Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet och tjänsten Joopas. Jyväskylä univesitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet och Östra Finlands Univesitetet JOO-studier hittar du studieguider.
De allmänna beskrivningarna är på finska eller svenska, dvs. på det språk på vilket universitetet har matat in uppgifterna i webbtjänsten


Aalto universitet

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Försvarshögskolan

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Helsingfors universitet

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Konstuniversitetet

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Svenska handelshögskolan

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Tammerfors tekniska universitet

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet (på finska)


Tammerfors universitet

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Vasa universitet

 Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Villmanstrands tekniska universitet

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet


Åbo Akademi

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet


Åbo universitet, humanistiska fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, juridiska fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, medicinska fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, pedagogiska fakulteten

 Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitet, språkcentret

Anvisningar för måluniversitet

Åbo universitetet, Åbo handelshögskola

Anvisningar för hemuniversitet | Anvisningar för måluniversitet