De flesta universiteten tillämpar redan det elektroniska JOO-ansökningssystemet. Genom att klicka här får du fram den elektroniska blanketten och kan fylla i den och skicka in den.

Alla universitet tillämpar dock inte det elektroniska systemet. Om du studerar vid något av universiteten här under eller ansöker om studierätt vid något av dem, ska du göra det på en pappersblankett.