Kokousmateriaali:

  1. Esityslista
  2. Kokouksen muistio

Liitteet:

Liite 1: Toimintasuunnitelma budjettiosa 2011

Liite 2: Toimintasuunnitelma 2011

Liite 3: Laskelma amk-maksuista