Ohje kotiyliopistona

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puoltokäsittely hoidetaan 1 kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Puoltokäsittely

Lappeenrannan teknillinen yliopisto käyttää sähköistä joo-hakujärjestelmää, kuten myös muut yliopistot, paitsi Itä-Suomen -, Lapin-, Oulun-, ja Jyväskylän yliopistot. Sähköiseen hakujärjestelmään kirjaudutaan Joopas-verkkopalvelussa osoitteessa https://haku.joopas.fi. yliopiston käyttäjätunnuksilla. Muihin kuin sähköistä hakujärjestelmää käyttäviin yliopistoihin haetaan edelleen JOOPAS-palvelusta (www.joopas.fi) tulostettavalla paperilomakkeella. Selvitä kohdeyliopiston hakuajat, tee ja lähetä hakemuksesi sähköisen joo-hakujärjestelmän kautta viimeistään 1 kk ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Lisää hakemuksesi liitteeksi opintosuunnitelma (=tutkintorakenne), opintojaksokuvaukset anomistasi opinnoista ja opintosuoritusote. Mikäli haet yliopistoon, joka ei ole mukana sähköisessä hakujärjestelmässä, toimita hakemus liitteineen tiedekuntasi joo-yhteyshenkilölle (ks. kohta käsittelijöiden yhteystiedot).

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

  Opintosuunnitelman laatimien:  Opintosuunnitelman (=tutkintorakenne) laatimisesta saat tarvittaessa lisätietoja tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi www-sivuilta ja opintoneuvonnasta.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeuksia puolletaan enintään 2 vuodeksi. Huom. tutkinnon valmistuminen LUT:ssa päättää myös joustavan opinto-oikeuden voimassaolon.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Sähköinen JOO-hakemus siirtyy automaattisesti koulutusohjelman joo-yhteyshenkilölle, kun hakemus on lähetetty. Jos kohdeyliopisto ei ole mukana sähköisessä joo-hakujärjestelmlässä, toimita paperinen hakemus koulutusohjelmasi joo-yhteyshenkilölle osoitteeseen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, PL 20, 53851 Lappeenranta

Koulutusohjelmien joo-yhteyshenkilöt:

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Sähköinen hakemus siirtyy suoraan hakijalta kotiyliopistoon käsittelijälle ja häneltä kohdeyliopiston käsittelijälle, joten hakijan ei tarvitse itse toimittaa hakemusta kohdeyliopistoon. Paperiset hakemukset välitetään suoraan kotiyliopiston tiedekunnasta kohdeyliopistoon.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. JOO-opintoina suoritetut opinnot kirjataan rekisteriin hyväksiluettuina (= arvosana H).

Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote LUT:n opiskelijoiden asiakaspalveluun (h. 2313).

Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös joo-hakujärjestelmän etusivulta.

Ohjaajien yhteystiedot

LUT:n jatko-opiskelijat

Energia-, sähkö-, ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

Kauppatieteet

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat

Kemiantekniikan koulutusohjelma

Puoltojen käsittelijoiden yhteystiedot

LUT:n jatko-opiskelijat

Energia-, sähkö-, ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

Kauppatieteet

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat

Kemiantekniikan koulutusohjelma

MEC, ELEC, EnTeDI ja IoT -ohjelmat