Ohje kohdeyliopistona

Tietoa tarjottavista JOO-opinnoista

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi suorittaa tekniikan ja kauppatieteiden opintoja. Kurssitarjonta löytyy  Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-oppaista .

Hakuajat JOO-opintoihin

Jatkuva haku.

LUT:ssa on lukuvuosi on jaettu neljään periodiin. Hakemuksen tulee olla LUT:ssa vähintään 1 kk ennen kyseisen periodin alkamista. Lukuvuoden 2018-2019 opetusperiodit ovat: 1. periodi 3.9.-19.10.2018, intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 43), 2. periodi 29.10.-14.12.2018, intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 51), intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 1), 3. periodi 7.1.-22.2.2019, kuulustelu- ja intensiiviviikko (vk 9)  ja 4. periodi 4.3.-18.4.2019, kuulusteluviikot (vk:t 17 ja 19), intensiivi- ja kuulusteluviikko (vk 20), intensiiviviikot (vk 21-22).
Kesäopetusjakso 4.6.-24.8.2018. Kesän kuulusteluviikko (vk 26).

Opinto-oppaat

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinto-oppaat

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

Myönnettävän opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeuksia myönnetään enintään 2 vuodeksi kerrallaan. Jos opinnot eivät valmistu myönnetyssä ajassa, pitää opiskelijan hakea uudelleen opinto-oikeutta kyseisille opinnoille uudella hakemuksella.

Puolletun hakemuksen toimitusosoite

Sähköinen hakemus siirtyy hakijan kotiyliopiston käsittelyn jälkeen automaattisesti Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon mikäli hakemusta on puollettu. Mikäli kotiyliopistosi ei käytä sähköistä hakujärjestelmää, toimita puollettu paperinen hakemus liitteineen osoitteeseen: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Hakupalvelut, PL 20, 53851 Lappeenranta

JOO-opiskelun aloittaminen

Suoritusten siirtäminen kotiyliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, Hankenin, Taideyliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Turun yliopiston, Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat voivat siirtää suorituksensa sähköisesti kotiyliopistoon Puro-palvelussa. Puro-palvelun avulla opiskelija voi poimia toisessa yliopistossa tekemänsä suorituksen Virta-tietovarannosta ja toimittaa sen sähköisesti omaan kotiyliopistoonsa. Linkki palveluun löytyy myös joo-hakujärjestelmän etusivulta.

Mikäli opiskelijan kotiyliopistossa ei ole Puro-palvelut käytössä, saa opiskelija LUT:n opintopalveluista opintosuoritusotteen, jonka hän on itse velvollinen toimittamaan kotiyliopistoonsa.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

Kauppatieteet

Energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat

Konetekniikan ja laskennallisen tekniikan koulutusohjelmat

Tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmat

Kemiantekniikan koulutusohjelma

Kielikeskus