Anvisningar som hemuniversitet

Handläggningstid för förordande av ansökan

Puoltokäsittelyyn tulee varata vähintään 2 viikkoa.

Handläggning av förordande av ansökan

Puolto tehdään pääasiassa sähköisesti täytettyyn lomakkeeseen. Opiskelijan tulee itse selvittää kohdeyliopiston hakuajat.

Kriterier för förordande och uppgörande av studieplan

uuden tutkintojärjestelmän opiskelijat:

Tid för vilken studierätt förordas

Opinto-oikeus on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, yleensä kaksi vuotta. Opinto-oikeus päättyy joka tapauksessa opiskelijan valmistuessa Turun yliopistosta.

Adress som ansökan om förord skickas till

käytetään sähköistä hakemusta

Att skicka en förordad ansökan till måluniversitetet

Myönteisen puoltopäätöksen hakulomake siirtyy sähköisesti kohdeyliopistoon.

Införande av JOO-studieprestationer i det egna universitetets register

Turun yliopistolla on Turun kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kanssa sopimus opintojen siirtokäytännöstä. Muiden yliopistojen opintojen osalta opiskelijan on itse huolehdittava suoritusten merkitsemisestä opintorekisteriin, toimittamalla virallinen opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.

Förordshandläggarnas kontaktuppgifter

Kasvatustieteiden tiedekunta

Handledarnas kontaktuppgifter

Kasvatustieteiden tiedekunta