Kokousmateriaali:

  1. Esityslista
  2. Kokousmuistio

Liitteet:

Liite 1: Konsortiosopimus

Liite 2: Kokouksen muistio 22.2.2012