TIEDONKERUULOMAKE 1: Tuloslaskelma ja sitä täydentävät tiedot
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
AmmattikorkeakouluTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXLiikevaihto (tarkempi erottelu BN- CG) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)Valmistus omaan käyttöön (+)Toiminnan muut tuototMateriaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumisetToiminnan muut kulutLiikevoitto/tappio
YhteensäAineet, tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikanaVarastojen lisäys (-) tai vähennys (+)Ulkopuoliset palvelutYhteensä Palkat ja palkkiotHenkilösivukulutEläkekulutMuut henkilösivukulutYhteensä Suunnitelman mukaiset poistotArvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistäVaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset
AmmattikorkeakouluTilikausiLiikevaihtoValmiiden tuotteiden varastojen lisaysValmistus omaan kayttoonToiminnan muut tuototMateriaalit ja palvelut yhteensaAineet tarvikkeet ja tavaratOstot tilikauden aikanaVarastojen lisays tai vahennysUlkopuoliset palvelutHenkilostokulut yhteensaPalkat ja palkkiotHenkilosivukulutElakekulutMuut henkilosivukulutPoistot ja arvonalentumiset yhteensaSuunnitelman mukaiset poistotArvonalentumiset pysyvien vastaavien hyodykkeistaVaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumisetToiminnan muut kulutLiikevoitto tappioAMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --0000000011
-- Valitse ---- Valitse --0000000012
Rahoitustuotot- ja kulut
AmmattikorkeakouluTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXWXYZAAABACADAEAFAG
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissäTuotot osuuksista omistusyhteistyöyrityksissäTuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksistaMuut korko- ja rahoitustuototArvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksistaArvonalenemiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereistaKorkokulut- ja muut rahoituskulutVoitto/tappio ennen satunnaisia eriä
Saman konsernin yrityksiltäMuiltaSaman konsernin yrityksiltäMuiltaSaman konsernin yrityksilleMuille
AmmattikorkeakouluTilikausiTuotot osuuksista saman konsernin yrityksissaTuotot osuuksista omistusyhteistyoyrityksissaTuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista sama konserniTuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista muiltaMuut korko ja rahoitustuotot sama konserniMuut korko ja rahoitustuotot muiltaArvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksistaArvonalenemiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereistaKorkokulut ja muut rahoituskulut sama konserniKorkokulut ja muut rahoituskulut muilleVoitto tappio ennen satunnaisia eria AMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --0021
-- Valitse ---- Valitse --0022
Satunnaiset erätTilinpäätössiirrot
AmmattikorkeakouluTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
Satunnaiset erät yhteensä Satunnaiset tuototSatunnaiset kulut Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja verojaPoistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)RahastosiirrotTuloverotMuut välittömät verotTILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
AmmattikorkeakouluTilikausiSatunnaiset erat yhteensaSatunnaiset tuototSatunnaiset kulut Voitto tai tappio ennen tilinpaatossiirtoja ja verojaPoistoeron lisays tai vahennysVapaaehtoisten varausten lisays tai vahennysRahastosiirrotTuloverotMuut valittomat verotTilikauden voitto tai tappioAMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --000031
-- Valitse ---- Valitse --000032
Liikevaihdon erittely
AmmattikorkeakouluTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBI
OKM:n perusrahoitus (ml. strategiarahoitus) Tuet ja avustukset Maksuasetuksen perusteella perityt maksut Muu liikevaihto
JulkisyhteisötMuu kotimainen rahoitusUlkomainen rahoitus
AkatemiaTekesMuu OKMSosiaaliturvarahastotMuu valtio (pl. Tekes, Akatemia, Sosiaaliturvarahastot ja muu OKM)Kunnat ja kuntayhtymätVoittoa tavoittelemattomat yhteisöt (kirkot, säätiöt, puolueet, rahastot)Kotimaiset yrityksetKotimaiset rahoituslaitoksetKotitaloudetEU-rahoitusEuroopan Unionin maat, yritysrahoitusEuroopan Unionin maat, muu rahoitusMuut ulkomaat, yritysrahoitus Muut ulkomaat, muu rahoitus
AmmattikorkeakouluTilikausiOKM perusrahoitusAkatemiaTekesMuu OKMSosiaaliturvarahastotMuu valtioKunnat ja kuntayhtymatVoittoa tavoittelemattomat yhteisotKotimaiset yrityksetKotimaiset rahoituslaitoksetKotitaloudetEU rahoitusEU maat yritysrahoitusEU maat muu rahoitusMuut ulkomaat yritysrahoitus Muut ulkomaat muu rahoitusMaksuasetuksen perusteella perityt maksut Muu liikevaihtoAMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --041
-- Valitse ---- Valitse --042