På den här sidan hittar du stegvisa anvisningar om hur du ansöker om flexibel studierätt. Processen omfattar skedena 1-6.

Kom ihåg

  • Studierätt ansöks med det elektroniska JOO-ansökningssystemet eller med JOO-ansökningsblanketten.
  • Du måste vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och bedriva studier vid ett annat universitet.
  • Reservera tillräckligt med tid för ansökningsprocessen. Universitetens ansökningstider för JOO-studier varierar, kontrollera därför tiderna i måluniversitetets JOO-anvisningar. Kontrollera också vilken ditt hemuniversitets tidtabell för att behandla förord är och skaffa hemuniversitets förord i god tid.
  • Du behöver först få ditt hemuniversitets förord för din ansökan. När ditt eget universitet (hemuniversitetet) förordar din ansökan, godkänner det dina planerade JOO-studier som en del av din examen samt förbinder sig att betala dina JOO-studier. Utan förord behandlas din ansökan inte vid det universitet för vilkas kurser du ansöker om studierätt (måluniversitetet).

1. Läs hemuniversitetets anvisningar

I anvisningarna hittar du information om hur man ansöker om att få avlägga JOO-studier och vilka bilagor som behövs, kriterier för att ansökan förordas, tidtabell för ansökningsbehandlingen och handledarnas kontaktuppgifter.

Många universitet kräver att sökande har en godkänd personlig studieplan för att ansökan ska förordas. JOO-studierna syftar till att stöda systematiska studier som leder till examen. Gör upp en personlig studieplan i det här skedet om ditt hemuniversitet förutsätter det.

Universitetsvisa anvisningar

2. Bekanta dig med JOO-kursutbudet

När du har läst ditt hemuniversitets anvisningar och gjort upp en stomme för sin studieplan och planerat in JOO-studier i din examen kan du bekanta dig med universitetens kursutbud. Sök kurser som passar in i din plan och specificera tidtabellen för dina JOO-studier utgående från universitetens utbud.

Studieutbud

3. Läs måluniversitetets anvisningar

Kontrollera vilka ansökningstiderna är vid det universitet som erbjuder de JOO-kurser du planerar att inkludera i din examen, vilka kriterierna för beviljande av studierätt är och vilken annan praxis som gäller.

4. Fyll i ansökningsblanketten och skaffa förord

Med en ansökningsblankett kan du ansöka om studierätt för kurser vid endast en fakultet/avdelning vid ett universitet. Om du samtidigt söker till flera universitet och/eller flera fakulteter/avdelningar vid samma universitet måste du fylla i flera ansökningsblanketter.

Lämna in den ifyllda blanketten med bilagor (t.ex. personlig studieplan, studieregisterutdrag) i god tid till ditt hemuniversitet.

Elektronisk ansökan

De flesta universiteten tillämpar redan det elektroniska JOO-ansökningssystemet. Genom att

haku.jooaps.fi

får du fram den elektroniska blanketten och kan fylla i den och skicka in den.

Den elektroniska ansökningsblanketten flyttas efter förordande från hemuniversitetet via systemet till måluniversitetet för handläggning. Du informeras per e-post i samband med de olika handläggningsfaserna och du kan också följa processen via det elektroniska systemet.

JOO-ansökningsblankett för utskrift

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet. Om du studerar vid något av universiteten här under eller ansöker om studierätt vid något av dem, ska du göra det på en pappersblankett.

  • Jyväskylä universitet
  • Lapplands universitet
  • Uleåborgs universitet
  • Östra Finlands Universitetet

5. Skaffa studierätt

Den elektroniska ansökningsblanketten flyttas efter förordande från hemuniversitetet via systemet till måluniversitetet för handläggning.

Om den förordade ansökan skickas till dig, skicka den vidare till måluniversitetet.

6. Så här inleder du studierna

Efter att du har fått studierätt ska du anmäla dig som studerande vid måluniversitetet och till de kurser du har valt. Information om hur man anmäler sig får du i studierättsbeslutet, av universitetets kontaktperson eller i måluniversitetets anvisningar.