TIEDONKERUULOMAKE 2: Tase ja sitä täydentävät tiedot
Vastaavaa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQ
PYSYVÄT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT Vastaavaa yhteensä, summa sarakkeista C-AP
Ammattikorkeakoulu Tilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXAineettomat hyödykkeetAineelliset hyödykkeetSijoituksetOmakatteisten rahastojen varat, sarakkeet CK+CO+CP (alhaalla)Vaihto-omaisuusPitkäaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetRahoitusarvopaperitRahat ja pankki-saamiset
KehittämismenotAineettomat oikeudetLiikearvoMuut pitkävaikutteiset menotEnnakkomaksutMaa- ja vesialueetRakennukset ja rakennelmatKoneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeetEnnakkomaksut ja keskeneräiset hankinnatOsuudet saman konsernin yrityksissäSaamiset saman konsernin yrityksiltäOsuudet omistusyhteys-yrityksissäSaamiset omistusyhteys-yrityksiltäMuut osakkeet ja osuudetMuut saamisetAineet ja tarvikkeetKeskeneräiset tuotteetValmiit tuotteet/ tavaratMuu vaihto-omaisuusEnnakkomaksutMyyntisaamisetSaamiset saman konsernin yrityksiltäSaamiset omistusyhteys-yrityksiltäLainasaamisetLaskennalliset verosaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetMyyntisaamisetSaamiset saman konsernin yrityksiltäSaamiset omistusyhteys-yrityksiltäLainasaamisetLaskennalliset verosaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetOsuudet saman konsernin yrityksissäMuut osakkeet ja osuudetMuut arvopaperit
AmmattikorkeakouluTilikausiKehittamismenotAineettomat oikeudetLiikearvoMuut pitkavaikutteiset menotEnnakkomaksutMaa- ja vesialueetRakennukset ja rakennelmatKoneet ja kalustoMuut aineelliset hyodykkeetEnnakkomaksut ja keskeneraiset hankinnatOsuudet saman konsernin yrityksissaSaamiset saman konsernin yrityksiltaOsuudet omistusyhteysyrityksissaSaamiset omistusyhteysyrityksiltaMuut osakkeet ja osuudetMuut saamisetOmakatteisten rahastojen varatAineet ja tarvikkeetKeskeneraiset tuotteetValmiit tuotteet ja tavaratMuu vaihto-omaisuusEnnakkomaksutP MyyntisaamisetP Saamiset saman konsernin yrityksiltaP Saamiset omistusyhteysyrityksiltaP LainasaamisetP Laskennalliset verosaamisetP Muut saamisetP SiirtosaamisetL MyyntisaamisetL Saamiset saman konsernin yrityksiltaL Saamiset omistusyhteysyrityksiltaL LainasaamisetL Laskennalliset verosaamisetL Muut saamisetL SiirtosaamisetR Osuudet saman konsernin yrityksissaR Muut osakkeet ja osuudetR Muut arvopaperitRahat ja pankkisaamisetVastaavaa yhteensaAMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --00011
-- Valitse ---- Valitse --00012
Vastattavaa
ASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECF
OMA PÄÄOMATILINPÄÄTÖSSIIRTYMÄT JA PAKOLLISET VARAUKSETVIERAS PÄÄOMA Vastattavaa yhteensä, summa sarakkeista BA-CE (summan tulee olla sama kuin sarakkeessa AQ)
AmmattikorkeakouluTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXOsakepääomaArvonkorotus-rahastoKäyvän arvon rahastoOmakatteiset rahastotMuut sidotut rahastotSijoitetetun vapaan pääoman rahastoMuu oma pääomaOma pääoma yhteensä, summa sarakkeista AS-AZTilinpäätös-siirtojen kertymä (Poistoero)Pakolliset varauksetPitkäaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma
Edellisten tilikausien voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)EläkevarauksetVerovarauksetMuut pakolliset varauksetPääomalainatJoukkovelkakirja-lainatVaihtovelkakirja-lainatLainat rahoituslaitoksiltaEläkelainatSaadut ennakotOstovelatRahoitusvekselitVelat saman konsernin yrityksilleVelat omistusyhteysyrityksilleLaskennaliset verovelatMuut velatSiirtovelatPääomalainatJoukkovelkakirja-lainatVaihtovelkakirja-lainatLainat rahoitus-laitoksiltaEläkelainatSaadut ennakotOstovelatRahoitusvekselitVelat saman konsernin yrityksilleVelat omistusyhteys-yrityksilleLaskennaliset verovelatMuut velatSiirtovelat
AmmattikorkeakouluTilikausiOsakepaaomaArvonkorotusrahastoKayvan arvon rahastoSidotut rahastot omakatteisetSidotut rahastot muutSijoitetetun vapaan paaoman rahastoMuu oma paaomaMuu oma paaomaOma paaoma yhteensaTilinpaatossiirtojen kertymaPakolliset varaukset elakevarauksetPakolliset varaukset verovarauksetPakolliset varaukset muutP PaaomalainatP JoukkovelkakirjalainatP VaihtovelkakirjalainatP Lainat rahoituslaitoksiltaP ElakelainatP Saadut ennakotP OstovelatP RahoitusvekselitP Velat saman konsernin yrityksilleP Velat omistusyhteysyrityksilleP Laskennaliset verovelatP Muut velatP SiirtovelatL PaaomalainatL JoukkovelkakirjalainatL VaihtovelkakirjalainatL Lainat rahoituslaitoksiltaL ElakelainatL Saadut ennakotL OstovelatL RahoitusvekselitL Velat saman konsernin yrityksilleL Velat omistusyhteysyrityksilleL Laskennaliset verovelatL Muut velatL SiirtovelatVastattavaa yhteensaAMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --00021
-- Valitse ---- Valitse --00022
Tilastokeskuksen tarkentavat tiedotArvonlisäverot
CKCLCMCNCOCPCQCRCS
Omakatteisten rahastojen varat
AmmattikorkeakouluTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXOmakatteisten rahastojen sijoitukset yhteensä (summa sarakkeista CL-CN)josta,Rahat ja pankki-saamisetMuut varatKompensoitavat perustoiminnan alv-menotSaadut alv-kompensaatiot Arvonlisäverosaatava/ -velka
Rahasto-osuudetMuut osakkeet ja osuudetMuut arvopaperit
AmmattikorkeakouluTilikausiOmakattteisten rahastojen sijoitukset yhteensaOmakatteisten rahastojen sijoitukset rahasto-osuudetOmakatteisten rahastojen sijoitukset muut osakkeet ja osuudetOmakatteisten rahastojen sijoitukset muut arvopaperitOmakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamisetOmakatteiset rahastot Muut varatKompensoitavat perustoiminnan alv-menotSaadut alv-kompensaatiot Arvonlisaverosaatava ja velka AMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --0031
-- Valitse ---- Valitse --0032