Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittely

Hakemuksia käsitellään jatkuvasti. Hakemuksen puoltokäsittelyn kestoon vaikuttavat esimerkiksi oppimispalveluiden ja laitosten työtilanteet ja paikallaolo. Hakemus tulee toimittaa kotiyliopistoon puollettavaksi hyvissä ajoin ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä, mielellään viimeistään 4 viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Käsittelyaika on yleensä noin 2–3 viikkoa, mutta puoltokäsittely saattaa joskus viedä pidempäänkin. Varaa siis käsittelylle Aalto-yliopistossa riittävästi aikaa ennen kohdeyliopiston hakuajan umpeutumista!

Haettaessa käytetään sähköistä hakujärjestelmää, jos kohdeyliopisto sitä käyttää. Katso paperihakemusta käyttävät yliopistot sivulta Mitä on JOO-opiskelu?

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Jotta JOO-hakemusta voidaan puoltaa, tulee vähintään seuraavien edellytysten täyttyä.

Haettavat opinnot tulee hyväksyttää osaksi henkilökohtaista opintosuunnitelmaa hyvissä ajoin ennen hakuajan alkua. Opintoja ei voida puoltaa, elleivät ne sisälly HOPSiin. Ohjeita HOPSin tekemiseen ja sen vahvistamiseen saa omasta koulutusohjelmasta ja oman koulutusohjelman Into-sivuilta.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Kauppakorkeakoulun opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta. Haettavan kokonaisuuden tulee olla opintopistemäärältään vähintään yhtä laaja kuin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan merkitty sivuopintokokonaisuuden laajuus. Jos sivuopintokokonaisuuden laajuus kohdeyliopistossa on esim. 25 op ja opiskelija tarvitsee 30 op, hän voi valita 30 opintopisteen täyttymiseksi vielä jonkin ko. kokonaisuuteen soveltuvan kurssin. Vastaavasti jos kokonaisuuden laajuus onkin 32 op, voidaan opiskelijalle puoltaa koko 32 op. Kovin paljon kokonaisuuden ylittäviä opintoja ei kuitenkaan voida puoltaa.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Tekniikan alan korkeakoulujen opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta. JOO-opinnot voi sijoittaa tutkinnossa sivuaineeksi tai vapaasti valittaviin opintoihin. JOO-opintojen laajuus riippuu omasta koulutusohjelmasta tai pääaineesta ja sen sivuaineen tai vapaasti valittavien opintojen laajuudesta.

Edellytykset sivuopintokokonaisuuden puollolle (Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijat):

Haettavan kokonaisuuden tulee sopia opiskelijan tutkintoon, esimerkiksi sivuaineeksi tai vapaasti valittavien opintojen kokonaisuuteen. On suositeltavaa, että haettava kokonaisuus noudattaa kohdeyliopiston tarjoamaa kokonaisuutta.

Hakemuksen liitteet

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Puolto joustavalle opinto-oikeudelle on aina määräaikainen, ja se voidaan myöntää enintään kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Puollon pituuteen vaikuttaa esimerkiksi suunniteltujen opintojen määrä. Huomaa, että kohdeyliopiston antama lopullinen suoritusaika voi olla lyhyempi kuin Aalto-yliopiston alun perin puoltama aika!

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy lähettämisen jälkeen automaattisesti käsiteltäväksi oppimispalveluihin.

Paperinen JOO-hakemus toimitetaan oman korkeakoulun oppimispalveluihin. Kuoreen pyydetään merkitsemään, että kyseessä on JOO-hakemus.

Toimitusosoitteet:

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy automaattisesti kohdeyliopiston käsittelyyn, jos hakemusta on puollettu Aalto-yliopistossa kokonaan tai osittain. Kielteisen puoltopäätöksen perustelut ovat luettavissa järjestelmästä. Opiskelija saa sähköpostiinsa ilmoituksen, kun puoltoa koskeva päätös on tehty. Sähköisen hakemuksen tila ja käsittelyhistoria näkyvät järjestelmässä koko prosessin ajan. Kun hakemus on lähtenyt opiskelijalta eteenpäin, sitä ei voi enää itse muuttaa, vaan tarvittaessa on otettava yhteyttä oman korkeakoulun JOO-vastuuhenkilöön (ks. hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot).

Puollettu paperinen JOO-hakemus toimitetaan Aalto-yliopiston oppimispalveluista suoraan kohdeyliopistoon. Ellei hakemusta puolleta, se arkistoidaan oppimispalveluissa. Opiskelija saa aina erikseen tiedon sekä myönteisestä puoltopäätöksestä että mahdollisesta kielteisestä päätöksestä.

JOO-opintosuoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-suoritukset rekisteröidään Aalto-yliopiston suoritusrekisteriin normaalin hyväksilukumenettelyn mukaisesti: Aalto-yliopiston hyväksilukuohjeet. Omat JOO-suoritukset voi siirtää Aalto-yliopistoon toimittamalla omaan koulutusohjelmaan kohdeyliopiston virallinen opintosuoritusote ja vaaditut hyväksilukulomakkeet. Mikäli kyseessä on kohdeyliopiston tutkintovaatimusten mukainen sivuopintokokonaisuus, tarvitaan lisäksi kokonaisuusmerkintä. Paperisen opintosuoritusotteen voi korvata lähettämällä opinnot tiedoksi Aalto-yliopistoon Puro-nimisessä opintosuoritusten hakupalvelussa: https://puro.joopas.fi/puro/. Palveluun kirjaudutaan kotikorkeakoulun tunnuksella. 

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot


Insinööritieteiden korkeakoulu:

 • Opintokoordinaattori Virpi Riissanen
 • virpi.riissanen(at)aalto.fi
 • puh. 050 564 5495

Kauppakorkeakoulu:

 • Suunnittelija Aino Salminen
 • aino.2.salminen(at)aalto.fi

 • puh. 050 413 6414

Kemian tekniikan korkeakoulu

 • Kaisa Pulliainen
 • kaisa.pulliainen(at)aalto.fi
 • puh. 040 353 8116

Perustieteiden korkeakoulu

 • Opintokoordinaattori Sari Salmisuo
 • sari.salmisuo(at)aalto.fi
 • puh. 050 408 4540

Sähkötekniikan korkeakoulu

 • Suunnittelija Eeva Halonen
 • eeva.halonen(at)aalto.fi
 • puh. 050 327 9199

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

 • Suunnittelija Tuuli Asunmaa
 • tuuli.asunmaa(a)aalto.fi
 • puh. 050 470 8580