Ilmenneet kysymykset ja vastaukset ym. havainnot toteutuksessa

Ohjeet korkeakouluille

Julkaisutiedonkeruun osalta tiedoston merkistökoodaus tarkistetaan tiedonkeruun yhteydessä ja muulla kuin UTF-8 -merkistökoodauksella toimitetut tiedostot hylätään. Valitettavasti Microsoft Excel -työkirjan tallentaminen vaaditussa merkistökoodauksessa ei onnistu suoraan Excel-ohjelmasta käsin. 

Kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Julkaisuraportin latauksessa tulee tällainen virheilmoitus: "Rivi 1 : Tiedoston sisällön tarkistus epäonnistui. Ota tarvittaessa yhteyttä OKM:ään."

Vastaus: Ongelma johtui siitä, että yhdellä rivillä julkaisun tekijöiden lukumäärä oli 2,1989. Kokonaislukukentissä olevat desimaaliluvut voivat siis aiheuttaa ko. virheilmoituksen.

 

Kysymys: Julkaisuraportin latauksessa herjaa utf-8 merkistö-ongelmaa vaikka merkistö on muutettu.

Vastaus: Ongelma voi olla automaattisessa erikoismerkkien muutoksessa. Muutoksessa voi syntyä tyhjiä kontrollimerkkejä joidenkin erikoismerkkien kanssa. Etsi notepad++ ohjelmalla tyhjiä kontrollimerkkejä (näkyvät editorissa mustalla pohjalla "stx"). Muuta merkki manuaalisesti UTF-8 muotoon (Lista merkeistä: http://www.fileformat.info/info/charset/UTF-8/list.htm). Esimerkki ongelmallisesta merkistä ANSI->UTF muunnoksessa: http://www.fileformat.info/info/unicode/char/02510/index.htm.