Universiteten har två olika praxis för ansökan till JOO-studier

  • ansökan två gånger per år, då ansökningstiderna utgår 30.4 och 31.10, eller
  • fortlöpande ansökningstid, då ansökningarna behandlas kontinuerligt.

Om måluniversitetet följer de årliga ansökningstiderna, skall du senast den 30 april söka till studier som börjar följande höst och senast den 31 oktober till studier som börjar följande vår. Lämna in din ansökan till ditt hemuniversitet för förord i god tid innan ansökningstiden vid måluniversitetet går ut.

Om måluniversitetet har fortlöpande ansökningstid, skall du i god tid ansöka om hemuniversitetets förord och se till att din förordade ansökan hinner till måluniversitetet i tillräckligt god tid (t.ex. 1 1/2 månad) innan studierna börjar. Beakta också eventuella semestertider i tidtabellen.


Kontrollera på de egna webbsidorna särskilt ansökningstider och ansökningspraxis för kurser vid universitetens språkcentraler.