TIEDONKERUULOMAKE 6: Liiketoiminnan tuloslaskelma
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
AmmattikorkeakouluTilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXLIIKEVOITTO (-TAPPIO)
LIIKEVAIHTOValmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys tai vähennysValmistus omaan käyttöönLiiketoiminnan muut tuototMateriaalit ja palvelutHenkilöstökulutPoistot ja arvonalentumisetLiiketoiminnan muut kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavaratUlkopuoliset palvelutPalkat ja palkkiotHenkilöstösivukulutSuunnitelman mukaiset poistotArvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistäVaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset
Ostot tilikauden aikanaVarastojen lisäys tai vähennysEläkekulutMuut henkilöstösivukulut
AmmattikorkeakouluTilikausiLIIKEVAIHTOVARASTOJEN_LISAYS_TAI_VAHENNYSVALMISTUS_OMAAN_KAYTTOONLIIKETOIMINNAN_MUUT_TUOTOTMATERIAALIT_JA_PALVELUTAINEET_TARVIKKEET_JA_TAVARATOSTOT_TILIKAUDEN_AIKANAVARASTOJEN_LISAYS_TAI_VAHENNYSULKOPUOLISET_PALVELUTHENKILOSTOKULUTPALKAT_JA_PALKKIOTHENKILOSTOSIVUKULUTELAKEKULUTMUUT_HENKILOSTOSIVUKULUTPOISTOT_JA_ARVONALENNUKSETSUUNNITELMAN_MUKAISET_POISTOTARVONALENTUMISET_PYSYVAT_VASTAAVATARVONALENTUMISET_VAIHTUVAT_VASTAAVATLIIKETOIMINNAN_MUUT_KULUTLIIKEVOITTOAMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --0000011
-- Valitse ---- Valitse --0000012
WXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAU
Tilikauden vuosi Tilikausi 1.1.-31.12. 20XXVOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄVOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJATILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
Rahoitustuotot ja kulut (+/-)Satunnaiset erät (+/-)Tilinpäätössiirrot (+/-)TuloverotMuut välittömät verot
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissäTuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissäTuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksistaMuut korko- ja rahoitustuototArvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksistaArvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereistaKorkokulut ja muut rahoituskulutSatunnaiset tuototSatunnaiset kulutPoistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Saman konsernin yrityksiltäMuiltaSaman konsernin yrityksiltäMuiltaSaman konsernin yrityksilleMuille
AmmattikorkeakouluTilikausiRAHOITUSTUOTOT_JA_KULUTTUOTOT_OSUUKSISTA_KONSERNITUOTOT_OSUUKSISTA_OMISTUSYHTEISTYOYRITYKSISSATUOTOT_MUISTATUOTOT_SAMA_KONSERNITUOTOT_MUILTAMUUT_KORKOTUOTOTMUUT_KORKOTUOTOT_SAMA_KONSERNIMUUT_KORKOTUOTOT_MUILTAARVONALENTUMISET_PYSYVAT_VASTAAVATARVONALENTUMISET_VAIHTUVAT_VASTAAVATKORKOKULUT_JA_MUUT_RAHOITUSKULUTKORKOKULUT_SAMA_KONSERNIKORKOKULUT_MUILLEVOITTO_ENNEN_SATUNNAISIA_ERIASATUNNAISET_ERATSATUNNAISET_TUOTOTSATUNNAISET_KULUTVOITOT_ENNEN_TILINPAATOSSIIRTOJATILINPAATOSSIIRROTPOISTOERON_LISAYSVAPAAEHTOISTEN_VARAUSTEN_LISAYSTULOVEROTMUUT_VALITTOMAT_VEROTTILKAUDEN_VOITTOAMK_koodiOSARIVInro
-- Valitse ---- Valitse --000021
-- Valitse ---- Valitse --000022