalliasiat.

Integraatioryhmä järjesti kokouksen korkeakoulujen tietomallista ja sen kehittämisestä korkeakoulujen sovelluskehittäjien tarpeisiin 26.9.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

TUTKI-julkaisutiedonkeruuseminaarissa 18.9.2013 käsiteltiin vuoden 2012 julkaisutietojen keruussa esille tulleita haasteita ja kehittämiskohteita. Seminaariin osallistui paikan päällä n. 45 ja etänä 35 henkilöä. Esityskalvot täällä.

TUTKI-tietomallityöryhmä päätti, että se keskittyy loppukaudella asiantuntijatehtävien luokitteluun. Muiden käsitteiden osalta mallintamista voidaan jatkaa tulevaisuudessa sitten, kun niille esiintyy konkreettisia tietotarpeita ja käyttötarkoituksia. Lisäksi työryhmä tekee ehdotuksen Synergiaryhmälle ja KOKOA-koordinaatioryhmälle ”organisaatio”-yläkäsitteen lisäämisestä korkeakoulujen tietomalliin.

Tietomallityöryhmän 8.11.2013 järjestettävässä workshopissa käsitellään tutkimuksen asiantuntijatehtäviin liittyvien käsitteiden määrittelyä sekä luokittelua.

Suomessa tehtävää tutkimushallinnon ja tietomalliyhteistyötä esitellään EuroCRISin membership meetingissä, joka järjestetään 16.-17.11.2013 Portossa, Portugalissa.

TUTKI-osahanke järjestää kick off -tilaisuuden korkeakoulujen yhteistyön käynnistämiseksi tutkimushallinnon alueella 14.1.2014 (paikka vielä avoin).

TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu 15.10. ja 4.12.

 

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö (KOKOA)

KOKOA-osahankkeen koordinaatioryhmä kokoontui 9.9. ja keskusteli kokonaisarkkitehtuurityön tilanteesta. Koordinaatioryhmää keskustelutti erityisesti tapa, jolla kokonaisarkkitehtuurityötä, yhteistä infrastruktuuria  ja yhteisiä IT-palveluita ohjataan RAKETTI-hankekauden jälkeen.

Merkillepantavaa korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityössä tällä hetkellä:

 • Tapani Kella kiertää korkeakouluja syksyn 2013 aikana KOKOA-osahankkeen toimeksiannosta ja keskustelee korkeakoulujen edustajien kanssa kokonaisarkkitehtuuriperiaatteista. Työn tavoitteena on rakentaa korkeakoululaitoksen yleiset KA-periaatteet korkeakoulujen lähtökohdista ja tarpeista käsin
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtien verkosto KA-SIG on järjestänyt kokonaisarkkitehdeille kolmesta erillisestä tapahtumasta muodostuvan koulutuskokonaisuuden. Kurssi on täynnä, mutta mikäli kysyntää löytyy, järjestettäneen ensi vuonna uusi vastaavantyyppinen koulutuskokonaisuus. Lisätietoja Jussi Koskivaaralta Helsingin yliopistosta (at helsinki piste fi).
 • VM on julkaissut tarjolla olevat kokonaisarkkitehtuurikoulutukset syksyn 2013 osalta. Nämä koulutukset ovat päivän mittaisia tietoiskuja, joita voi seurata paikan tai etänä.
 • Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) yhteydessä on aloittanut työnsä pysyvä kokonaisarkkitehtuurijaosto (JHKA-jaosto). Jaosto on laatinut toimintasuunnitelmaluonnoksen, joka löytyy jaoston wiki-sivuilta.

 

Korkeakoulujen tietomalli

RAKETTI-OPI:ssa Synergiaryhmän alainen Tietomalli-iskuryhmä työstää Koulutustarjonta-

osiota, sisältäen haun & valinnan aihealueet. Kokonaisuus on keskusteltavana Synergiaryhmän työpajassa 16.-17.10. Huomiota kiinnitetään myös Synergiaryhmän etäkokouksessa 18.9. hyväksyttyjen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen prosessien vaikutukseen tietomallityöhön.

RAKETTI-TUTKI on linjannut tietomallityön fokuksen asiantuntijatehtävien luokitteluun.

Tietomallityön yhtenä tavoitteena on lisäksi edistää korkeakoulujen tietomallin yhteentoimivuutta kansainvälisiin malleihin.

Korkeakoulujen tietomalli on yleinen käsite- ja loogisen tason tietosisältökuvaus.

 

TIPTOP-projekti

Tiptopin AHOT-palvelun prosessi ja käyttäjätarinat on tarkennettu ja ensimmäiset tuotokset saatu kehitysympäristöön. Viestintä-välilehden suunnittelu on edennyt ja HOPS:n kehitys jatkunut. Yhteistyö Peppi-projektin kanssa on aloitettu ja demoainestoa luotu Virta-testiympäristöön.

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop

 

--------------------------------------------

Voit lähettää palautetta uutiskirjeestä osoitteella soile.pylsy (at) csc.fi.

RAKETTI-uutiskirje_9-2013

RAKETTI-uutiskirje 9.2013
10.9.2013

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat
 • Tietohallintoryhmä
 • VIRTA-projekti
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen tietomalli
 • TIPTOP-projekti

* * *

Hankkeen tapahtumat

RAKETTI-hanke ja CSC ovat mukana valtakunnallisilla korkeakoulujen IT-päivillä Tampereella 5.-6.11.2013. Osasto numeromme on 23, tervetuloa juttusille!

RAKETTI-hankkeen tulosseminaari järjestettiin 30.8.2013 Helsingissä. Tulosseminaarin esitysmateriaalit ja ohjelmapolkujen tallenteet ovat  katsottavissa ovat wikissä. Kiitokset kaikille osallistujille!

RAKETTI-hankkeen viestintää on uudistettu ja hankkeen www-sivujen tiedotus on siirretty Confluence wikiin: confluence.csc.fi/display/RAKETTI/. Wikistä löydät kaikki uusimmat uutiset, pöytäkirjat ja raportit. Tervetuloa tutustumaan!

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

 

Tietohallintoryhmä

2.9.2013 kokouksessa Tietohallintoryhmä otti kantaa Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon jatkokehitysaihioihin.  Yhtenäisen näkemyksen mukaan tavoitteena on edistää ns. lakisääteisiä tarpeita palvelevia kokonaisuuksia, kuten opettajan pätevyystiedot, kansainvälinen liikkuvuus ja suorien tiedonkeruiden korvaaminen.

Lisäksi kokouksessa kuultiin OPH:n esitys KSHJ:stä ja oppijanumeron käyttöönotosta. Ryhmän kannanotoksi kirjattiin toive saada OID rekisteröintipalvelu laajempaan käyttöön kuin pelkästään opiskelijatietoihin liittyväksi.

 

VIRTA-projekti

Korkeakoulujen VIRTA-integraatiot etenevät siten, että syys-lokakuussa suurin osa korkeakouluista on testivaiheessa. Tilannekuva on nähtävissä täältä.

Palveluiden ja ohjelmistokomponenttien toteuttajille on avattu VIRTA testiympäristö 30.8.2013. Palvelu tarjoaa samat lukurajapinnat kuin tuotantoon tuleva Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Lisätietoja: virta@csc.fi.

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

Synergiaryhmän syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 18.9.2013 päivitetään tuttuun tapaan tilannekuvaa Opintopolku-kokonaisuuteen liittyen ja kuullaan alaryhmien ajankohtaisista asioista. Lisäksi luvassa on ARKKI-työssä syntyneiden, kevään viimeisessä työpajassa päivitettyjen pääprosessien viimeistely ja hyväksyminen. Uutena toimeksiantona Synergiaryhmältä on pyydetty näkemystä passiivirekisterien suhteutumisessa korkeakoulujen rahoitukseen. Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.

Osahankkeen alle on perustettu Opintopolkuryhmä, jonka tarkoituksena on organisoida yhteistyötä OPH:n ja korkeakoulujen välillä sekä seurata ja päivittää tilannetta korkeakoulujen tehtävien osalta. Ryhmän on tarkoitus mm. selvittää, mitä toimenpiteitä korkeakouluilta vaaditaan KSHJ:hin liityen (esimerkiksi tietovirrat, tiedonsiirrot, rajapinnat jne.), ja millä aikataululla toimenpiteet on tehtävä. Lisätietoa ja ilmoittatuminen Opintopolkuryhmän sivulla.

Osahankkeen ohjausryhmä kokoontuu syyslukukaudella kolmesti; 24.9., 25.10. ja 28.11.

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyön verkostot sopivat syksyn aikana RAKETTI-OPI-osahankkeessa syntyneiden yhteistyörakenteiden ja tukipalveluiden jatkosta ja ohjausrakenteesta hankekauden  jälkeen. Verkostot kokoontuivat keskustelemaan asiasta ja jatkotoimista 30.8.2013. Yksi ehdotetuista ohjausrakennevaihtoehdoista on korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän perustaminen. CSC koostaa käydyn keskustelun pohjalta verkostojen yhteyshenkilöille kommentoitavaksi ehdotuksen hankekauden jälkeisestä organisoitumisesta syyskuun aikana.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

TUTKI-julkaisutiedonkeruuseminaari järjestetään 18.9.2013 (HTC Keilaniemi, Espoo). Ilmoittautumisaika päättyy 11.9.2013. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Tutkijan identifiointi -kyselyyn vastasi 13 yliopistoa ja 22 ammattikorkeakoulua. Kyselyn kooste löytyy täältä.

Tietomallityöryhmän toinen väliraportti on julkaistu ja löytyy täältä. Raportissa on hahmoteltu tutkimushallinnon alueen käsitteitä ja niiden yhteyksiä sekä niihin liittyviä luokituksia. Työryhmän loppuraportti valmistuu joulukuussa. Aiheesta järjestetään kaikille korkeakouluille suunnattu workshop myöhemmin syksyllä (ajankohta vielä avoin).

TUTKI-ohjausryhmä päätti kokouksessaan 4.9., että vuoden 2013 loppupuolella järjestetään kick off -tilaisuus korkeakoulujen yhteistyön käynnistämiseksi tutkimushallinnon alueella.

TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu syksyn aikana vielä kaksi kertaa: 15.10. ja 4.12.

 

Korkeakoulujen tietomalli

RAKETTI-OPI:ssa Synergiaryhmän alainen Tietomalli-iskuryhmä työstää Koulutustarjonta-osiota, sisältäen haun & valinnan aihealueet. Lisäksi käsiteltävänä on koulutusluokituksen mallintaminen.

RAKETTI-TUTKI:ssa työn alla ovat asiantuntijatehtävät, muut tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuotokset, sekä tutkimushanke/projekti ja tutkimusinfrastruktuurit. On pohdittu mm. geneerisen Organisaatio-käsitteen lisäämistä mallin selkeyttämiseksi.

Tavoitteena on lisäksi edistää yhteentoimivuutta kansainvälisiin malleihin.

Mallinnustyön lähtökohtana on säilyttää käsitetaso joustavana ja mahdollisimman yhtenäisenä korkeakoulujen välillä. Koodistotaso on erillinen tasonsa, jolla otetaan kantaa ilmentymiin ja yksityiskohtiin.

Korkeakoulujen tietomalli on yleinen käsite- ja loogisen tason tietosisältökuvaus.

 

TIPTOP-projekti

Tiptopin Release 0.3 on julkaistu. HOPS-puolen sisällöstä on myös tehty esittelyvideo, jonka voi ladata Tiptopin wikisivuilta. Syksyn kehitystyön tavoitteet HOPS:n ja AHOT:n suhteen on määritelty. Tiptopin demotarinan ensimmäinen versio on valmistunut.

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop

 

* * *

Uutiskirjeen on koostanut:

Soile Pylsy
soile.pylsy(at)csc.fi

 

RAKETTI-uutiskirje_8-2013

RAKETTI-uutiskirje 8.2013

13.8.2013

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat ja viestintä
 • Ohjausryhmä
 • Tietohallintoryhmä
 • VIRTA-projekti
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • Korkeakoulujen tietomalli
 • Tietovarastoinnin kehittäminen
 • TIPTOP-projekti

***

Hankkeen tapahtumat ja viestintä

RAKETTI-hankkeen tulosseminaari järjestetään 30.8.2013 klo 12-15.30 Finlandia-talossa Helsingissä. Tulosseminaari järjestetään kahtena vaihtoehtoisena ohjelmapolkuna: Tutkimushallinnon polku sekä Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen polku. Lisätietoa seminaarista sekä ilmoittautuminen ovat wikissä. Ilmoittautuminen päättyi 5.8. mutta seminaareja voi seurata etänä verkosta.

RAKETTI-hankkeen viestintää on uudistettu ja hankkeen www-sivujen tiedotus on siirretty Confluence wikiin: confluence.csc.fi/display/RAKETTI/. Wikistä löydät kaikki uusimmat uutiset, pöytäkirjat ja raportit. Tervetuloa tutustumaan!

Ennakkotietoa: RAKETTI-hanke ja CSC ovat mukana valtakunnallisilla korkeakoulujen IT-päivillä Tampereella 5.-6.11.2013.

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

 

Tietohallintoryhmä

Tietohallintoryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2.9.2013, jolloin asialistalla on RAKETTI-VIRTA -projektin ohjauksen lisäksi tilannekatsaukset BencHEIT:sta ja CSC:n asiakasohjauksen kehittämisestä, sekä esittelyt KSHJ- uudistuksesta sekä Tilastokeskuksen tiedonkeruiden kokonaistilanteesta.

 

VIRTA-projekti

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan syksystä 2014 lähtien yhteishaussa. Tasavallan presidentin on vahvistanut 28.6.2013 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintojen uudistamista koskevat lakimuutokset, jotka tulevat voimaan vuoden 2014 alusta lukien. Opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettuun lakiin lisätään uuden yhteishaku- ja valintajärjestelmän edellyttämät korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa koskevat säännökset. Lait tulevat voimaan 1.1.2014. Lisätietoja täältä.

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

OPI-osahanke kutsuu opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöverkostot 30.8.2013 tapaamiseen, jossa sovitaan suuntaviivoista osahankkeessa syntyneen yhteistyön jatkamiseksi RAKETTI-hankekauden jälkeen.

Osahankkeen ohjausryhmä kokoontuu syyslukukaudella kolmesti; 9.9., 28.10. ja 28.11.

Synergiaryhmä sopi 6.6.2013 etäkokouksessaan syyskaudelle työpajat 16.-17.10. ja 3.-4.12. sekä etäkokoukset 18.9., 12.11. ja 18.12. Ryhmän tapaamiset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella tehtyä arkkitehtuurityötä jatketaan syyslukukaudella ja tulokset kootaan yksiin kansiin. Tutustu osahankkeessa tuotettuihin yhteentoimivuuden tukimateriaaleihin.

Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteisen määrityskirjaston suunnittelu ja toteutus polkaistaan käyntiin elokuussa.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

Tietomallityöryhmä on selvittänyt korkeakoulujen tietomallin ja eurooppalaisen CERIF-tietomallin yhteensopivuutta, koonnut yhteen korkeakoulujen ja CERIFin käyttämiä luokituksia sekä priorisoinut kansallisen tietomallin kehittämiskohteita tutkimuksen osalta. Työryhmä luovuttaa väliraportin TUTKI-ohjausryhmälle elokuun loppuun mennessä.

Tutkijan identifiointi -kyselyllä selvitetään korkeakoulujen valmiuksia ja näkökulmia kansallisen tason tutkijaidentifiointiin. Vastausaikaa kyselyyn on 16.8. asti. Kyselyn tuloksia esitellään RAKETTI-tulosseminaarissa 30.8.

TUTKI-julkaisutiedonkeruuseminaari järjestetään keskiviikkona 18.9. (HTC Keilaniemi, Espoo). Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

TUTKI-ohjausryhmä kokoontuu syksyllä 4.9., 15.10. ja 4.12.

 

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö

Raketti-hanke ostaa Tapani Kellan (JY) asiantuntijatyötä korkeakoululaitoksen arkkitehtuuriperiaatteiden koostamista varten. Työ valmistuu syksyn 2013 aikana.

KOKOA-koordinaatioryhmä kokoontuu 9.9. ja 1.11.

Pekka Linna (CSC) on palannut opintovapaalta ja ottaa KOKOA-koordinaattorin tehtävät hoitaakseen.

 

Korkeakoulujen tietomalli

KOKOA-koordinaatioryhmän hyväksymä toimintamalli korkeakoulujen tietomallin hallintaan julkaistiin 11.7.2013. Asiakirja on saatavilla Eduunista KOKOA-koordinaatioryhmän sivuilta  https://tt.eduuni.fi/sites/raketti/kokoa/SitePages/Home.aspx kohdasta ”Yleiset materiaalit” sekä myös sivulta https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=34144419.

Synergian alaisen tietomalli-iskuryhmän työskentely on käynnistynyt kesän jälkeen. Työn alla on erityisesti korkeakoulujen tietomallin haku- ja valintaosuus sekä lisäksi tietomallin vaikuttavuuden lisääminen eri kohderyhmille.

Tutkimuksen tietomallityö etenee TUTKI-ohjausryhmän toimeksiannon mukaisesti. https://confluence.csc.fi/display/tutki.

Tietomallityöhön on kohdennettu lisää resursseja; Suvi Remes (suvi.remes(at)csc.fi) on aloittanut CSC:llä 24.6.

Korkeakoulujen tietomalli on saatavilla osoitteesta http://tietomalli.csc.fi/

 

Tietovarastoinnin kehittäminen

Tietovarastofoorumi kokoontuu syyskaudella kahdesti: 29.8. Espoossa ja 5.11. IT-päivien yhteydessä Tampereella. Näiden tapaamisten lisäksi järjestetään 25.10. pääkaupunkiseudulla Tietovarasto-aiheinen seminaari. Näiden tapahtumien tarkemmat tiedot löytyvät Raketti-sivuilta: https://confluence.csc.fi/display/RAKETTI/Tietovarastoforum

 

TIPTOP-projekti

Tiptopin Release 0.3 viimeisteltiin kesän aikana ja testataan parhaillaan. Julkaistaan elokuun aikana ja sisältää ROS ja HOPS-palveluita. AHOT-palvelun kehitys on alkamassa.

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop.

 

* * *

Uutiskirjeen on koostanut:

Soile Pylsy, soile.pylsy(at)csc.fi

RAKETTI-uutiskirje_6-2013

RAKETTI-uutiskirje 6.2013
4.6.2013

Sisältö:

 • Hankkeen tapahtumat
 • Ohjausryhmä
 • Tietohallintoryhmä
 • VIRTA-projekti
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • TIPTOP-projekti

* * * *

Hankkeen tapahtumat

RAKETTI-hankkeen tulosseminaari järjestetään 30.8.2013 klo 12-15.30 Finlandia-talossa Helsingissä. Tulosseminaari järjestetään kahtena vaihtoehtoisena ohjelmapolkuna: Tutkimushallinnon polku sekä Opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueen polku. Lisätietoa seminaarista sekä ilmoittautuminen ovat wikissä. Ilmoittautuminen päättyy 5.8. klo 10.

Ennakkotietoa: RAKETTI-hanke ja CSC ovat mukana valtakunnallisilla korkeakoulujen IT-päivillä Tampereella 5.-6.11.2013.

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

RAKETTI-hankekauden jälkeiseen aikaan valmistautuessa ja CSC:n verkkosivu-uudistukseen mukautuessa RAKETTI-verkkkosivuja on alettu siirtämään ja arkistoimaan wikiin. Uusi verkkosivuilme julkaistaan syksyllä, ja vanha verkkosivusto raketti.csc.fi toimii normaalisti. Wikisivusto on jo otettu käyttöön materiaalin julkaisupaikkana, ja muun muassa hankkeen ohjausryhmän ja KOKOA-osahankkeen pöytäkirjat sekä julkaistut uutiskirjeet on siirretty wikiin. Wikisivustoa voit selata osoitteessa: https://confluence.csc.fi/display/RAKETTI/.

RAKETTI-uutiskirje lähtee kesälomalle eikä ilmesty heinäkuussa. Seuraava uutiskirje ilmestyy jälleen 13.8.2013. Rakettilaiset toivottavat kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

 

Tietohallintoryhmä

27.5.2013 kokoontunut ryhmä on työstänyt OKM:n johdolla dokumenttia: “OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden korkeakoululähtöinen ohjaus ja korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin hallinta RAKETTI -hankkeen jälkeen”. RAKETTI-hankeen ohjausryhmä käsittelee asiaa 4.6.2013 kokouksessaan.

 

VIRTA-projekti

Ohjausryhmä päätti 27.5.2013 kokouksessaan selventää KSHJ:n viivästymisen vaikutusta projektiin. Päätöksen mukaisesti  31.3.2014 on ehdoton takaraja korkeakoulujen tiedonsiirtojen tuotantovalmiudelle. Korkeakoulukohtaisen toteutusten edistymisen tilanteen voi tarkistaa täältä.  

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon jatkokehitysaihioita on koottu sekä Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen –muistiosta, että OPI Synergiaryhmän piiristä esiin tulleista korkeakoulujen tarpeista.  OKM on priorisoinut 27.5. 2013 ohjausryhmälle esitetyt jatkokehitysaihiot, ja ohjausryhmä esittää omat näkemyksensä ja mahdolliset täydennykset 9.6.2013 mennessä.  Tavoitteena on tehdä tärkeimmistä kehitysaihioista tarkemmat esiselvitykset syksyn 2013 alkupuolella.

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

Synergiaryhmän kevään viimeinen etäkokous järjestetään 6.6.2013. Ohjelmassa mm. ajankohtaiskatsaukset liitännöistä Opintopolkuun/KSHJ:hin, monien eri ryhmien ja projektien kuulumisia sekä Synergiaryhmän syyskauden aikatauluttaminen ja suunnittelu. Myös Integraatioryhmä etäkokoontuu 6.6.2013, jolloin ohjelmassa mm. Uninettin WebApp Park -arkkitehtuurin esittely sekä osahankkeen ohjausryhmältä saatujen tietoturvaan ja projektien tukemiseen liittyvien toimeksiantojen läpikäynti. Ryhmien kokoukset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.

OPI-osahankkeen ohjausryhmä muovasi tapaamisessaan 23.-24.5.2013 ehdotuksen RAKETTI-hankekauden jälkeiseksi organisoitumiseksi opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella. Ohjausryhmä ehdottaa, että yliopistojen OHA-forum, ammattikorkeakoulujen opintopäällikköverkosto, AAPA ja FUCIO perustavat yhteisen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän, joka ohjaa opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon asiantuntijoiden synergiaryhmää.

OPI-koordinaatio on kesälomalla 7.-23.6.2013. Kiireellisissä asioissa ota yhteys palveluosoitteeseen opi at csc.fi.

 

TUTKI ja sen liitännäishankkeet

TUTKI-ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 24.5.2013 mm. esiselvitystä tutkijan identifioinnoista kansallisella tasolla sekä TUTKI:n suuntaviivoja vuodelle 2014.

Tutkijan identifioinnin esiselvityksen ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja sekä käytössä olevia tutkijatunnisteita. Korkeakoulujen näkökulmia ja valmiuksia kartoitetaan kesäkuun aikana kyselyllä.

TUTKI-tietomallityöryhmän jäseniä perehtyi eurooppalaiseen CERIF-tietomalliin EuroCRIS Membership Meetingissä Bonnissa 13.–15.5.2013.

TUTKI-tietomallityöryhmässä kartoitetaan korkeakouluissa käytössä olevia määrittelyjä ja luokitteluja tutkimuksen alueen käsitteille. Aiheesta lähetettiin korkeakouluille kysely, jonka tuloksia käsitellään työryhmän seuraavassa kokouksessa 10.6.2013.

Ohjausryhmän pöytäkirjat ym. materiaaleja löytyy TUTKI:n wiki-sivustolta.

 

Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö

KOKOA-koordinaatioryhmä kokoontui 20.5. Kokouksessa käsiteltiin mm. laatuasiantuntijoiden ja KA-työtä tekevien tahojen yhteistoiminnan tiivistämistä. Tämän tiimoilta järjestetään syksyllä seminaari aiheesta. Myös julkisen hallinnon arkkitehtuurityötä tuetaan ja samalla määritellään korkeakoulujen käytettäväksi arkkitehtuuriperiaatteita tarkemmalla tasolla. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Raketti-sivuilla.

Korkeakoulujen dw-asiantuntijoiden vertaisverkoston Tietovarastofoorumin 5. tapaaminen järjestettiin Jyväskylän yliopiston tiloissa 29.5. Tilaisuudessa kuultiin esitykset Metropolian, Jyväskylän yliopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulujen tietovarastoratkaisuista, korkeakoulujen it-benchmarking-työstä, korkeakoulujen tietomallin referenssitoteutuksesta (tietokannan SQL-kielisistä luontilauseista), sekä Oraclen BI-työkaluista.

Tietovarastoforum-tilaisuuksien kalvoja tulee näkyviin osoitteeseen  https://confluence.csc.fi/display/TVF/Tietovarastoforum.

 

Korkeakoulujen tietomalli

Korkeakoulujen tietomallia ja siihen liittyviä koodistoja kehitetään työryhmissä esimerkiksi opintohallinnon ja tutkimustoiminnan alueella. Paraikaa kartoitetaan esimerkiksi tutkimusprojekteihin, tutkimusorganisaatioon, tutkimusinfrastruktuuriin, asiantuntijatehtäviin sekä tutkimustoiminnan tuotoksiin liittyviä eurooppalaisia ja kotimaisia metatietoja niiden harmonisoimiseksi ja viemiseksi tietomalliin.

* * * *

TIPTOP-projekti

Tiptopin ROS-palveluiden hälytyksiä suunniteltu ja toteutettu. AHOT-käyttöliittymäkuvat laadittu, ja HOPS-toiminnallisuudet muokattu uuden teknologiaratkaisun (HTML5) mukaisiksi. Projektissa valmistaudutaan Tiptop release 0.3 julkaisuun kesän jälkeen.

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: www.csc.fi/sivut/tiptop.

 

* * * *

Uutiskirjeen on koostanut:

Soile Pylsy, CSC, RAKETTI-hankkeen viestintä

 

RAKETTI-uutiskirje_5-2013

RAKETTI-uutiskirje 5.2013

7.5.2013

Sisältö

 • Hankkeen tapahtumat
 • Tietohallintoryhmä
 • VIRTA-projekti
 • OPI ja sen liitännäishankkeet
 • Yleiskuva Korkeakoulujen tietomallista
 • Korkeakoulujen tietomallin versio 2.1
 • TUTKI ja sen liitännäishankkeet
 • Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö
 • TIPTOP-projekti

* * * * *

Hankkeen tapahtumat

RAKETTI-hanke ja CSC ovat mukana AMK-päivillä Turussa 14.-15.5. Tervetuloa osastollemme keskustelemaan hankkeesta sekä noutamaan uusi tulos-esitteemme!

RAKETTI-tulosseminaari 2013 järjestetään elokuun lopussa tai syyskuun alussa. Tarkempi päivämäärä ja ohjelma  sekä ilmoittautuminen julkistetaan vielä toukokuun aikana.

Raketti-kalenterista löydät kaikki RAKETTI:in liittyvät kokoukset ja tapahtumat.

 

Tietohallintoryhmä

Korkeakoulujen IT johtajien 15.4. kokouksessa on valittu Turun yliopiston tietohallintopäällikkö Teemu Seesto uudeksi FUCIO pääsihteeriksi. Seesto aloittaa tehtävässään 1.8.2013 nykyisen pääsihteerin Ahti Planmanin jäädessä eläkkeelle.

 

VIRTA-projekti

VIRTA projekti etenee alkuperäisessä aikataulussaan KSHJ hankkeen aikataulun viivästymisestä riippumatta. Tavoite on että korkeakoulujen tiedonsiirrot on toteutettu vuoden 2013 aikana, ja testaukselle ja käyttöönotolle jää aikaa keväälle 2014 saakka.

Ohjausryhmän kokous pidetään 27.5.2013, jolloin asialistalla on mm. VIRTA jatkokehitysaihiot vuodelle 2014.

 

OPI ja sen liitännäishankkeet

 • Kevään kolmas Synergiaryhmän työpaja järjestetään 15.-16.5.2013 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Ensimmäisen päivän teemana ovat yhteentoimivuuden määritykset: 1) korkeakoulujen tietomallin haku- ja valinta -osuuden uudistaminen, 2) yhteisestä opetusmuotokoodistosta sopiminen ja 3) opiskelun ja opetuksen alueen palvelu- ja prosessitaulukon päivittäminen. Toisena työpajapäivänä työstetään kommentit kahteen  kokonaisuuteen: 4) IT-benchmarking-kyselyn (BencHEIT) kommentointi opiskelun ja opetuksen alueen järjestelmien näkökulmasta ja 5) opintotietojen tietosuojan käytännesäännöt -luonnoksen kommentointi. Materiaalit ja ilmoittautumisohjeet wikistä.
 • Synergiaryhmän kevään viimeinen etäkokous järjestetään 6.6.2013. Ryhmän kokoukset ovat avoimia kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille.
 • OPI-osahankkeen ohjausryhmä kokoontuu kaksipäiväiseen tapaamiseen 23.-24.5.2013 pohtimaan opiskelun ja opetuksen alueen tietohallinnon nyky- ja tavoitetilaa.
 • Opintopolku-kokonaisuuden käyttöönotto siirtyy korkeakoulujen osalta syksyyn 2014, minkä vuoksi myös toukokuulle suunniteltu korkeakoulujen KSHJ-hyväksymistestausryhmän seuraava testaustyöpaja on siirretty syksyyn 2013.
 • Ekosysteemiryhmä on saanut valmiiksi korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon liittyvien koodistojen selitetekstit. Lisätietoa koodistoista wikistä.
 • Kevään aikana Tampereen yliopistolta CSC:n versionhallintaan siirretty sähköinen tenttipalvelu kiinnostaa korkeakouluja. Palvelu on käytössä ja otetaan tällä hetkellä käyttöön yhä useammassa korkeakoulussa. Maaliskuun tietoturvaskannauksessa havaitut ongelmat on tutkittu ja ne korjataan mahdollisimman pian, jonka jälkeen korkeakouluilla on saavissa korjatut ohjelmistot. Tämän jälkeen voidaan aloittaa uuden palvelun kehitys. Jos jokin korkeakoulu on kiinnostunut olemaan uuden palvelun kehityksen eturintamassa, pyydämme ottamaan yhteyttä Soile Pylsyyn: soile.pylsy(at)csc.fi. Lisätietoa projektiwikistä.
 • Korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja järjestelmäprojekteja teknisestä näkökulmasta edistävä Integraatioryhmä etsii joukkoonsa lisää opiskelun ja opetuksen alueella toimivia teknisiä asiantuntijoita. Integraatioryhmän seuraava etäkokous on kuun vaihteessa, jolloin ohjelmassa mm. Uninettin WebApp Park -arkkitehtuurin esittely sekä ryhmän toiminnan suunnittelua. Lisätietoa integraatioryhmästä wikistä.

 

Yleiskuva Korkeakoulujen tietomallista

Korkeakoulujen tietomallille on otettu käyttöön wiki-alue, jossa voidaan julkaista käyttäjäyhteisön tuottamaa epävirallista dokumentaatiota ja muuta aineistoa tietomalliin liittyen. Ensimmäisenä sisältönä wikissä on esillä yleiskuva Korkeakoulujen tietomallista, yleiskuvan avulla mallin kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa. Sivusto vaatii Haka-kirjautumisen ja löytyy osoitteesta confluence.csc.fi/display/RAKETTI/Tietomalli.


Korkeakoulujen tietomallin versio 2.1

Korkeakoulujen tietomallista on maaliskuun lopussa julkaistu uusi versio 2.1. Versiossa on neljä uutta kokonaisuutta, joiden sisällyttämisestä tietomalliin KOKOA-koordinaatioryhmä päätti 21.3.2013.

 • Henkilön ja Maan yhdistäminen Henkilön Maa, sekä Maan rooli -käsitteillä; näin voidaan ilmaista esimerkiksi kaksoiskansalaisuuksia. Samassa yhteydessä merkitään vanhentuneiksi (kaavioissa punaisella värillä) Maan ja Henkilön aiemmin yhdistäneet yhteydet roolinimillä Kansalaisuus ja Kotimaa.
 • Opiskeluoikeusjaksoon voi nyt liittyä pätevyyksiä. Tieto johdetaan Koulutuksen tuottama pätevyys -tiedoista.
 • Monikielisyyden tukea on parannettu. Rakenteen avulla mille tahansa tietomallin attribuutille (tietokantatason sarakkeelle) voidaan antaa arvoja millä tahansa kielellä.
 • Ruotsinkielisiä käännöksiä on lisätty tietomalliin Glossary Group -työryhmän työn tuloksena.

Lisäksi tietomallin julkaisussa tuodaan nyt aiempaa selkeämmin esiin termien synonyymit sekä ruotsinkieliset käännökset.

Tietomalli, tietomallista johdetun tietokannan luontilauseet, muutoshistoria, sekä xmi- ja Visual Paradigm -tiedostot julkaistaan osoitteessa tietomalli.csc.fi.


TUTKI ja sen liitännäishankkeet

 • TUTKI-tietomallityöryhmän työtä jatketaan selvittämällä tarkemmin, kuinka CERIF-tietomallin käsitteet ja niiden alaluokitukset vastaavat suomalaisten yliopistojen tarpeita ja priorisoimalla korkeakoulujen kansallisen tietomallin kehittämiskohteet tutkimuksen osalta. Väliraportti TUTKI-ohjausryhmälle valmistuu elokuun 2013 loppuun mennessä.
 • Julkaisufoorumi-luokitusta täydennetään syksyllä 2013, jolloin asiantuntijapaneelit arvioivat tasolle 1 lisättäviä julkaisukanavia. Aiemmin luokittelemattomia  kanavia voi ehdottaa Julkaisufoorumin ehdotussivulla 31.5.2013 asti. Ehdotussivulla voi lisäksi esittää tasoluokitusta koskevia muutosehdotuksia sekä korjauksia tai täydennyksiä bibliografisiin tietoihin.
 • Kansalliskirjaston Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyviksi! -seminaarissa 25.4.2013 esiteltiin mm. Artikkelitietovaranto-hanketta (ARTIVA) , hankkeessa kehitettävää ARTO-tietokannan uutta syöttölomaketta, TSV:n tiedekustantajille suuntaamaa kyselyä ja OKM:n julkaisutiedonkeruuta.


Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityö

 

* * * *

TIPTOP-projekti

Tiptop-projektissa tuotetaan oppijoille (ja ohjaustahoille) kansallinen, korkeakouluriippumaton malli palvelukokonaisuudesta, joka edistää oppijoiden opintoihin kiinnittymistä, opintojen etenemistä ja tutkintojen loppuun suorittamista. Koulutus- ja opetustarjonnan tarkastelupalvelu tarjoaa oppijalle mahdollisuuden tarkastella koulutusta tutkinto- ja korkeakoulurajojen yli. Lisätietoa: ww.csc.fi/sivut/tiptop.

 

* * * * *

Uutiskirjeen on koostanut:

Soile Pylsy, soile.pylsy(at)csc.fi