Joopas.fi on CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen tarjoama joustavan opiskelun verkkopalvelu, jota hallinnoi yliopistojen perustama konsortio. Konsortion jäsenyliopistoja ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Palvelu on tuotettu opetusministeriön tuella SVY:n opintotoimistohankkeessa vuosina 2006 - 2007.


Palvelun edeltäjä joustavan opinto-oikeuden opas JOOPAS tuotettiin SVY:n opintotoimistohankkeessa vuosina 2003-2004.

JOO-sopimusta koskeva osuus tarjoaa yliopistojen opiskelijoille ja opintohallinnolle keskitetysti tietoa joustavan opinto-oikeuden yleisistä ja yliopistokohtaisista käytänteistä, hakulomakkeen ja ohjeistusta hakuprosessin eri vaiheissa.Yliopistot vastaavat omien ohjeidensa päivittämisestä ja ajantasaisuudesta. Osion sisältö on suunniteltu ja tuotettu yhdessä yliopistojen opintohallinnon edustajien kanssa kevään ja kesän 2004 aikana. Palvelu otettiin käyttöön Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden sopimuksen  (pdf) tullessa voimaan 1.8.2004.

Toteutus: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Rahoittaja: Konsortion jäsenyliopistot

Sisällöllinen ylläpito: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Yliopistojen JOO-ohjeita koskevan sisällön ylläpito: Konsortion jäsenyliopistojen opintohallinnon henkilökunta

Tekninen ylläpito: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus, jooadmin(at)postit.csc.fi